Sähkön siirtolaskutukseen kaavaillaan tuntuvaa muutosta – Työryhmä ehdottaa yösähköstä luopumista

Muutos koskisi satojatuhansia kotitalouksia, jotka lämmittävät pientalojaan sähköllä.

sähkönsiirto
Nainen olohuoneessa.
Moni pientaloasuja lämmittää kotinsa ja käyttövetensä yösähköllä.Nella Nuora / Yle

Sähkön siirtolaskutukseen ehdotetaan isoa remonttia. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vetämä älyverkkotyöryhmä esittää väliraportissaan (siirryt toiseen palveluun), että sähkönjakeluyhtiöt luopuisivat asiakkaidensa sähkönsiirron yö- ja päiväohjauksesta.

Arjen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että sähkönsiirtolaskuista poistuisi erillinen hinta yölle ja päivälle. Asia koskee erityisesti sähköllä kotejaan lämmittäviä pientaloasujia. Suomessa on arviolta puoli miljoonaa sähkölämmitteistä pientaloa.

Moni sähkölämmittäjä on suosinut yösähköä, sillä siirtohinnat ovat halvempia yöllä kuin päivällä. Yösähköohjaus kytkee päälle erityisesti sähkösyöppöjä lämminvesivaraajia ja lattialämmityksiä iltaisin kello 21–24:n välillä.

Työryhmän puheenjohtaja, TEM:n ylitarkastaja Tatu Pahkala kertoo, että esitetyn muutoksen tavoitteena on, että sähkönkulutus jakautuisi tulevaisuudessa nykyistä tasaisemmin vuorokauden eri hetkille sen mukaan, miten sähköä on tarjolla.

Pahkalan mukaan sähköjärjestelmää jäykistävän yöohjauksen piirissä on tällä haavaa arviolta 1 000–1 800 megawatin edestä sähkötehoa. Määrä vastaa isoa ydinvoimalaa.

– Nyt tämä iso potentiaali on lukittu jakeluverkkoyhtiön ohjaukseen, eikä se ole markkinoilla hyödyntämässä sähköjärjestelmää optimaalisesti, Pahkala perustelee ehdotusta.

Kotitalouden sähkölasku koostuu tätä nykyä sähkönsiirtolaskusta, sähköenergian käytöstä perittävästä laskusta sekä veroista. Esitetty muutos koskisi siis vain siirtolaskutusta.

Sähköä myyvät energiayhtiöt voisivat halutessaan tarjota asiakkailla eri hintoja päivä- ja yökäytölle, mutta siirtolaskun puolelta jako poistuisi kokonaan.

Muutos olisi sen verran iso, ettei sitä haluta toteuttaa kiirehtien. Aikataulua älyverkkotyöryhmän esityksessä ei linjata tarkasti. Valmista tulisi kuitenkin olla viimeistään vuonna 2025.

Tarve kulutuksen joustolle kasvaa

Pahkalan mukaan ehdotuksen taustalla on sähköjärjestelmässä käynnissä oleva massiivinen muutos: Sähköverkkoihin kytketään yhä enemmän tavalla tai toisella joustamatonta sähköntuotantoa.

Tuulivoima tuottaa sähköä silloin kun tuulee. Suomessa verkkoon on määrä kytkeä myös kaksi uutta suurta ydinvoimalaa, Olkiluoto 3 ja myöhemmin Fennovoiman Hanhikivi 1. Ydinvoima tuottaa tasaista perusvoimaa riippumatta siitä, onko tuotetulle sähkölle kysyntää jokaisena hetkenä.

Joustamattoman tuotannon lisääntyminen on sähköjärjestelmän kannalta ongelmallista, sillä sähkön tuotannon ja kulutuksen pitää olla joka hetki tasapainossa, muutoin sähköt katkeavat.

Aiemmin tasapainoa on pidetty yllä erityisesti käynnistämällä tarvittaessa kivihiili- ja kaasuvoimaloita. Näitä on kuitenkin viime vuosina suljettu kannattamattomina pois markkinoilta.

