Missä herkutellaan tänä vuonna hirvipaistilla? Ylen hakukone näyttää myönnetyt hirven- ja peurankaatoluvat paikkakunnittain

Hirvenmetsästyksen kiivain aika alkaa suurimmassa osassa maata tänään. Hakukoneemme kertoo, kuinka monta hirven- ja valkohäntäpeuran pyyntilupaa eri alueille on tänä vuonna myönnetty.

hirvi
Hirvi kävelee tiellä
Tommi Parkkinen / Yle

Aiempiin vuosiin verrattuna hirvijahdin aikatauluihin on tänä vuonna tullut kaksi keskeistä muutosta. Ensinnäkin hirviä on saanut metsästää peltoalueilla vahtimalla jo syyskuun alusta saakka.

Toiseksi, hirvien kiiman rauhoittamiseksi, on ajo- ja koirajahdin aloittamista lykätty suurimmassa osassa maata noin kahdella viikolla.

Käynnissä on myös toiseksi tärkeimmän riistaeläimen, valkohäntäpeuran metsästys. Hirvenpyyntilupien ohella koneemme kertoo myös niiden kaatoluvat.

Koska riistahallinnon rajat eivät aina noudata kuntarajoja, näyttää kone samalla kertaa kaikkien lähiseudun riistanhoitoyhdistysten lupamäärät.

Pyyntilupien määrissä on eri alueiden välillä hirvikannan mukaisia huomattaviakin eroja. Esimerkiksi joissakin rajaseudun kunnissa ei lupia ole lainkaan. Metsästäjien sijaan hirvikantaa ovat näillä alueilla verottaneet pedot.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Mahdollinen hakukoneen näyttämä puolikas pyyntilupa oikeuttaa yhden vasan kaatamiseen.

Lisäksi tapauskohtaisesti pyyntiluvassa on voitu asettaa ehtoja kaadettavien hirvien iästä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Lähteet: Suomen riistakeskuksen toimittama data-aineisto