Onko Katalonia valmis itsenäisyyteen? Nämä neljä asiaa uudelta valtiolta vaaditaan

Katalonialta odotetaan itsenäisyysjulistusta ensi viikolla. Itsenäisyyteen pelkkä julistus ei kuitenkaan riitä.

Katalonia
Mielenosoittajat pitelevät Katalonian lippuja vastan valoa Barcelonassa.
Ivan Batyrev / AOP

Itsenäisyyttä havittelevalla Katalonialla on pitkä tie kuljettavanaan. Kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen Turun yliopistosta kertoo, mitä itsenäisen valtion syntymiseen vaaditaan.

1. Pysyvä alue

Valtio toimii maantieteellisellä alueella, jonka rajat on määritelty kansainvälisin sopimuksin. Rajat määrittelevissä sopimuksissa sovitaan tarkasti myös siitä, miten valtioiden välille määriteltyjä rajoja valvotaan.

Rajasopimusten muuttaminen on hyvin vaikeaa, kertoo professori Korhonen.

– Rajoja koskevat sopimukset ovat kansainvälisessä oikeudessa kaikista sitovimpia sopimuksia. Katalonian tapauksessa se tarkoittaisi sitä, että pitäisi päästä Espanjan ja muiden valtioiden kanssa sellaisiin sopimuksiin, joissa sovitaan tarkasti rajavalvonnasta, Korhonen sanoo.

Nykyisessä tulehtuneessa tilanteessa neuvottelu uusista rajoista ei näytä todennäköiseltä.

2. Pysyvä väestö

Valtion rajojen sisälle tarvitaan pysyvä väestö, joka haluaa vapaaehtoisesti asua alueella.

– Pysyvä väestö voi olla kuinka pieni tai suuri tahansa. Sen ei tarvitse olla välttämättä yhtenäinen siinä mielessä, että alue olisi esimerkiksi monokulttuurinen, Korhonen kertoo.

Katalonian tapauksessa eteen tulisi kysymys siitä, haluaisivatko Espanjan kansalaisiksi itsensä mieltävät jäädä asumaan itsenäiseen Katalonian valtioon.

– Jos osa haluaakin mieluummin olla Espanjan kansalaisia, niin miten heidän oikeutensa turvattaisiin joko siinä valtiossa, tai siinä tapauksessa, että he haluaisivat muuttaa pois?

Katalonian kansanäänestyksessä itsenäisyyden kannattajat voittivat, mutta suuri osa itsenäistymistä vastustavista jätti osallistumatta.

Äänestystä edeltäneissä mielipidetiedusteluissa valtaosa katalonialaisista kannatti Espanjan yhteydessä pysymistä.

3. Tehokas hallinto 

Tehokas hallinto on edellytys sille, että valtio voi ylipäätään toimia ja täyttää muita itsenäiselle valtiolle asetettuja kriteereitä. Ilman tehokasta hallintoa valtio ei voi kontrolloida alueensa rajoja ja väestöä.

– Valtion pitää pystyä käyttämään suvereeniuden tuomaa toimivaltaa alueellaan. On kyettävä turvaamaan lainsäädäntö, yleinen järjestys ja tuomioistuinlaitoksen toiminta. Toki on niin, että kaikki maailman valtiot eivät tällä ideaalilla tasolla ole, mutta siihen pitää pyrkiä, Korhonen sanoo.

On olemassa myös useita hauraita valtioita, joiden kyky hallinnoida aluettaan on kyseenalainen. Esimerkiksi Afganistanin tai Keski-Afrikan tasavallan alueella hallinnon ote kansalaisiin ja useisiin keskenään kamppaileviin aseellisiin ryhmittymiin on heikko.

4. Kyky ulkosuhteisiin

Valtioiden on kyettävä sopimaan asioista muiden valtioiden kanssa osana kansainvälistä järjestelmää. Käytännössä kaikki hallinnon toimialat joutuvat koordinoimaan toimintaansa kansainvälisesti ja noudattamaan erilaisia kansainvälisiä käytäntöjä ja sääntöjä.

