1. yle.fi
  2. Uutiset

Hallinto-oikeus: Mawsonin malminetsintä ei aiheuttanut luontovahinkoa Ylitorniolla

Kiistassa on ollut kyse siitä, ovatko malminetsintäyhtiön malminetsintätöistä aiheutuneet vahingot täyttäneet luonnonsuojelulain mukaisen luontovahingon tunnusmerkit.

malminetsintä
Pienikokoinen neidonkenkä kätkeytyy hyvin puolukan ja mustikan varpujen sekaan.
Osapuolet ovat kiistelleet siitä, kuinka paljon harvinaista neidonkenkää tuhoutui malminetsinnässä.Vesa Vaarama / Yle

YlitornioMalminetsintäyhtiö Mawson ei ole syyllistynyt luontovahinkoon Ylitorniolla sijaitsevilla Natura-suojelualueilla.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut lainvastaisena Lapin ELY-keskuksen vuonna 2015 tekemän kaikkien aikojen ensimmäisen päätöksen luontovahingon korjaamisesta. (siirryt toiseen palveluun)

Mawsonin ympäristöjohtaja Noora Ahola kertoo, että yhtiössä hallinto-oikeuden päätös on otettu vastaan helpottuneena.

– Meidän näkemys oli alusta alkaen, että merkittävää luontovahinkoa ei ole tapahtunut ja mielestämme meidän käyttämät konsultit ja asiantuntijat pystyivät osoittamaan tämän selkeästi, kuvailee Noora Ahola.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Lapin ELY-keskuksen päätöksen lainvastaisena viime kesänä. Päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen.

– Viranomaisen kannalta ei ole tietenkään mukava asia, että päätös kaatuu hallinto-oikeudessa. Viranomaisen tekemistä päätöksistä on kuitenkin mahdollisuus hakea muutosta ja saada siten selvitettyä asian oikeudellinen tila. Jos päätös muuttuu toiseksi, se on vain kestettävä, luonnehtii Lapin ELY-keskuksen Y-vastuualueen johtaja Timo Jokelainen.

Hallinto-oikeus: Väitteet jäivät arvioiksi

Tapauksessa on kyse luonnonsuojelurikoksesta tuomitun Mawsonin malminetsinnästä Romppaiden ja Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-suojelualueilla vuosina 2010–2011.

Kiistassa on ollut kyse siitä, ovatko malminetsintäyhtiön kairauksista aiheutuneet vahingot olleet niin merkittäviä, että ne täyttävät luonnonsuojelulain mukaisen luontovahingon tunnusmerkit.

Metsähallitus ja Lapin ELY-keskus ovat olleet sitä mieltä, että alueella olisi tuhoutunut parituhatta tikankonttia ja 160 neidonkenkää.

Hallinto-oikeuden mukaan Metsähallituksen tekemä neidonkenkäesiintymien inventointi on ollut alkujaankin puutteellista eikä esiintymien ja kasvien todellista määrää ennen malminetsintäyhtiön suorittamia tutkimustoimia ole voitu selvittää.

Oikeus oli kuitenkin sitä mieltä, että Mawsonin malminetsinnästä on ollut paikallisia haitallisia seurauksia yksittäisille neidonkenkäesiintymille.

Lapin ELY-keskuksessa oikeuden päätöksestä aiotaan ottaa opiksi. Y-vastuualueen johtajan Timo Jokelaisen mielestä lähtötietojen tulee olla jatkossa tarkemmin selvillä, jotta mahdollinen luontovahinko voidaan osoittaa tapahtuneeksi.

ELY-keskus kuuli asiantuntijoita ja kiersi maastossa

Lapin ELY-keskus puntaroi omaa päätöstään aikoinaan asiantuntijaselvitysten, maastotarkastelujen, kuulemisten ja lausuntojen avulla.

Se määräsi malminetsintäyhtiön myös ennallistamaan tutkimuspaikkoja ja hankkimaan kompensaationa alueen Natura-suojelualueiden läheisyydestä.

Tämä 1–2 hehtaarin suuruinen alue olisi pitänyt rauhoittaa määräajaksi kompensaationa luonnon vahingoittamisesta, mutta alueen hankkiminen kävi tarpeettomaksi hallinto-oikeuden päätöksen myötä.

– Olemme kuitenkin ennättäneet ennallistaa kaikki sovitut tutkimuspaikat. Ne ovat normaalitoimenpiteitä, jotka pitää tehdä kaivoslainkin mukaan, luonnehtii Mawsonin ympäristöjohtaja Noora Ahola.

Mawson hakee jatkolupaa syväkairauksille

Ylitorniolta kultaa etsivä Mawson odottaa parhaillaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöstä malminetsinnän jatkoluvasta. Jos lupa heltiää, yhtiö saisi jatkaa kolmen vuoden ajan syväkairauksia Ylitornion Rajapalojen alueella.

Tärkein tutkimusalue on noin tuhannen hehtaarin laajuinen ja sinne yhtiö suunnittelee ensi talvelle yhteensä noin 50 syväkairausreiän tekemistä. Kallioperästä otettaisiin näytteitä noin 15 kilometrin verran.

Tutkimuslupa olisi jatkoa edelliselle kolmen vuoden luvalle, josta yhtiö pääsi valituskierteen ratkettua, tekemään töitä 2,5 kuukauden ajan viime talvena.

Tällä hetkellä lupaviranomainen odottaa lausuntoja malminetsintäyhtiön jättämästä tutkimuslupahakemukseen liittyvästä Natura-arvioinnista Lapin ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta.

– Jos saamme tutkimusluvan eikä kukaan valita siitä, pääsemme töihin vuodenvaihteessa. Kiirehän meillä tulee, mutta toivottavasti pystymme aloittamaan valmistelevat työt alueella hyvissä ajoin, kertoo Mawsonin ympäristöjohtaja Noora Ahola.

Lue seuraavaksi