Vangeilta kiellettiin tupakointi poliisivankilan selleissä – sulkivat kostoksi suunsa kuulusteluissa ja alkoivat kiristää poliisia

Poliisihallitus on ryhtynyt laatimaan yhteistä ohjeistusta tupakoinnin järjestämisestä poliisivankiloissa.

tupakointikielto
Mies sytyttää tupakkaa.
Hanna Lumme / Yle

Tupakointikielto kiristää tutkintavankien hermoja Kotkassa. Vangeilta kiellettiin tupakointi sisätiloissa, kun uusi poliisitalo otettiin käyttöön viime vuoden lopulla. Vanhassa, 1960-luvun alussa rakennetussa poliisitalossa tutkintavangit, pidätetyt ja kiinniotetut saivat polttaa selleissä vapaasti.

Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta arvioidaan, että noin 95 prosenttia tutkintavangeista tupakoi.

– Tämä on ollut yksi suurimmista vankeja koskevista muutoksista, ja siitä on tullut palautetta. Tupakanhimo on aikamoinen ja pistää mieliä kireäksi, jos ei pääse tupakalle silloin, kun haluaisi. Sanailu on ollut aika kovaakin, kertoo ylivartija Pasi Silventoinen Kotkan poliisivankilasta.

Tutkintavangit ovat alkaneet osoittaa mieltään myös kuulustelutilanteissa. Silventoisen mukaan he ovat kieltäytyneet puhumasta, jos eivät pääse tupakalle.

– Vaatimuksiin on suostuttu, ja heitä on sitten käytetty tupakalla. Tarkoitus on kuitenkin selvittää se asia, jonka vuoksi vanki on menettänyt vapautensa. Toisaalta kuulusteluissa voidaan käydä kauppaa myös toiseen suuntaan. Vanki pääsee tupakalle, jos puhuu. Se on sellaista kaupankäyntiä, Silventoinen toteaa.

Kimurantti laki

Poliisilaitoksilla ei ole yhtenäistä linjaa kiinniotettujen, pidätettyjen ja tutkintavankien tupakoinnin järjestämisessä. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tekemän selvityksen mukaan noin puolet poliisivankiloista sallii tupakoinnin selleissäja noin puolet kieltää sen. Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on ottanut hiljattain kantaa poliisivankiloiden tupakointikäytäntöihin.

– Käytännöt vaihtelevat ilmeisesti varsin sattumanvaraisin perustein, minkä olen huomannut myös poliisivankiloiden tarkastuksissa. Pidän tilannetta ongelmallisena vapautensa menettäneiden yhdenmukaisen kohtelun kannalta, Pajuoja toteaa.

Jos he pääsevät ulos vain tunniksi, he polttavat koko sen ajan tupakkaa. Siinä menee helposti askillinen.

Pasi Silventoinen

Tupakkalain (siirryt toiseen palveluun) perusteella tupakointi on tällä hetkellä kielletty vankiloiden yleisissä sisätiloissa, mutta vangit voivat tupakoida selleissään. Savu ei kuitenkaan saa häiritä työntekijöitä tai muita vankeja. Poliisilaitoksilla on ollut tapana kirjata tupakointia koskevat linjaukset omiin järjestyssääntöihinsä, koska niin sanotussa putkalaissa (siirryt toiseen palveluun) ei sanota tupakoinnin järjestämisestä mitään.

– Se on jäänyt poliisilaitosten omaan harkintaan. Poliisivankilat ovat kovin eritasoisia. On uusia poliisitaloja, joissa ilmastoinnit ovat kunnossa ja tupakointi selleissä ei häiritse muita ihmisiä. Vanhemmissa taloissa tupakansavun kulkeutumista käytäville ei pystytä estämään, joten tupakointi on silloin herkästi kielletty sisällä ja sallittu vain ulkotiloissa, kertoo ylikomisario Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta.

Tupakat pois

Tutkintavankeuslakiin tuli pari vuotta sitten erillinen pykälä (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan tupakointi voidaan kieltää selleissä. Edellytyksenä on, että tupakointi järjestetään muualla. Tupakointi hoidetaan yleensä vangin oikeuksiin kuuluvan tunnin mittaisen ulkoilun aikana kerran vuorokaudessa.

Kotkassa tupakat ja sytytysvälineet otetaan pois kiinnioton yhteydessä, ja ne annetaan takaisin aina ulkoilun ajaksi. Kotkassa on havaittu, että tupakalle pääsy kerran päivässä ei riitä.

– Jos he pääsevät ulos vain tunniksi, he polttavat koko sen ajan tupakkaa. Siinä menee helposti askillinen. Olemme pyrkineet käyttämään heitä ulkona ainakin kaksi kertaa päivässä, jotta he pääsevät tupakalle, sanoo ylivartija Pasi Silventoinen.

Poliisihallituksen mukaan ulkoilukäytännöt vaihtelevat poliisilaitosten välillä.

– Se riippuu paitsi vankien myös poliisilaitoksen työntekijöiden määrästä sekä siitä, miten kiire heillä on. Joissakin poliisivankiloissa voi päästä tupakalle vain kerran päivässä ja toisissa sitten vartijat pystyvät käyttämään heitä tupakalla useammin, toteaa ylikomisario Vesa Pihajoki.

Yksi tupakkatauko on minimiratkaisu

Poliisivankiloiden tupakoinnin järjestämisestä on tullut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle kanteluja. Hän ei ole puuttunut tilanteisiin, joissa tupakointi on järjestetty tunnin ulkoilun aikana eikä vartijoilla ole ollut mahdollisuutta viedä vankeja ulos useammin.

– Olen pitänyt tupakointia tunnin ulkoilun aikana minimiratkaisuna, mutta eräissä poliisivankiloissa on käyty kävelypihalla tupakoimassa neljä kertaa päivässä, toteaa Jussi Pajuoja.

Poliisihallituksen mukaan tupakointikertojen sopivaa määrää on vaikea arvioida. Pihajoki toivoo, että putkalakiin saataisiin maininta tupakoinnin järjestelyistä poliisivankiloissa. Sisäministeriö päivittää lakia parhaillaan.

Poliisihallitus on ryhtynyt laatimaan poliisilaitoksille yhteistä ohjeistusta vankien tupakoinnin järjestämiseksi. Ohjeistuksen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.