Lappeenranta aikoo tulostaa itsensä maailmankartalle – kehitteillä uusi 3D-tulostettava komposiittimateriaali

EU rahoittaa osaltaan tulostettavan komposiitin kehitystä. Raaka-aineena on tarkoitus käyttää metsä- ja kaivosteollisuuden jätemateriaaleja. Kehitystyössä ovat mukana kaupunki, yritykset ja oppilaitokset Lappeenrannassa ja Imatralla.

3D-tulostus
FIMAtec:in 3d-tulostimella tehty betonielementti
Betonielementin 3D-tulostusta.Mikko Savolainen/Yle

Lappeenrannassa aiotaan kehittää laajalla yritys-, kaupunki- ja oppilaitosyhteistyöllä uusi komposiittimateriaali, josta voidaan 3D-tulostaa erilaisia rakenteita esimerkiksi rakennusteollisuudelle.

– Aiomme kehittää materiaalin, joka korvaa betonin, Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Antti Häkkinen kertoo.

Uuden materiaalin raaka-aineena aiotaan käyttää teollisuuden sivuvirtoja eli teollisuudesta tulevaa jätemateriaalia. Tarkoituksena on hyödyntää Lappeenrannan seudun teollisuuden jätteitä.

Hankkeessa ovat mukana esimerkiksi selluteollisuusjätit UPM ja Metsä, joilla on molemmilla sellutehtaat Lappeenrannassa. Paljon sivuvirtoja syntyy myös Nordkalkilta, joka louhii ja jalostaa kalkkikiveä Lappeenrannassa. Myös Nordkalk on mukana hankkeessa.

– Nordkalkilta tulee rikastushiekkaa, metsäteollisuudelta viherlipeäsakkaa, ehkä jopa tuhkia, joita syntyy sellun tekemisessä. Kysymys on kiinteistä sivuvirroista, joita nykyään läjitetään kaatopaikoille ja läjitysalueille, professori Antti Häkkinen kertoo.

– Komposiittimateriaalia voidaan vahvistaa esimerkiksi biokuiduilla. Komposiitista valmistetut tuotteet ovat pitkäikäisiä, ja ne voidaan kierrättää turvallisesti vielä käytön jälkeenkin. Sivuvirrat, joita hyödynnetään, ovat tuhka, viherlipeäsakka, rikastushiekka sekä rakennus- ja kuitujäte, hankkeeseen osallistuvan Apila Groupin toimitusjohtaja Mervi Matilainen kertoo Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa.

3D-tulostus tärkeässä osassa

Tärkeässä osassa hankkeessa on uuden materiaalin 3D-tulostettavuus.

– Etsimme juuri sellaisia teollisuuden sivuvirtoja, joista saadaan kehitettyä materiaaleja, jotka soveltuvat tähän uuteen valmistustekniikkaan, professori Häkkinen sanoo.

Merkittävässä osassa hankkeessa on juuri tämän vuoksi Fimatec-yhtiö, joka kehittelee betonin 3D-tulostusta Imatralla. Yhtiöllä on jo pilottivaiheen loppusuoralla betonielementtejä 3D-tulostuksella valmistava laitteisto.

Samaa teknologiaa on tarkoitus käyttää myös uuden komposiittimateriaalin tulostukseen.

– Hyödynnämme nykyistä teknologiaamme, mutta uuden materiaalin käyttäminen vaatii meiltä aika paljon tutkimus- ja kehittämistyötä, Fimatecin liiketoimintajohtaja Antti Korhonen kertoo.

Uusia muotoja

Uuden komposiittimateriaalin ja 3D-tulostuksen on tarkoitus tarjota rakennusteollisuudelle uusia ympäristöystävällisiä mahdollisuuksia rakentamisessa.

– Näin voidaan ehkä vapautua rakentamisen kaavamaisesta muotokielestä ja tehdä kaarevia ja myös funktionaalisia muotoja. Uudesta materiaalista voi syntyä vaikka entistä esteettisempiä meluvalleja, puistonpenkkejä ja skeittiramppeja, sanotaan Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa.

Hankkeessa on mukana myös muotoiluyrityksiä.

Lappeenrannan voimanponnistus

Komposiitin kehittäminen kerää yhteen Lappeenrannan kaupungin lisäksi Lappeenrannan seudun yrityksiä ja oppilaitoksia.

Hankkeeseen osallistuu Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatran seudun kehitysyhtiö, Metsäliitto, Apila Group, Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Total Design ja Design Reform.

Urban infra revolution -hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,2 miljoonaa euroa, josta EU:n Urban Innovation Action (UIA) -ohjelma rahoittaa 80 prosenttia eli 3,4 miljoonaa euroa. Loppu rahoista tulee hankkeeseen osallistuvilta organisaatioilta.

Hanke alkaa marraskuun alussa ja se kestää vuoden 2020 lokakuun loppuun.

Korjaus 11.10.2017 kello 12:12 . Sana sementti muutettu betoniksi. Juttuun lisätty lista osallistujista.