Markkinoilla on nyt joutsenmerkittyjä sijoitusrahastoja – tiukoin ehdoin

Pohjoismaiden yhteinen Joutsenmerkki ohjaa sijoittamaan rahastoihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan yrityksiin ja edistämään kestävää kehitystä.

ympäristömerkki
Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki.
Motiva Services Oy – Ympäristömerkintä

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki on annettu ensimmäisille sijoitusrahastoille.

Handelsbanken Kestävä Energia, Swedbank Robur Ethica Sverige ja Swedbank Robur Ethica Global ovat ensimmäiset Suomen markkinoilla toimivat rahastot, jotka täyttävät Joutsenmerkin kesäkuussa lanseeratut tiukat kriteerit.

Pohjoismaisilla markkinoilla on yli 6 000 rahastoa.

Ympäristömerkintälautakunnan puheenjohtaja Magdalena Lönnroth sanoo, että Joutsenmerkki ohjaa sijoittamaan rahastoihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan yrityksiin ja edistämään kestävää kehitystä.

Joutsenmerkityssä rahastossa ei saa olla mukana yrityksiä, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia tai tekevät vakavia ympäristörikoksia. Energiaa ei saa tuottaa fossiilisista lähteistä eikä aseita ja tupakkaa saa valmistaa.

Joutsenmerkityssä rahastossa on myös tiukat ESG-kriteerit, jotka liittyvät sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen sekä hallintotapaan.

Rahaston pitää sijoittaa ainakin puolet varoistaan yrityksiin, joilla on vahva vastuullisuusprofiili. Lisäpisteitä rahasto saa sijoituksista vihreille aloille, esimerkiksi vedenpuhdistukseen.

Rahastoyhtiön on myös ainakin kerran vuodessa esiteltävä raportti joutsenmerkityn rahaston vastuullisuustyön tuloksista.