1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sunny Car Center

Sunny Car Centerin julkisselvittäjä tylynä: vahingonkorvausvastuut pysyvät kanteessa

Julkisselvittäjä, asianajaja Jorma Tuomala katsoo, että suurautokauppaa puuhanneen Sunny Car Centerin hallituksen jäsenet ovat vahingonkorvausvastuussa pesän takaisinsaantiasiassa. Yrittäjä Markku Ritaluoma väittää kaupungin painostaneen häntä.

Sunny Car Center
Kyltti ovessa
Linnan Kiinteistökehitys Oy on Linnan Kehityksen tytäryhtiöAntti Ruonaniemi / Yle

Julkisselvittäjän tuore lausuma koskee yhtä neljästä konkurssipesän haastehakemuksesta. Tässä haasteessa vaaditaan Linnan Kiinteistökehitys Oy:tä (aiemmalta nimeltään Kantolan Kiinteistöt Oy) palauttamaan pesälle noin 320 000 euroa korkoineen.

Vahingonkorvausvastuussa ovat lausuman perusteella edelleen hallituksen jäsenet. Hallituksen kokoonpano oli puheenjohtaja ja yhtiön puuhamies Markku Ritaluoma, hallituksen jäsen, entinen Hämeenlinnan kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemunki sekä hallituksen kolmas jäsen.

Kanteen mukaan Hämeenlinnan kaupungin omistama Linnan Kiinteistökehitys Oy oli ostanut Sunny Car Centerin osakkeita vuonna 2011. Seuraavana vuonna kauppa purettiin ja SCC maksoi rahat korkoineen takaisin.

Konkurssipesä katsoo, että rahojen palautus oli osakeyhtiölain vastainen toimi ja rahat kuuluvat konkurssipesälle. Linnan Kiinteistökehitys puolestaan katsoo, ettei osakekauppa ole tapahtunut ja kysymys on velasta, joka on maksettu takaisin.

Linnan Kiinteistökehitys ja yksi hallituksen jäsenistä, Iisakki Kiemunki, katsovat lisäksi, että asiaa ei tule edes käsitellä Hämeenlinnan käräjäoikeudessa, vaan välimiesmenettelyssä, koska näin on sovittu kantajan ja vastaajan välillä.

Lausumassaan julkisselvittäjä vetoaa kahteenkin oikeusoppineeseen, joiden perusteella käräjäoikeus on oikea paikka ratkaista kanne. Samaa mieltä on myös SCC:n pääomistaja Markku Ritaluoma.

Sunny Car Centerin mainostolppa
Viimeinenkin merkki Sunny Car Centeristä, mainostolppa, poistettiin Kirstulan tontilta syksyllä 2016.Timo Leponiemi / Yle

Ritaluoma: Hämeenlinnan johto painosti

Markku Ritaluoma väittää omassa vastauksessaan, että poliittinen kuohunta johti siihen, että Kantolan Kiinteistöt Oy alkoi selvittää, miten se pääsee irti sijoituksestaan. Alkuvuodesta 2012 Kantolan kiinteistöt Oy kieltäytyi allekirjoittamasta osakkeiden merkintää ja vaati SCC:tä palauttamaan osakemerkintämaksun, kirjoittaa Ritaluoman asianajaja.

Sunny Car Center oli Ritaluoman vastauksen mukaan mahdottomassa tilanteessa. Jos autokauppayhtiö ei suostuisi kaupungin omistaman Kantolan Kiinteistöt Oy:n vaatimuksiin, yhteistyö Hämeenlinnan kaupungin kanssa päättyisi ja koko hanke kariutuisi siihen. Ritaluoman mukaan asia kävi selväksi useissa keskusteluissa kaupungin johtavien virkamiesten ja luottamusmiesten kanssa.

Ritaluoma katsoo, että SCC:llä ei ollut tilanteessa muuta mahdollisuutta kuin suostua Kantolan Kiinteistöt Oy:n vaatimuksiin.

Myös vahingonkorvausvelvoitteet säilyvät kannehakemuksessa

Julkisselvittäjä katsoo lausumassaan, että kaikki hallituksen jäsenet ovat vahingonkorvausvastuussa tapahtuneesta kaupasta. Mikäli Linnan Kiinteistökehitysyhtiö palauttaa varat, tulee vahinko maksetuksi, mutta itse vastuuta osakeyhtiölain vastaisesta toiminnasta se ei poista.

Julkisselvittäjän mukaan huolimatta siitä, että kanne Linnan Kiinteistökehitysyhtiötä vastaan hylättäisiin, se ei poista hallituksen jäsenten vastuuta, koska kanteen hylkääminen voi johtua juuri hallitusten jäsenten toiminnasta.

Sen verran julkisselvittäjä helpottaa hallitusten jäsenten velvoitteita, että mikäli Linnan Kiinteistökehitys Oy palauttaa rahat prosessin aikana, ei konkurssipesällä ole enää tarvetta ajaa kannetta hallituksen jäseniä vastaan.

Toive lienee turha. Sellaisia merkkejä ei ole, että Hämeenlinnan kaupunki luovuttaisi kesken prosessin.

Lue myös: Julkisselvittäjä: Sunny Car Centerin velat yli 11 miljoonaa euroa – rahoja siirrettiin olemattomiin yhtiöihin

Lue seuraavaksi