Grafiikka
Yösähköohjaus käynnistää erityisesti pientalojen lämminvesivaraajia ennen puoltayötä. Yle Uutisgrafiikka

Pahkalan mukaan kotitalouksien kannalta tulisi kalliiksi, mikäli tuotannon vaihtelua tasoitettaisiin rakentamalla uusia voimalaitoksia. Asiantuntijat pitävät kotitalouksien sähkönkulutuksen ohjaamista halvempana vaihtoehtona.

Pahkala sanoo, että taustalla on ajatus myös siitä, että kotitaloudet pääsisivät hyötymään taloudellisesti kulutuksen joustoista.

– Tavoitteena on nimenomaan se, että asiakkaat pääsevät osallistumaan sähkömarkkinoille nykyistä helpommin. Kun sähköjärjestelmä hyötyy, myös asiakkaalle pitää tulla hyötyä, Pahkala sanoo.

Yösähköohjauksesta luopumista on aiemmin esittänyt kantaverkkoyhtiö Fingrid, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän tehotasapainosta.

Omakotiliitto huolissaan kuluista

Älyverkkotyöryhmän jäsen, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo allekirjoittavansa esitetyn muutoksen tavoitteet. Pientaloasujien edunvalvoja on kuitenkin huolissaan sähkölämmittäjille aiheutuvista kustannuksista.

Hänen mukaansa muutosta suunniteltaessa täytyy muistaa, että perheiden taloustilanne vaihtelee suuresti. Työttömälle sähkönsiirtolaskun kallistuminen voi olla kova paikka, varsinkin kun hinnat tuppaavat nousemaan joka tapauksessa jakeluyhtiöiden maakaapelointi-investointien vuoksi.

– Jos sähkönsiirtolasku menee päivähinnoittelun mukaan, niin yksittäisinä esimerkkeinä voidaan puhua jopa satojen eurojen lisäkustannuksista vuositasolla, Savolainen sanoo.

TEM:n Pahkala myöntää, että muutoksessa olisi voittajia ja häviäjiä. Sähköverkkoyhtiöt eivät kuitenkaan saisi muutoksesta lisää rahaa kokonaisuutena.

– Energiavirasto valvoo sähkön siirtohinnoittelua. Kokonaispotti, jota verkkoyhtiöt voivat kerätä, ei kasva. Mutta totta kai joillakin (kotitalouksilla) muutos voi nostaa siirtolaskua, toisilla taas laskea sitä, Pahkala sanoo.

Muutos luo kuitenkin uusia mahdollisuuksia asiakkaille osallistua markkinoille ja hyötyä sitä kautta, Pahkala jatkaa.

Kotiautomaatio hoitaa kulutuksen ohjaamisen

Pahkalan mukaan sähkön kulutuksen ohjaus tapahtuisi jatkossa automaation avulla, eli ihmisten ei tarvitse kiertää asunnossa sammuttelemassa sähkölaitteita sähkön hinnan mukaan.

Markkinoille on jo tullut laitteistoja ja ohjelmistoja, joiden hinnat vaihtelevat karkeasti ottaen 1500–2000 euron välillä. Omakotiliiton Savolaisen mukaan valtiovallan tulisi harkita kannustimia kotitalouksille mahdollisiin laitehankintoihin.

– Varmasti jokainen lähtee miettimään, miten kustannusten nousua voi kompensoida. Mutta täytyy ottaa lukuun, että myös investointi maksaa. Kaikilla ei välttämättä ole taloudellisia mahdollisuuksia tehdä hankintaa, mikä voi johtaa energiaköyhyyteen, Savolainen sanoo.

Toisaalta moni sähkölämmittäjä voisi myös säästää rahaa siirtämällä sähkönkulutustaan halvimmille tunneille automaation avulla.

Sähkönsiirron yöohjauksesta luopuminen vaatii muutoksia sähkömarkkinalainsäädäntöön. Käytännössä esitys menee seuraavaksi virkavalmisteluun. Mahdollisen hallituksen esityksen hyväksyisi eduskunta.

Maanantaina julkistettu väliraportti luovutetaan energiasta vastaavalle ministerille Kimmo Tiilikaiselle (kesk.). Loppuraportti on määrä julkistaa vuoden päästä syksyllä.

Tutustu älyverkkotyöryhmä väliraporttiin (siirryt toiseen palveluun)