Ratatyöläisten koulutuksessa otetaan käyttöön pakohuone – koko ryhmä suljetaan tunniksi tavarakonttiin

Uusi täydennyskoulutuslaitos on lajinsa ainoa Suomessa ja harvinaisuus koko maailmassa

rautatieliikenne
kiskoja, rautietöiden harjoitushalli
Ratatekniikan oppimiskeskukseen on valmistunut muun muassa turvalaitehalli.Vesa Grekula / Yle

Raideliikenteen kunnossapito- ja turvallisuustyöntekijöiden täydennyskoulutus siirtyy entistä enemmän luokkahuoneista ratakiskoille. Teoriaopetuksen tueksi otetaan käyttöön aitoja rataolosuhteita muistuttava harjoitusympäristö, joka valmistuu tänä syksynä Kouvolaan.

Liikenneviraston ylläpitämän Ratateknisen oppimiskeskuksen ensimmäiset koulutukset järjestetään marraskuussa.

– Pääpaino koulutuksissa on työpätevyyden ylläpitämisellä ja taitojen kertaamisella käytännön harjoituksissa, kertoo toiminnanjohtaja Miia Asikainen oppimiskeskuksesta.

Koulutettavat voivat olla esimerkiksi hitsaajia tai turvalaiteasentajia, joilta vaaditaan rautateillä ja ratatöissä tarvittavaa erikoisosaamista.

Keskukseen on valmistunut mm. noin kilometrin verran harjoituskäyttöön tarkoitettuja raiteita. Ne sijaitsevat hallitiloissa asemalaituria muistuttavalla alueella sekä ulkona osittain katoksen alla ratapihan kaltaisessa ympäristössä.

Alueella voidaan harjoitella esimerkiksi kiskoilta pudonneen vaunun nostamista, vaihteiden säätämistä sekä pelastus- ja raivaustöitä.

Harvinainen koulutuskeskus ammentaa myös pelimaailmasta

Ratatekninen oppimiskeskus on ainoa Suomessa eikä muualtakaan maailmasta kovin monta vastaavaa löydy. Kouvolassa sijaitsevan keskuksen malli on haettu Ruotsista. Suomi ja Ruotsi ovat Hollannin ja Britannian ohella harvoja maita, joissa vastaavia raideliikenteen koulutukseen tarkoitettuja harjoitusympäristöjä on olemassa.

Koulutusta Kouvolassa annetaan teoriaopetuksen ja käytännön harjoittelun lisäksi myös pelimaailmasta poimituin keinoin. Käytössä on niin kutsuttu pakohuone, jossa esimerkiksi turvallisuusuhkiin liittyviä tehtäviä ratkotaan aika- ja ryhmäpaineen alla.

Pakohuonetehtävät sopivat koulutuksiin mausteeksi ja kevennykseksi.

Miia Asikainen

– Koulutusryhmä, jonka ihannekoko on puolenkymmentä henkeä voidaan sulkea pakohuoneeseen, jossa heidän pitää tiiminä ratkoa tehtävät tietyssä ajassa, yleensä noin tunnissa, kertoo Asikainen.

Kaikkia täydennyskoulutukseen tulevia rautateiden ammattilaisia ei automaattisesti panna selviytymään pakohuonetehtävistä.

– Se on tapauskohtaista. Pakohuonetehtävät sopivat yli päivän mittaisiin koulutuksiin mausteeksi ja kevennykseksi. Pakohuoneharjoittelu voi olla hyödyllistä esimerkiksi onnettomuustilanteissa raivauskalustoa käyttävälle ryhmälle. Ryhmän jäsenten pitää pystyä paineen alla kriisitilanteessa tukemaan toisiaan, valottaa Miia Asikainen pakohuoneen mahdollista tulevaa käyttöä.

pakohuone, tavarankuljetuskontti
Raideliikenteeseen liittyviä vaaratilanteita tai turvallisuuhkia voidaan harjoitella myös pelimaailmasta poimituilla keinoilla.Vesa Grekula / Yle

Ratateknisessä oppimiskeskuksessa pakohuoneena toimii VR Trackilta (siirryt toiseen palveluun) elokuussa saatu tavarankuljetuskontti, jonka sisällä pelin tehtäviä ratkotaan etenemällä huoneesta toiseen kohti ulospääsyä.

Tehtävät ovat tarkoin varjeltu salaisuus. Yksityiskohtia ei paljasteta, koska koulutettaville tehtävien pitää tulla yllätyksenä.

Pakohuone kiersi Suomea kesällä, jolloin VR Track järjesti koko henkilöstölleen avointa työturvallisuuskoulutusta. Pakohuoneessa ongelmia ratkoi kesän aikana noin 130 henkilöä.

– Palaute oli myönteistä. Kaikki olivat kokemuksesta innoissaan ja moni sanoi saaneensa uusia ahaa-elämyksiä aiemmin opittuihin työturvallisuusasioihin liittyen, kertoo peliä kehittämässä ollut opiskelija Saku Uotila.

Kouvolasta kotoisin oleva Uotila opiskelee neljättä vuotta viestintää Jyväskylän yliopistossa. Kesällä hän työskenteli teknisenä harjoittelijana VR Trackin viestinnässä. Pakohuonekontti kehitettiin loppuun VR Trackissa aiemmin tehdyn ideoinnin pohjalta. Sen tavoitteena oli löytää uusi malli työturvallisuuskoulutukselle.

Pakohuone pelinä on lähinnä viihteeseen ja ajanvietteeseen liittyvä maailmanlaajuinen ilmiö, joka kehitettiin Unkarissa kuluvan vuosikymmenen alussa. Perusajatuksena on ratkoa ryhmänä tehtäviä lukitussa huoneessa määräajassa. Suomessa tarjolla olleiden pakohuoneiden teemat ovat vaihdelleet kauhuelokuvista syntymäpäiväkutsuihin.

Turvallisuuskoulutusta myös koululaisille?

Ratateknistä oppimiskeskusta ylläpitävä Liikennevirasto ei itse järjestä koulutuksia, vaan se vuokraa koulutustiloja ulkopuolisille. Kilpailutukset koulutusten järjestäjistä ovat vielä kesken, joten keskuksen tiloja käyttävät tahot selviävät myöhemmin syksyllä.

junaopastin raideliikenteen harjoitushallissa
Ratateknisen oppimiskeskuksen harjoitusalueet muistuttavat aitoja rata-alueita.Vesa Grekula / Yle

Turvallisuuskoulutuksessa Ratatekninen oppimiskeskus tähyilee myös raideliikenteen ammattiryhmien ulkopuolelle.

Toiminnanjohtaja Miia Asikainen visioi yhteydenpitoa esimerkiksi kouluihin.

– Julkisuudessa on keskusteltu paljon väärissä paikoissa liikkumisen vaaroista. Täällä voisi oikeassa ympäristössä turvallisesti näyttää myös lapsille ja nuorille millaisia ovat junaratojen vaaranpaikat.