Lahtelaisten verotus kiristyy ensi vuonna – kaupunki lupaa korjata kouluja ja palauttaa päivähoito-oikeuden kaikille

Kunnallisveroa esitetään nostettavaksi puolella prosenttiyksiköllä.

kunnallisverotus
Lahden kaupungintalo
Heikki Kiseleff

Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta esittää korotuksia sekä kunnallisveroon että kiinteistöveroon.

Kunnallisveroa on tarkoitus nostaa ensi vuonna puolella prosenttiyksiköllä 20,25 prosentista 20,75 prosenttiin ja kiinteistövero 1,35 prosenttiin. Talousarvioesityksessä veronkorotusta kuvataan maltilliseksi.

Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä investoinnit nousevat odotetusti vahvasti esille. Vuosien 2018–2022 aikana investointeihin Lahti käyttää rahaa 478 miljoonaa euroa.

– Meillä on valtava tarve investoinneille ja siihen tarvitaan rahaa, perustelee Myllyvirta veronkorotuspaineita.

Ensi vuoden talousarviota lastittavat vielä edellisvuosien sote-menot.

– Muiden isojen kaupungin sote-menot ovat keskimäärin laskeneet vuosina 2015 – 2016. Meillä oli samaan aikaan nousua kolme prosenttia, mikä vaikuttaa siihen, että nyt ollaan tässä tilanteessa, kaupunginjohtaja jatkaa.

Kaupunki peruskorjaa ja rakentaa erityisen paljon ensi vuonna, sitä seuraavana vuonna sekä vuonna 2020. Kaikkina näinä vuosina rakentamiseen satsataan reilusti yli sata miljoonaa euroa.

Listalla on ennen kaikkea iso nippu korjauskunnossa olevia päiväkoteja ja kouluja kuten esimerkiksi Länsiharjun, Mukkulan, Lotilan ja Kivimaan koulut. Myös Muotoiluinstituuttiin on tulossa yli 13 miljoonan euron remontti.

Kouluissa jouduttaneen sopeutumaan myös uudenlaiseen tilankäyttöön.

– Koulupuolella näkemykset siitä, paljonko paljonko oppilasta kohden tarvitaan tilaa, ovat muuttuneet aika paljon, Myllyvirta sanoo.

Sote-kiinteistöistä rakentamislistalla ovat muun muassa kaupunginsairaalan uudistustöiden saattaminen päätökseen sekä Nastolan terveysaseman korjaus. Lisäksi eteläistä kehätietä rakennetaan lähivuosina Lahden varoilla noin 70 miljoonan euron edestä.

Kaikille alle kouluikäisille lapsille oikeus päivähoitoon koko päiväksi 

Tarkasteluun tulee myös palveluverkosto. Esimerkiksi sivistyslautakunnan on määrä päättää muutoksista ensi keväänä.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä palveluverkon tarkastelua ohjeistetaan niin, että sen tulisi painottua Nastolan ja Ahtialan alueiden varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Kuluja pyritään karsimaan varhaiskasvatuksessa jättämällä pois pieniä ja huonokuntoisia yksiköitä kuten Joutjoen päiväkoti ja kaksi ryhmäperhepäiväkotia.

– Uudistukset vaativat paljon varhaiskasvatukselta. Oman toiminnan kustannusrakennetta voidaan parantaa verrattuna muihin isoihin kaupunkeihin. Palvelurakenteisiin on tarkoitus luoda edellytyksiä yksityiselle tarjonnalle, jotta kaupunki välttyy päiväkoti-investoinneilta lukuun ottamatta monitoimitaloja, kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta toteaa.

Viime vuonna Lahti rajoitti subjektiivisen päivähoito-oikeuden varhaiskasvatuksessa 20 tuntiin viikossa. Nyt kaupunginjohtaja esittää subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajentamisesta valtuuston valtapuolueen SDP:n vaatimalla tavalla kokopäiväiseksi myös niille lapsille, joiden vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajennus astuisi voimaan ensi vuoden elokuun alusta.

Kulttuurituotanto yhtiön alle

Talousarviossa tavoitellaan 20 miljoonan euron säästöjä lähivuosina talouden tasapainottamiseksi. Yksi keinoista on kulttuurituotannon yhtiöittäminen.

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta esittää kaupunginorkesterin ja -teatterin yhtiöittämisestä sekä ja niiden markkinoinnin, tapahtumarakentamisen sekä ääni- ja valotekniikan keskittämistä KOKO Lahti Oy:n.

– Kootaan se, mitä on tehty erikseen. Etsitään organisaatiorakenne, jolla siihen päästään, Myllyvirta sanoo.

Selvitykset asiasta on tarkoitus saada valmiiksi ensi vuoden maaliskuussa, jolloin päätökset voitaisiin tehdä kesäkuussa 2018. Säästöjä kulttuurituotannon yhtiöittämisestä arvioidaan kertyvän joitain miljoonia euroja.

Tasapainotusta tulisi myös muun muassa siitä, että jatkossa kaupunki keskittäisi tilankäyttöä yhteispisteisiin. Esimerkiksi nuorisopalveluja keskitettäisiin kouluille koulupäivien ulkopuoliseen aikaan.

Keinovalikoimaan kuuluu samoin varhaiskasvatuksen palveluseteli ja uudenlaiset liikennepalvelut. Joukkoliikenteeseen suunnitellaan ensi vuonna uudet runkolinjat, joita täydennetään kevyellä kalustolla liikennöitävillä "citylinjoilla". Kaupungin tavoitteena on pienentää merkittävästi joukkoliikenteen vuotuisia tukisummia.

Korotuksia myös asumisen verotukseen

Kunnallisveron puolen prosenttiyksikön suuruisella kiristyksellä kaupungin arvioidaan saavan lisätuloja 9,5 miljoonaa euroa. Kaikkiaan kunnallisveroa Lahti keräisi ensi vuonna 396,6 miljoonaa euroa.

Kasvua verokertymässä on vajaat kolme miljoonaa euroa hallituksen budjettiriihessä lupaamien veronkevennysten takia.

Kiinteistöverotuottoja Lahti aikoo periä kiinteistöjen omistajilta yhteensä 5,1 miljoonaa euroa enemmän kuin tähän saakka.

Esityksen mukaan yleinen kiinteistövero nousisi 1,35 prosenttiin, vakituisen asumisen vero 0,60 prosenttiin ja muun kuin vakituisen asumisen kiinteistövero 1,35 prosenttiin.

Kunnallisveroa, kiinteistöveroa ja yhteisöveroa kaupungin kassaan kilahtaisi yhteensä noin 464 miljoonaa euroa, mikä on noin 17 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Juttua täydennetään.