– Hyvin harva valtiohan voi nykyisin elää millään tavalla eristyksissä. Ulkosuhteisiin liittyy esimerkiksi vapaakaupasta huolehtiminen perinteisten ulkoasioiden hallinnan lisäksi, Korhonen sanoo.

Aikaisempina vuosikymmeninä valtion itsenäisyydelle olennaisena asiana pidettiin muiden valtioiden antamaa tunnustusta, mutta sen merkitys on professori Korhosen mukaan vähentynyt.

– Ennen ajateltiin, että on olemassa sivistysvaltiot ja lisäksi alkuperäiskansat ja muut vähempiarvoiset kansat, joiden mielipiteellä ei ollut merkitystä. Valtion itsenäisyys syntyi muiden sivistysvaltioiden hyväksynnästä. Nykyisin globaalissa maailmassa on niin paljon erimielisiä valtioita, että sitä pidetään normaalina, että kaikki eivät voi olla asioista samaa mieltä.

Ulkosuhteiden hoitaminen ei kuitenkaan käytännössä ole mahdollista, mikäli muut valtiot eivät suostu suhteita muodostamaan. Tällöin esimerkiksi jäsenyys YK:ssa jää haaveeksi.

Onko Katalonia valmis valtioksi?

Kansainvälisessä oikeudessa itsenäinen valtio määriteltiin Montevideon sopimuksessa vuonna 1933. Katalonia ei nykymuodossaan täytä itsenäisen valtion määritelmiä.

Katalonian tie itsenäisyyteen olisi vuosia kestävien hankalien neuvotteluiden takana, joiden rinnalla sotkuinen Brexit-prosessikin näyttää yksinkertaiselta harjoitelmalta. Sovittavia asioita on valtava määrä.

– Monet pienet valtiot kuten esimerkiksi Monaco ja Liechtenstein ovat antaneet isoille naapureilleen oikeuden hoitaa ulkosuhteitaan, koska nämä ovat hirveän kalliita asioita järjestää ja luoda tyhjästä, Korhonen sanoo.

Kaiken edellytyksenä olisi se, että Katalonia pääsisi neuvottelemaan itsenäisyydestä Espanjan kanssa. Se näyttää nykyisessä poliisiväkivallan kärjistämässä tilanteessa hyvin vaikealta.

– Ajattelen itse, että jonkinlaisesta autonomisesta järjestelystä neuvotteleminen itsenäisyyden sijaan voisi olla paljon lyhyempi ja helpompi tie, Korhonen arvioi.

Suhde Espanjaan on olennainen itsenäisyyden tai autonomian minkäänlaisessa edistämisessä.

Outi Korhonen, kansainvälisen oikeuden professori

Katalonian itsehallinto on kertonut antavansa itsenäisyysjulistuksen lähiaikoina. Mikäli itsenäisyysjulistus tulee, on sen juridinen merkitys Korhosen mukaan vähäinen. Sen sijaan tulehtunut tilanne kärjistyisi entisestään.

– Suhde Espanjaan on olennainen itsenäisyyden tai autonomian minkäänlaisessa edistämisessä. Siinä mielessä se tuntuisi oman tavoitteen kannalta vähän huonolta liikkeeltä.

Toisaalta itsenäisyysjulistus demonstroisi katalonialaisille, että itsehallinto on voimakkaasti ajamassa uutta asemaa. Jos kansalaisista suurin osa taipuisi tukemaan itsenäisyyttä, ei sen merkitystä voi Korhosen mukaan vähätellä.

– Meidän liberaalissa kansainvälisessä järjestelmässämme on hyvin vahvana myös sellainen oikeus, kuin kansojen itsemääräämisoikeus, Korhonen huomauttaa.

Katalonian alueparlamentin on arveltu antavan yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen istunnossaan tiistaina.

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy on varoittanut, että Espanjan hallitus voi käyttää kaikkia perustuslain antamia keinoja Katalonian itsenäistymisen estämiseksi.