Hyppää sisältöön

Professori: Ekstaasin hoitokäyttöä syytä tutkia lisää

Ekstaasin käytöstä traumapotilaiden hoidossa on saatu Yhdysvalloissa lupaavia tuloksia. Tutkimusta tarvitaan lisää, sanoo psykiatrian professori Erkki Isometsä.

Hoitohuone, jossa potilaille annettiin MDMA:n ja psykoterapian yhdistelmähoitoa Boulderissa, Coloradossa. Kuva: MAPS

MDMA:n eli ekstaasin hoitokäytöstä tiedetään vielä liian vähän, mutta lupaavien tulosten takia asiaa on syytä tutkia lisää, sanoo psykiatrian professori Erkki Isometsä Helsingin yliopistosta.

Yhdysvalloissa on selvitetty MDMA:n käyttöä psykoterapian yhteydessä traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.

– MDMA:n käytöstä psykoterapeuttisen hoidon tukena on julkaistu vasta hyvin alustavaa näyttöä, Isometsä kertoo.

Lääketieteellisiin tietokantoihin asti edenneissä tutkimuksissa on ollut mukana pieni joukko potilaita. Isometsän mukaan sen vuoksi MDMA:n hyötyjä on ennenaikaista arvioida.

– Sen johtopäätöksen tekisin, että koska lupaavia tuloksia on saatu, on järkevää tutkia asiaa.

Monet tutkimuksiin osallistuneet potilaat ovat kertoneet MDMA:n auttaneen heitä traumojen käsittelyssä.

Ekstaasin vaikutuksia selvitettävä lisää

Lisää tietoa tarvittaisiin siitä, miten MDMA todella vaikuttaa hoidettaviin. Myös MDMA:n kanssa annettavaa psykoterapiaa pitäisi Isometsän mukaan tutkia ja arvioida lisää.

– Jotta tämän tyyppinen hoitomuoto voitaisiin vakiinnuttaa, tarvittaisiin useita toistettuja tutkimuksia ja laajempia aineistoja.

Lisäksi on tärkeää tietää, onko hoito toisille hyödyllistä ja toisille haitallista.

– Täytyisi tietää todella hyvin, ketä se auttaa ja millaisia vaaroja siihen liittyy.

USA:ssa tehdään aikaisempia suurempi tutkimus

Psykiatrian professori Erkki Isometsä pitää kiinnostavana, että Yhdysvalloissa lääkeviranomainen (FDA) on antanut luvan MDMA-tutkimuksella, jossa on mukana aikaisempaa suurempi ryhmä potilaita eli 230 ihmistä.

– Kyllähän se kertoo jonkinlaisesta luottamuksesta siihen, että tässä voi olla hyödyllinen hoito.

Jos MDMA-hoidolle annettaisiin Yhdysvalloissa tulevaisuudessa lupa, myönnettäisiin lupa todennäköisesti myös Euroopassa. Tähän on kuitenkin vielä pitkä matka, Isometsä painottaa.

– Tutkimustieto on alustavaa, ja se on saatu varsin pienestä joukosta potilaita. Lupaavaa on se, että myönteiset vaikutukset hoidosta näyttäisivät kestävän melko pitkään lääkkeen annostelun jälkeen.

– Kääntöpuolena on turvallisuus. Pienistä potilasmääristä ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä hoidon turvallisuudesta.

Lääkekäyttö on täysin eri asia kuin viihdekäyttö

MDMA:n lääkekäyttö voisi professori Erkki Isometsän mukaan muuttaa ihmisten suhtautumista aineen viihdekäyttöön.

– Se on ilman muuta mahdollista. Julkisessa keskustelussa mielikuva näistä aineista voi muuttua myönteisemmäksi, ja se voi lisätä aineiden käyttöä ja johtaa itsehoitoon.

Kuva: Ennio Leanza / EPA

Isometsä muistuttaa, että on tärkeää erottaa ekstaasin kontrolloitu lääketieteellinen käyttö laittomasta viihdekäytöstä. Ekstaasin haitallisuudesta ei ole täyttä käsitystä. 

– Ekstaasin mahdollisesta neurotoksisuudesta käydään edelleen keskustelua ja siitä on eriäviä näkemyksiä. Asiaa on vaikea tutkia, koska kyse on laittomasta huumeesta.

Yksittäistapauksista ei saa koko kuvaa

Ylisanoja MDMA:n mahdollisuuksista on syytä välttää, pohtii professori Isometsä.

– Kukaan ei voi olla varma, miten psykedeelit täsmällisesti ottaen vaikuttavat aivoissa ja psykologisesti. En näe ainakaan tällä hetkellä katetta ajatukselle, että ne olisivat laadullisesti "parantavampia" kuin vaikkapa jotkut psykoterapiahoidot.

Uusi elämä ekstaasilla? -artikkelissa kerrottaan 33-vuotiaan Rachel Hopen saaneen suurta apua MDMA:n käytöstä psykoterapian yhteydessä. Professori Erkki Isometsä muistuttaa, että yhden ihmisen pelastumistarinaa ei voi yleistää.

– Kun mitä tahansa hoitoa sovelletaan suuremmalle joukolle, niin näemme aina yksittäisiä tarinoita, joissa hoito on auttanut valtavan hienosti. On kuitenkin myös tarinoita, joissa kaikki on mennyt pieleen. Yksittäinen myönteinen tarina ei välttämättä edusta kokonaiskuvaa.