Satoja elintapaohjauksen ammattilaisia koulutetaan julkiseen terveydenhuoltoon

Elintapaohjauskoulutusta on järjestetään vuoden loppuun mennessä kymmenessä sairaanhoitopiirissä.

terveydenhoito
Terveyskeskuksen odotustilat.
Jukka Uotila / AOP

Suomessa koulutetaan parhaillaan satoja elintapaohjauksen ammattilaisia. Kyseessä on sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskenteleville tarkoitettu täydennyskoulutus.

Koulutusta järjestää kymmenen sairaanhoitopiiriä, jotka ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön sekä UKK-instituutin VESOTE-hankkeessa (siirryt toiseen palveluun). Kuudessa sairaanhoitopiirissä koulutus on aloitettu nyt syksyllä, lopuissa se alkaa vuoden loppuun mennessä.

Koulutus sisältää tietoa liikunnan, unen sekä ravinnon merkityksestä. Koulutuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kynnys elintapaohjauksen antamiseen esimerkiksi liikunta- ja ravintoasioissa madaltuisi.

– Tavoitteena on, että potilaan ei tarvitsisi alkutilanteessa mennä esimerkiksi ravitsemusterapeutille tai liikuntaohjaajalle, vaan hän voisi saada perustiedot muun käyntinsä yhteydessä, kertoo VESOTE-hankkeen koulutussuunnittelija Suvi Eskola.

Yksilöllistä hoitoa ja pysyviä terveyshyötyjä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä elintapaohjauksen täydennyskoulutus alkaa lokakuussa. Silloin koulutetaan sata elintapaohjaajaa, ja keväällä käynnistyy toinen sadan henkilön koulutus.

Sairaanhoitopiiri haluaa elintapaohjauksen avulla antaa asiakkailleen entistä yksilöllisempää hoitoa. Lisäksi asiakkaille halutaan antaa pysyviä terveyshyötyjä.

VESOTE-hankkeen koulutussuunnittelija Suvi Eskola kertoo, että koulutukselle on ollut kysyntää. Varsinais-Suomessa ensimmäinen sadan henkilön koulutus täyttyi nopeasti. Eskolan mukaan erityisen suosittuja koulutukset ovat olleet myös Etelä-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa.

Varsinais-Suomessa teemana vuorovaikutus

Koulutusten perusrunko on eri sairaanhoitopiireissä sama, mutta painotukset ovat hieman erilaisia. Myös painotukset vaikuttavat koulutusten suosioon.

Varsinais-Suomessa erityiskohderyhmänä ovat ylipainoiset diabeetikot. Lisäksi painotetaan elintapaohjauksen merkitystä vuorovaikutuksen parantamisessa.

Kouluttajana toimii väitöskirjaa työstävä kauppatieteiden maisteri Harry Köhler. Hän on seurannut lääkärin vastaanottotilanteita ja havainnut, että potilaat ovat vastaanottavaisempia, kun lääkäri kiinnittää huomiota potilaan elämään ja arkeen.

– Varsinais-Suomessa mukaan on saatu tuore näkökulma. Se, miten vuorovaikutustaidoin voidaan edistää elintapaohjausta, on selvästi kiinnostanut ammattilaisia, koulutussuunnittelija Suvi Eskola sanoo.