Ortodoksien kirkollishallitus esittää arkkipiispan istuimen sijoituspaikkaa Kuopiosta Helsinkiin

Asia on ollut esillä ortodoksisessa kirkossa jo vuosia. Kirkolliskokous päättää mahdollisesta siirrosta marraskuussa.

ortodoksisuus
Liisa Tynkkysen maalaama ikoni Imatran pyhän Nikolaoksen kirkossa
Kari Kosonen/Yle

Ortodoksinen kirkollishallitus on päättänyt esittää arkkipiispan istuimen siirtoa Kuopiosta Helsinkiin. Käytännössä muutos tapahtuisi vuoden 2018 alussa, kun Helsingin metropoliitta Ambrosius on siirtynyt eläkkeelle.

Mikäli kirkolliskokous päättää siirtää arkkipiispan istuimen Helsinkiin, arkkipiispa Leo käyttää jatkossa arvonimeä Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa. Arkkipiispa Leo hoitaa tointa tarvittaessa ja osittain Kuopion hiippakuntakansliasta käsin.

Kirkollishallitus esittää myös, että arkkipiispan siirryttyä Helsingin hiippakunnan piispaksi, Karjalan hiippakunnan piispan tehtävien hoitamisesta päättää piispainkokous. Kirkollishallitus esittää, että Kuopion hiippakunnan metropoliitta valitaan vuoden 2018 varsinaisessa kirkolliskokouksessa.

Piispan istuimen mahdollista siirtoa on perusteltu sillä, ortodoksisen kirkon väestön painopiste on siirtynyt vuosikymmenten saatossa eteläiseen Suomeen. Lisäksi edunvalvonta voisi olla helpompaa pääkaupunkiseudulla.

Suunnitelmissa on, että Kuopiossa toimivan palvelukeskuksen toiminnat ja sen henkilöstö jäävät Kuopioon ja toiminta säilyy nykyisellään.

Arkkipiispan hiippakuntakanslia on tarkoitus sijoittaa Helsingissä jo nyt kirkollishallituksen käytössä oleviin tiloihin. Suunnitelmien mukaan tarvittavat toimien haltijat siirtyvät sinne arkkipiispan harkinnan perusteella.

Kirkolliskokous päättää asiasta marraskuussa

Kirkolliskokous edellytti viime vuonna kirkollishallituksen käynnistävän selvityksen arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirtämisen vaikutuksista. Arviointityön tehnyt ohjausryhmä luovutti siirtoa puoltavan raporttinsa kirkollishallitukselle syyskuun alussa.

Sen jälkeen tehdyllä lausuntokierroksella kaksi seurakuntaa ilmoitti vastustavansa arkkipiispan istuimen siirtoa Helsinkiin. Piispainkokous käsitteli asiaa viime viikolla ja antoi siirtoa puoltavan lausunnon.

Arkkipiispan istuin on sijainnut Kuopiossa sotien jälkeisen ajan. Istuin siirrettiin luovutetusta Karjalasta Kuopioon kun Karjalasta muutti paljon siirtolaisia Savo-Karjalaan.

Suomen ortodoksisessa kirkossa on kolme hiippakuntaa: Helsingin, Karjalan ja Oulun hiippakunnat. Viime vuoden lopussa kirkossa oli yli 60 000 jäsentä. Jäsenistä yli puolet kuului Helsingin hiippakuntaan.

Arkkipiispan istuimen siirrosta päättävä kirkolliskokous kokoontuu marraskuun lopussa Valamon luostarissa Heinävedellä.

Täsmennys 10.10 klo 18.18

_Esityksen mukaan nykyistä Karjalan hiippakuntaa johtaa jatkossa vuonna 2018 valittava Kuopion hiippakunnan metropoliitta. _