1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. samaa sukupuolta olevien avioliitto

Pastori vihki homoparin – sai kirjallisen varoituksen

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli katsoo päätöksessään, että pastori Árpád Kovács toimi muun muassa vastoin pappislupaustaan.

samaa sukupuolta olevien avioliitto
Pastori Árpád Kovács on vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin ja joutunut tuomiokapitulin tutkittavaksi.
Pastori Árpád Kovács vihki samaa sukupuolta olevan parin elokuussa ja sai tuomiokapitulilta kirjallisen varoituksen.Paulus Markkula / Yle

Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työn pastori Árpád Kovács on saanut varoituksen vihittyään samaa sukupuolta olevan parin kirkollisin menoin.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli Kovácsin elokuun alussa toimittamaa vihkimistä ja päätyi äänestyksen jälkeen antamaan varoituksen äänin 5–2. Tuomiokapituli katsoi, että pastori toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Päätöksen perusteluissa todettiin, että kirkon nykyisten säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista.

Tuomiokapituli toteaa tiedotteessaan, että sen toimivaltaan ei kuulu kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen, vaan se kuuluu kirkolliskokoukselle. Tuomiokapitulin tehtävänä on kuitenkin valvoa oman papistonsa tehtävien hoitoa.

– Avioliittolain muutos on synnyttänyt erilaisia tulkintoja, joiden kanssa kirkossa ja pohjoisessa hiippakunnassa nyt eletään. Toivon, että keskustelua eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä käydään toinen toistamme kunnioittaen. On siedettävä erilaisten katsantojen synnyttämää kipua ja elettävä sen kanssa, sanoo piispa Samuel Salmi.

Kaksi äänestykseen osallistunutta jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. He katsoivat, että papin toiminta ei ole ollut nykyisen ohjeistuksen mukaista, mutta vallitsevassa tilanteessa sen ei tulisi aiheuttaa toimenpiteitä.

Eriävässä mielipiteessä vedottiin myös kirkolliskokouksessa etenevään kirkon avioliittokäsityksen laajentamista koskevaan aloitteeseen sekä erilaisia ratkaisumalleja pohtivaan selvitykseen.

"Seurakuntalaisia palvellaan ja rakkaus on tärkeintä"

Pastori Árpád Kovács kertoo, ettei hän varsinaisesti yllättynyt varoituksesta.

– Tuomiokapitulit kuvittelevat, että heillä on jonkinnäköinen valta, mutta se aika on ohi. Näitä asioita pitäisi ratkoa hallinto-oikeudessa. En itse koe tämän varoituksen saamista mitenkään erityisen loukkaavana, mutta tämä loukkaa niitä ihmisiä, jotka näitä palveluja pyytävät, Kovács muotoilee.

Pastori sanoo, ettei hänen saamansa kirjallinen varoitus muuta hänen mielipiteitään tai toimintatapojaan jatkossa. Kovács aikoo tulevaisuudessakin vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, jos sellaista häneltä pyydetään.

– Muutoksen aika on nyt, ja sellaisten ihmisten, jotka eivät pysy mukana tässä muutoksessa, pitäisi minun mielestäni vetää johtopäätöksiä ja siirtyä sivuun. Seurakuntalaisia palvellaan ja rakkaus on tärkeintä, Árpád Kovács päättää.

Árpád Kovács ei ole ainoa pappi, jonka toimiin tuomiokapituli on puuttunut. Pappi Kai Sadinmaa sai vakavan moitteen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vihittyään homopareja.

Sadinmaa vaatii vakavan moitteen perumista, sillä hän on noudattanut lakia.

Lue lisää:

Kapinallinen pastori kyseenalaistaa kirkon opit ja rentoutuu Kalashnikov kädessään – "Yhdentekevää, onko Jumala olemassa"

Lue seuraavaksi