1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. juomavesi

Juomaveden puhdistamiseen tarvitaan yhä enemmän kemikaaleja – sateet ja tulvat samentavat vesiä

Ongelma on havaittu Suomen lisäksi muuallakin Pohjois-Euroopassa. Myös happosateiden vähentyminen lisää humuksen huuhtoutumista vesistöihin.

Kuva: Veli-Pekka Hämäläinen / Yle

Lauhat ja sateiset talvet sekä vaihtelevat vedenkorkeudet perinteisten tulva-aikojen ulkopuolella teettävät lisätyötä vesilaitoksilla. Ongelma näkyy erityisesti pintavettä käyttävissä laitoksissa, joissa on jouduttu lisäämään kemikaalien käyttöä vedenpuhdistuksessa.

Tämä työvaihe vaatii nykyisin enemmän aikaa ja kemikaaleja vesilaitoksilla. Humus saostetaan suurten altaiden pinnalle. Kuva: Hanna Juopperi / Yle

Syynä on maaperästä huuhtoutuva humus, jota kulkeutuu veteen aiempaa enemmän. Pintavesien humuspitoisuuden nousu on huomattu ympäri Suomea, mutta humusta huuhtoutuu veteen aiempaa enemmän myös muualla pohjoisessa Euroopassa kuten Ruotsissa, Norjassa ja Skotlannissa, kertoo Vesilaitosyhdistyksen vesiasiain päällikkö Riina Liikanen.

– Lämpeneminen ja runsaammat vesisateet huuhtovat humusta maaperästä enemmän, kun talven lumipeitteinen ja jäinen aika on lyhentynyt. Myös maankäytön muutokset, kuten metsien hakkuu ja soiden kuivatus lisäävät humuksen huuhtoutumista. 

Happamat sateet sitoivat aiemmin humusta maaperään.

Riina Liikanen

Lisääntyneiden sateiden lisäksi humuksen lisääntyneeseen huuhtoutumiseen löytyy toinen, hieman yllättäväkin syy eli happosateiden vähentyminen.

– Se on ympäristön kannalta positiivinen muutos, mutta happamat sateet sitoivat aiemmin humusta maaperään, Liikanen toteaa.

Vesilaitosyhdistyksen mukaan Suomessa pintaveden osuus juomavedestä on noin 40 prosentin luokkaa.

Saostuskemikaalien käyttöä joudutaan lisäämään

Esimerkiksi Oulussa kantakaupungin juomavesi otetaan kaupungin halki virtaavasta Oulujoesta. Veden puhdistamiseen tarvittavia saostuskemikaaleja kuluu aiempaa enemmän, kertoo vastaava käyttöpäällikkö Sami Huhtakangas.

Oulun kantakaupungin juomavesi otetaan kaupunkia halkovasta Oulujoesta. Kuva: Hanna Juopperi / Yle

– Jokivesi on kohtuulaatuista, mutta raakaveden humuspitoisuudessa on suuria vaihtelevuuksia. Joudumme käyttämään enemmän saostuskemikaaleja veden puhdistamiseksi.

Huhtakankaan mukaan lisääntynyt kemikaalien käyttö aiheuttaa vedenpuhdistukseen lisää haasteita ja kustannuksia, mutta samalla hän korostaa, että juomaveden laatu on säilynyt muuttuvista olosuhteista huolimatta koko ajan hyvänä.

Humus saostetaan pois vedestä

Oulun Hintassa sijaitsevan pintavesilaitoksen suurten altaiden pinnalla kelluu ruskeaa liejua. Se on humusta, joka on saostettu pintaan.

– Kun raakavesi otetaan sisään, me annostelemme siihen pH:n säätökemikaalia eli kalkkia ja saostuskemikaali ferrisulfaattia. Valtaosa epäpuhtauksista poistuu näiden kemikaalien avulla, kertoo Oulun Veden kehittämispäällikkö Sara Alanärä.

Tämän jälkeen saostettu vesi vielä hiekkasuodatetaan, otsonoidaan, aktiivihiilisuodatetaan ja desinfioidaan ennen jakelua.

Juomaveden suomalainen erikoisuus, salmiakki

Vedenottamon käytäviltä löytyy myös yllättävämpiä ainesosia, joilla vettä käsitellään. Ammoniumkloridi eli salmiakki on yksi niistä kemikaaleista, joita vedenvalmistuksessa tarvitaan. Sitä ei kuitenkaan käytetä maun vuoksi, vaikka vanhassa makeistehtaan kaupungissa ollaankin, Sara Alanärä kertoo.

Ammoniumkloridia eli salmiakkia käytetään juomavedessä kloorin sitomiseen. Salmiakin käyttö on kuitenkin pian siirtymässä historiaan, sillä kemikaalisäädösten vuoksi aine korvataan toisella, vastaavalla aineella. Kuva: Hanna Juopperi / Yle

– Haluamme varmistaa, että verkostoveden laatu pysyy hyvänä kuluttajalle asti, eli lisäämme siihen klooria. Käytämme ammoniumkloridia eli salmiakkia kloorin sitomiseen sellaiseen muotoon, että se säilyy verkostossakin hyvänä ja sen vaikutus ulottuu pidemmälle.

Vesilaitosyhdistyksen vesiasian päällikkö Riina Liikanen kertoo, että salmiakki vedenkäsittelyssä on suomalainen erikoisuus, joka on pian jäämässä historiaan. EU:n kemikaalisäädösten takia tilalle tulee vastaava aine, ammoniumsulfaatti.