1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kaivosteollisuus

Poliisi epäilee luonnonsuojelurikosta Valkeakosken tulevan kultakaivoksen alueella

Kaivosyhtiö Dragon Miningin mukaan hakkuut kohdistuivat vahingossa alueelle, josta ei pitänyt kaataa puita harvinaisen perhoslajin suojelemiseksi.

Kuva: Jani Aarnio / Yle

Poliisi tutkii mahdollista luonnonsuojelurikosta Valkeakosken Kaapelinkulmaan suunnitellun kultakaivoksen alueella. Poliisi epäilee, että kaivosyhtiö Dragon Miningin tulevalla kaivosalueella on hakattu puita sellaisesta paikasta, joka olisi pitänyt säästää hakkuilta uhanalaisen perhoslajin kirjopapurikon takia. Tutkinnan kohteena oleva alue on poliisin mukaan 2–4 hehtaaria.

Kaivosyhtiö ilmoitti itse hakkuista valvovalle viranomaiselle eli ELY-keskukselle. Tämän jälkeen ELY-keskus teki rikostutkintapyynnön poliisille. Poliisi vastaanotti ilmoituksen helmikuun puolessavälissä.

Tuleva kultakaivos sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Valkeakosken keskustasta. Uhanalaisen perhoslajin esiintymisalueen lisäksi lähistöllä on Pitkäkorven Natura 2000 -alue.

Lähimmät asuintalot ovat muutaman sadan metrin päässä. Lähiasukkaat ovat vaatineet muutoksia kaivoksen ympäristölupaan.

Kaivosyhtiö istutti jo uusia puita tilalle

Kaivosyhtiön mukaan hakkuissa on kyse erehdyksestä. Dragon Miningin tuotantojohtaja Ilpo Mäkinen kertoo sähköpostitse, että viime vuoden syyskuussa tehdyt hakkuut ulottuivat alueelle vahingossa. Vahingon huomattuaan yhtiö ilmoitti asiasta valvovalle viranomaiselle ja teetti ennallistamissuunnitelman.

Dragon Mining on jo istuttanut alueelle uusia puita. Mäkisen mukaan puusto toimii suojana kaivospiirin eteläpuolella olevalle kirjopapurikon esiintymisalueelle. Yhtiön mukaan kaadetulla alueella ei ollut tavattu suojeltavia lajeja, eikä yhtiö ole vaarantanut kirjopapurikkoa.

ELY-keskus vaatii vaikutusten seurantaa

Poliisi selvittää, kuka on vastuussa epäillystä teosta ja miten tahallinen teko on. Kaivosyhtiön lisäksi selvitykset kohdistuvat hakkuut käytännössä tehneeseen tahoon.

Rikoskomisario Antti Uusipaikka sanoo, että vaikka kyseessä olisi erehdys, se ei tarkoita, etteikö joku olisi voinut syyllistyä rikokseen.

ELY-keskus pyysi Dragon Miningilta selvityksen tapahtuneesta ja suunnitelman siitä, mitä yhtiö tekee perhoselle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. ELY-keskus on saanut kaivosyhtiön suunnitelman, mutta ei ole vielä lopullisesti käsitellyt sitä.

Lisäksi ELY-keskus vaatii kaivosyhtiötä seuraamaan, miten puiden kaataminen vaikuttaa perhoseen.

Kullan kaivaminen alkaa lähiaikoina

Dragon Mining on aikonut aloittaa varsinaisen kaivostoiminnan lähiaikoina. Kaivosyhtiö ei ole vielä julkistanut tarkkaa aloitusajankohtaa. Tähän mennessä alueella on tehty valmistelevia töitä.

Dragon Mining on arvioinut, että kaivoksen toiminta jatkuu kaksi vuotta ja kokonaislouhintamäärä on vajaat miljoona tonnia. Avolouhoksen suunniteltu syvyys on noin 50 metriä ja pinta-ala maanpinnan tasossa on noin 1,7 hehtaaria.

Pölyn leviämistä ehkäistävä

Kirjopapurikko kuuluu EU:ssa tiukasti suojeltaviin lajeihin. Perhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty.

Dragon Miningille Valkeakosken Kaapelinkulmaan myönnetyn ympäristöluvan mukaan lupa-alueen eteläosaan sijoittuva kirjopapurikon esiintymisalue pitää säilyttää puustoisena, jotta kaivokselta ei leviäisi pölyä perhosen elinsijoille. Lisäksi alueen kosteusolosuhteet eivät saa kaivostoiminnan vuoksi muuttua perhosen kannalta huonoon suuntaan.

Luvassa arvioidaan kuitenkin, että kirjopapurikkopopulaatio säilyy Kaapelinkulman alueella elinvoimaisena, vaikka kaivoksen toiminta vaikuttaisikin osaan uhanalaisen perhosen elinympäristöstä. Luvan mukaan alueella on runsaasti perhoselle soveltuvia elinympäristöjä, joiden tilaan kaivos ei vaikuta.