Kaksi metsästäjää kilpaili samasta sudenkaatoluvasta – Riistakeskus ratkaisi kiistan, mutta teki sen vastoin lakia

Hallinto-oikeuden mukaan riistakeskuksen kahden aluetoimiston olisi pitänyt käsitellä kahden kilpailevan susiluvan kohtalo yhdessä.

metsästys
Ammuttu susi ja verta hangella.
Arkistokuva.Pertti Huotari / Yle

Riistakeskus toimi lainvastaisesti ratkaistessaan kysymyksen kahdesta kilpailevasta sudenkaatoluvasta Pohjois-Savon ja Kainuun rajalla vuonna 2015.

Kiuruvetinen mies haki riistakeskuksen Pohjois-Savon aluetoimistosta kannanhoidollista poikkeuslupaa suden kaatamiseen Vieremän ja Kajaanin alueilla liikkuneesta laumasta. Samasta laumasta haki poikkeuslupaa myös kajaanilainen mies, mutta hän lähetti hakemuksensa Kainuun aluetoimistoon.

Tilanne oli poikkeuksellinen: yleensä sudenmetsästyksestä sovitaan jo ennen lupien hakemista siten, ettei päällekkäisiä hakemuksia tule. Nyt riistakeskus joutui ratkaisemaan, kummalle hakijalle kaatolupa myönnetään. Kiuruvetinen mies täydensi hakemusta kahteen otteeseen ennen päätöstä.

Sen sijaan että riistakeskuksen aluetoimistot olisivat käsitelleet hakemukset yhdessä, Kainuun aluetoimisto hylkäsi kajaanilaisen miehen hakemuksen. Näin lupa myönnettiin kiuruvetiselle hakijalle.

Kajaanilaisen metsästäjän mielestä päätös oli väärä muun muassa sen vuoksi, ettei kilpailevalla hakijalla ollut metsästysoikeutta kuin osalle lupa-alueesta. Hän valitti päätöksestä saman tien Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu tuli syyskuun lopussa, pitkälle toista vuotta sen jälkeen kun kiistelty susi oli kaadettu. Oikeuden mukaan riistakeskuksen päätös oli lainvastainen. Menettely ei taannut hakijoille riittävän yhdenvertaista kohtelua, kun hakemuksia ei valmisteltu ja käsitelty yhdessä.

Hallintolain mukaan viranomaisen on valmisteltava ja ratkaistava asiat yhdessä ja samalla kertaa, jos "päätös saattaa merkittävästi vaikuttaa muun samassa viranomaisessa samanaikaisesti vireillä olevan asian ratkaisemiseen".

Sen sijaan hakijoiden metsästysoikeuden kattavuuteen lupa-alueella hallinto-oikeus ei ottanut kantaa.

Riistakeskus ei aio valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.