Kuopio perustelee: Iso-Valkeisessa on vähemmän fosforia kuin Kallavedessä

Kuopion kaupunki vie eteenpäin valitusta, joka kumoaisi Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen kieltää Puijon Antikkalan rinteen lumetus.

Puijo
Mies tutkailee maastoa.
Toni Pitkänen / Yle

Kuopion kaupungin mukaan Puijon Antikkalan rinteiden lähellä sijaitsevan Iso-Valkeisen vesi ei ole sen fosforipitoisempaa kuin muissakaan luonnonvesissä. Muun muassa tähän seikkaan kaupunki vetoaa valituksessaan, joka kumoaisi Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen kieltää Puijon Antikkalan rinteen lumetus.

Kaupungin mukaan esimerkiksi tammi-maaliskuussa lammen veden fosforipitoisuus jään alla on pienempi kuin paikoin Kallavedessä.

Kaupungininsinööri Ismo Heikkisen mukaan iso osa lumesta menisi valuntana muualle, osa haihtuisi, joten kaikki vesi ei päätyisi maaperään.

– Käytännössä vettä käytetään kuin kasteluvetenä, toteaa Heikkinen.

Aluehallintoviraston kielteisessä päätöksessä todetaan, että fosforipitoinen vesi rehevöittäisi rinteen ja vaarantaisi uhanalaisten kasvien ja sienten elinolosuhteet. Muun muassa Suomen ainoa viherhäiverusokaslöytö on tehty Antikkalan laskettelurinteessä.

Käytännössä vettä käytetään kuin kasteluvetenä.

Ismo Heikkinen

Kaupungin perusteluissa tuodaan esille, että Iso-Valkeisen fosforipitoisuus oli korkeammalla tasolla siinä vaiheessa, kun kaupunki rakennutti läheistä Pihlajarinteen asuinaluetta. Kuormitus syntyi pintamaan fosforivalumasta. Tämän jälkeen lampea on hapetettu tammikuusta 2014 lähtien ja vesistö on lähtenyt toipumaan. Vuodesta 2015 alkaen lammen happipitoisuus on ollut alusvedessä erinomaisella tasolla.

Antikkala on tärkeä paikka hiihtäjille

Kaupungin suunnitelmissa lumetukseen tarvittava vesimäärä on mitoitettu kahteen rinteeseen. Ajatus on, että myös Antikkalan yläpeltoa lumetettaisiin. Yläpellolla päästään hiihtämään yleensä ensimmäisenä luonnonlumen sadettua maahan. Paremmat ladut vähentäisivät ruuhkaa erittäin suositulla ensilumenladulla Puijon urheilulaaksossa.

Hiihtäjä Kuopion Antikkalassa.
YLE / Juha Vauhkonen

Jo alkuperäisessä hakemuksessa kaupunki pyrki osoittamaan, että riski on hallittavissa ja harvinaisten kasvien ja sienten olosuhteita luvattiin tarkkailla. Muun muassa Pohjois-Savon Ely-keskus hyväksyi perustelun ja asiaa vietiin hyvässä yhteishengessä eteenpäin.

– Harmi tietysti on, että tämä on niin vaikeaa. Toivomme että tässäkin asiassa päästään eteenpäin, kaupungininsinööri Ismo Heikkinen toivoo.

Harmi tietysti on, että tämä on niin vaikeaa. Toivomme että tässäkin asiassa päästään eteenpäin.

Ismo Heikkinen

Kuopion kaupungin mielestä asiaa ei pidä käsitellä yksittäisenä rinteenä vaan luonto ja liikkuminen huomioiden omana kokonaisuutenaan.

– Puijolla käy monenlaisia liikkujia ja näitä tarpeita pyritään tyydyttämään, kaupungininsinööri Ismo Heikkinen sanoo.

Rinteen lyhytaikaisesti vuokrannut Huippupaikat Oy olisi valmis solmimaan kaupungin kanssa pitkäaikaisen 30-vuotisen vuokrasopimuksen, jos kaavaillut uudistukset päästään toteuttamaan.

Huippupaikat on suunnitellut alarinteeseen kahvilaa ja tilaa välinevuokraamolle. Myös nämä seikat tuodaan esille Vaasan hallinto-oikeuteen lähtevässä valituksessa. Kaupunki käsittelee valitusta maanantaisessa 9.10. olevassa kokouksessaan.

Vaasan hallinto-oikeus ratkaisee Puijon kohtalon näiltä osin

Kaupungin mielestä Itä-Suomen aluehallintovirasto on arvioinut hankkeesta aiheutuvat haitat laajemmin kuin pitäisi. Kehittämishankkeen hyödyt on puolestaan arvioitu suppeasti.

Kuopion kaupungille rinnetoiminnan kehittäminen on osa Puijon matkailu- ja virkistyspalvelujen kehittämistä.

Kuopion kaupunki on miettinyt lumetuksen järjestämiseen myös muita vaihtoehtoja, mutta tässä vaiheessa niitä ei viedä eteenpäin. Vedenotto Iso-Valkeisesta on paras ja taloudellisin vaihtoehto.