Jos kansa saisi päättää, Fennovoiman ydinjäte haudattaisiin Olkiluotoon – tiukka ei ulkomaiselle jätteelle

Eurajoki voittaa Pyhäjoen sijoituspaikkana. Vain joka kymmenes suomalainen hyväksyy ulkomailla tuotetun ydinjätteen loppusijoittamisen Suomen maaperään.

ydinjätteet
tunneli maan alla ja rakennusmiehiä
Eurajoella on jo Posivan Onkalo, joka on maan alle 450 metriin ulottuva ydinjätteen tutkimustila.Posiva Oy

Fennovoima on nimennyt käytetyn ydinpolttoaineen vaihtoehtoisiksi sijoituspaikoiksi Olkiluodon Eurajoella ja Sydännevan (siirryt toiseen palveluun)Pyhäjoella.

Tampereen yliopisto kysyi suomalaisten kantaa loppusijoituspaikasta. Käytetyn ydinpolttoaineen hautaamiseen kallioperään suhtauduttiin yleisesti nihkeästi.

Liki 40 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, kumpi sijainti olisi parempi. Erityisen paljon epävarmoja on nuorten keskuudessa.

Hanhikiven ydinjätteen loppusijoituspaikkaa tarvitaan vasta sukupolvien päästä 2090-luvulla. Asia voi siis tuntua monelle kaukaiselta.

grafiikka
Yle Uutisgrafiikkaa

– Idea on aika uusi vielä, eikä ole ollut paljon julkista keskustelua. Tämä on kansalaisille vielä aika tuntematon aihe. Varmasti kannattaisi lisätä tietoisuutta asiasta, kyselyn tehnyt tutkimusryhmän jäsen ja assistentti Anna-Riikka Aarnio sanoo.

Kantansa valinneet pitivät Eurajokea huomattavasti parempana loppusijoituspaikkana kuin Pyhäjokea, jota tuki 18 prosenttia vastaajista Loppusijoituslaitosta Pyhäjoelle vastustetaan enemmän kuin kannatetaan.

Eurajoella on jo Posivan Onkalo, joka on maan alle 450 metriin ulottuva ydinjätteen tutkimustila. Onkalon kalliotiloja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää lopullisia sijoitustiloja rakennettaessa ja käytettäessä.

Anna-Riikka Aarnio
Tutkimusryhmän jäsen ja assistentti Anna-Riikka Aarnio Tampereen yliopistosta.Jari Kärkkäinen / Yle

Naiset selvästi miehiä kielteisempiä

Tietyt ryhmät suhtautuivat muita positiivisemmin ydinjätteen loppusijoittamiseen Olkiluodon kallioperään, selviää tutkimuksesta. Eurajoen kannalla olivat erityisesti miehet, tekniikan koulutuksen saaneet, ylemmät toimihenkilöt ja eläkeläiset.

Perussuomalaisia ja kokoomusta äänestävät suhtautuivat loppusijoitukseen Eurajoelle myönteisimmin kuin muiden puolueiden kannattajat – molemmista ryhmistä 40 prosenttia oli väitteen kanssa samaa mieltä. Kysely tehtiin viime syksynä ennen kuin sininen tulevaisuus erkani perussuomalaisista.

Naiset vastustivat miehiä useammin kumpaakin sijoituspaikkaa. Heistä vain 19 prosenttia tuki Eurajokea ja 15 prosenttia Pyhäjokea.

Kansalaismielipide luo painetta Posivalle ja Fennovoimalle päästä ratkaisuun yhdestä kansallisesta ydinjäätteen sijoituspaikasta. Yhtiöt ovat kiistelleet loppusijoituksesta. Posiva sanoo sijoittavansa luolastoonsa vain omistajiensa Teollisuuden Voiman ja Fortumin voimaloiden ydinjätteen.

grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Ulkomailta tuodun ydinjätteen loppusijoittaminen Eurajoelle sai tutkimuksessa täystyrmäyksen. Kolme neljäsosaa vastaajista ei hyväksy muiden maiden ydinjätteiden tuontia Suomen maaperään.

Korjattu 09.10 klo 13:10 Anna-Riikka Aarnion titteli tutkijasta tutkimusryhmän jäseneksi ja assistentiksi.