Aito työympäristö ja asiakaskalenteri heti haltuun – kemiläinen kampaamoyrittäjä avasi ovensa opiskelijoille

Ammattikoulutuksen uudistaminen on saanut yritykset reagoimaan. Koulutus painottaa yhä voimakkaammin työpaikoilla oppimista ja esimerkiksi Kemissä on avattu juuri uusi koulutuskampaamo.

ammattikoululaiset
Parturi- ja kampaamo-opiskelijat.
Koulutuskampaamossa pääsee harjoittelemaan oikeilla asiakkailla ja näkee, mitä työ oikeasti onRisto Koskinen / Yle

Kemiläisen parturi-kampaamon tiloissa on saatu juuri siivottua ison remontin jälkeen. Seinissä on uusi maali ja uudet työvälineet on aseteltu oikeisiin paikkoihin, niin yrityksen omia työntekijöitä kuin alan opiskelijoitakin varten.

Syksyllä perustetun Hiusahjo -koulutuskampaamon keskeisenä tavoitteena on opastaa opiskelijat suoraan työelämään. Kampaamo tarjoaa parturi- ja kampaamoalan opiskelijoille vaihtoehdon perinteisen opiskelun ja työharjoittelun rinnalle.

– Ammattiopisto Lappian kanssa olen tehnyt paljon yhteistyötä ja miettinyt, että olisi hyvä jos opiskelijoilla olisi paikka mihin he voisivat tulla ja olla hieman joustavammin kuin esimerkiksi normaalisti koulun työssäoppimisjaksolla, kertoo yrittäjänä toimiva parturi-kampaaja ja kouluttaja Mikko Anttila.

Koulutuskampaamossa opiskelija voi itse ottaa vastaan asiakkaita ja myös hinnoittelu määräytyy opiskelijan mukaan.

– Esimerkiksi ajanvarauskalenterimme on oppilaan käytössä ja hän voi tulla töihin milloin vain. Myös hinnoittelu tehdään sen mukaisesti, millä tasolla oppilas on. Eli hän pääsee täällä harjoittelemaan kattavasti oikeilla asiakkailla ja näkee, mitä tämä työ oikeasti on, kertoo Anttila.

Yrittäjä, parturi-kampaaja Mikko Anttila.
Kouluttaja ja parturi-kampaaja Mikko Anttila.Risto Koskinen / Yle

"Ekaluokkalainenkin" pääsee työn makuun

Työntekijän ei tarvitse olla kokeneempi, esimerkiksi viimeisen oppikurssin kävijä vaan juuri alan koulun aloittanutkin voi työskennellä koulutuskampaamossa.

– Heti alusta lähtien voidaan opettaa esimerkiksi värjäys- ja leikkaustekniikoita. Totta kai oleellinen juttu on se, mitä koulussa on jo käyty läpi eli syvennytään niihin, kertoo yrittäjä Mikko Anttila.

Toimintamallina tämä ei ole yksityisen yrittäjän kannalta kovin yleinen.

Monica Paavilainen

Anttilan kampaamosta opiskelijoille on varattu 4-6 paikkaa. Toisen vuosikurssin opiskelija Lare Kinnunen oli mukana heti koulutuskampaamon avajaispäivänä. Kinnunen kertoo jo oppineensa paljon uutta.

– Aika paljon on tullut sellaista mitä en ole tiennyt. Etenkin värin kemia, kun en ole vielä koulussa opiskellut värejä ja se kurssi on nyt vasta alkamassa. On hyvä kun oppii heti siihen asiakaspalveluunkin, kertoo Kinnunen.

Parturi- ja kampaamo-opiskelijat.
Opiskelija Lare Kinnunen on tyytyväinen koulutuskampaamon oppiin.Risto Koskinen / Yle

Yritys ja koulu tiiviissä yhteistyössä

Keskeistä uuden koulutuskampaamon toiminnassa on yrityksen ja koulun välinen tiivis yhteistyö. Koulutuskampaamo tarjoaa aidon työympäristön lisäksi opastusta, ottaen huomioon koulun toiveet.

– Teemme tiivistä yhteistyötä koulun ja opettajien kanssa muun muassa opetuksen sisällöstä eli siitä mitä täällä pitäisi oppia, kertoo kouluttaja Mikko Anttila.

Ammattiopisto Lappian hyvinvointialan tiimivastaava Leena Hanni on tyytyväinen siihen, että koulutuskampaamossa voi työskennellä useampi opiskelija yhtä aikaa, se helpottaa työssäoppimisen työpaikkojen riittävyyttä.

– Jos työpaikka satsaa ohjaukseen hyvin niin se on kyllä todella hyvä asia ja näitä kumppaneita me tarvitaan entistä enemmän, kertoo Hanni.

Koulutuskampaamon yrittäjä Mikko Anttila toivoo, että nyt myös kynnys hakeutua työelämän oppiin olisi aikaisempaa matalampi.

– Aiemmin opiskelijalla on ollut ehkä korkeampi kynnys mennä kampaamoon kysymään työharjoittelupaikkaa. Toivon, että tämä paikka olisi tavallaan hieman helpommin lähestyttävä.

Parturi- ja kampaamo-opiskelijat.
Risto Koskinen / Yle

Työssäoppimispaikkojen löytyminen jatkossa haasteellisempaa

Suomen Hiusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Monica Paavilainen muistuttaa, että monilla koululla on ollut jo vuosien ajan omia oppilashoitoloita ja parturi-kampaamoita. Niiden tarkoituksena on ollut helpottaa opiskelijoiden pääsyä harjoitteluun, koska työelämän puolelta harjoittelupaikkojen määrät ovat olleet selvästi laskussa jo vuosien ajan.

– Tämä johtuu pitkälti siitä, että opetussuunnitelmiin tulleet muutokset ovat lisänneet yrittäjien vastuuta opiskelijoiden opettamisessa ja näyttöjen vastaanottamisessa, ilman erillistä korvausta, Paavilainen sanoo.

Aika paljon on tullut sellaista mitä en ole tiennyt.

Lare Kinnunen

Paavilaisen mukaan on kunnioitettavaa, että yrittäjä panostaa omassa liikkeessään opiskelijapuoleen varaamalla heille omat työpisteet ja huomioimalla heidän tarpeitaan työtuntien ja tarvittavan opetuksen suhteen. Ohjaaja joutuu esimerkiksi keskeyttämään oman työskentelynsä asiakkaiden kanssa silloin, kun opiskelija pyytää apua.

– Opiskelijat tarvitsevat jatkuvaa ohjausta ja valvontaa ja se sitoo ja velvoittaa työpaikkaohjaajaa olemaan käytettävissä aina opiskelijoiden avuntarpeen hetkellä.

Paavilaisen mukaan kyseinen toimintamalli tarjoaa oikein toteutettuna loistavan tavan tukea opiskelijoiden ammatillista oppimista ja yritykselle tämä voi olla hyvä keino kouluttaa itselleen tulevaisuutta silmällä pitäen osaavaa henkilökuntaa.

– Toimintamallina tämä ei ole yksityisen yrittäjän kannalta kovin yleinen, mutta oikein toteutettuna se on erittäin toimiva toimintamalli.

Paavilainen uskoo, että tulevaisuudessa tällainen yhteistyö on merkittävässä asemassa. Varsinkin kun työssäoppimisen määrää lisätään entisestään.

– Se tarkoittaa sitä, että työssäoppimispaikkojen löytäminen on jatkossa haasteellisempaa ja siksi tällaisten yritysten toiminta on todella arvokasta, Paavilainen sanoo.