Hyppää sisältöön

Akavan Erityisalat: Kelan vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutus rikkoo perusoikeuksia

Ammattijärjestön mukaan kuulovammaisten tulkkien työttömyysaste voi Kelan kilpailutuksen seurauksena nousta jopa noin 30 prosenttiin.

Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Akavan Erityisalalat on julkaissut kannanoton, jonka mukaan kilpailuttamalla tulkkauspalvelut Kela vaarantaa elinkeinonharjoittamisen vapauden ja työtä koskevan oikeuden toteutumista.

Akavan Erityisalat viittaa hankintalakiin, jonka 1 luvussa 3 pykälän 1 momentti mainitsee julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet, jotka ovat tasapuolisuus ja syrjimättömyys, toimiminen avoimesti ja suhteellisuusvaatimukset huomioonottaen. Liiton mukaan osa tätä on perustuslaissa todettujen perusoikeuksien, elinkeinonharjoittamisen vapauden ja työtä koskevan oikeuden toteutuminen.

Akavan Erityisalojen mukaan Kelalla on viittomakielialalla käytännössä palvelujen järjestäjänä monopoli. Tämän vuoksi kilpailutuksen seurauksena huomattava osa tulkkeja jää vaille mahdollisuutta harjoittaa ammattiaan.  Ammattiliitto arvioi, että tulkkien työttömyysaste nousee nykyisestä kuudesta prosentista jopa 30 prosenttiin, kun osa tulkeista ei voi harjoittaa ammattiaan mahdollisesti jopa neljään vuoteen. Useat tulkkausalan yritykset joutuvat lopettamaan kokonaan tai supistamaan toimintaansa.

Akavan erityisalojen mukaan koko tulkkausala on vaarassa näivettyä, kun hankinnan ulkopuolelle jäävien tulkkien on vaikeaa pitää yllä ammattitaitoaan ja alan koulutuksen houkuttelevuus laskee työllistymisongelmien vuoksi.

Samalla Akavan Erityisalat pelkää, että sama kilpailutusmalli leviää muihin Kelan palveluihin, ja sote-uudistuksen myötä myös muihin julkisen järjestämisvastuun piirissä oleviin palveluihin. Tällöin vastaavia elinkeinonharjoittamisen oikeutta ja työllistymistä koskevia äkillisiä muutoksia koettaisiin yhä useammilla erityisaloilla.

Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto, johon kuuluu 23 itsenäistä jäsenyhdistystä. Yksi jäsenistä on Suomen viittomakielen Tulkit ry. Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden kilpailutus koskee myös puhevammaisten tulkkeja, joiden etujärjestö Suomen Puhevammaisten tulkit ry on ilmaissut niin ikään huolensa kilpailutuksen seurauksista.

korjaus: Akavan Erityisalat viittaa hankintalain 1 luvun 3 pykälän 1 momenttiin.

.
.