Kohupappi Sadinmaa hakee muutosta tuomiokapitulilta saamaansa vakavaan moitteeseen

Sadinmaa vaatii, että Helsingin hiippakunnan tuomikapituli peruu hänelle antamansa vakavan moitteen pappislupauksen rikkomisesta. Omasta mielestään Sadinmaa on vain noudattanut lakia.

Samaa sukupuolta olevien vihkiminen avioliittoon
Pastori Kai Sadinmaa istuu jalkapuussa vierellään vihkimänsä miespari Raul Medina ja Hannu Virtanen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin edustalla.
Pastori Kai Sadinmaa osoitti 13.9.2017 mieltään istumalla jalkapuussa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin edustalla. Vierellään istui vihkimänsä miespari Raul Medina ja Hannu Virtanen.Vesa Moilanen / Lehtikuva

Syyskuun puolivälissä Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antoi pappi Kai Sadinmaalle vakavan moitteen pappislupauksen rikkomisesta. Sadinmaa on kevään ja kesän aikana vihkinyt kirkolliseen avioliittoon kolme samaa sukupuolta olevaa paria.

Tuomiokapitulin mukaan Sadinmaa on pappislupauksessaan sitoutunut kirkon tunnustukseen ja kirkollisiin menettelytapoihin. Kirkon virallisen avioliittokäsityksen mukaan avioliittoon voidaan vihkiä vain nainen ja mies.

Sadinmaa puolestaan katsoo, että papilla on sekä oikeudellinen että moraalinen velvollisuus vihkiä myös samaa sukupuolta olevat kirkon jäsenet kristilliseen avioliittoon.

Tänään jättämässään oikaisuvaatimuksessa Sadinmaa vaatii, että tuomiokapituli peruu antamansa vakavan moitteen. Hänen mielestään vakava moite on lakiin perustumaton rangaistuksenluonteinen seuraamus.

Sadinmaan mukaan suurin ongelma on nyt kirkon omassa lainsäädännössä ja ohjeistuksessa. Hänen mielestään kirkon nykykäytäntö ei kaikilta osin ole sopusoinnussa 1.3.2017 voimaan tulleen sukupuolineutraalin avioliittolain säännösten kanssa.

Jos tuomiokapituli pysyy kannassaan, Sadinmaan valittanee päätöksestä hallinto-oikeuteen ja tarvittaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää:

Homopareja vihkineen kohupappi Sadinmaan rangaistusta ei peruta

Homopareja vihkinyt pappi sai tuomiokapitulilta vakavan moitteen (13.9.2017)

Mölsä: Piispojen päätä särkee, kapinapapit jatkavat homoparien vihkimistä (2.10.2017)