Oulu aloittaa henkilöstönsä yt-neuvottelut

Yhden kaupungin uudessa muutosohjelmassa esitetyn vaihtoehdon mukaan esimerkiksi sivistys- ja kulttuuripalveluista vähennettäisiin 100 henkilötyövuotta. Luvassa voi olla myös lomautuksia, osa-aikaistamisia ja määräaikaisten työntekijöiden käytön vähentämistä.

yhteistoimintamenettely
Oulun kaupungintalon torni.
Wasim Khuzam / Yle

Oulun kaupunki aloittaa yt-neuvottelut. Syinä ovat muun muassa talouden tasapainottaminen ja sote- ja maakuntauudistus. Lisäksi vuoden 2013 alusta voimaan tulleen kuntaliitoksen irtisanomissuoja on päättymässä tämän vuoden lopussa.

Kaupunki julkaisi keskiviikkona Muutosohjelma 2020:n (siirryt toiseen palveluun), jossa on esitetty useita vaihtoehtoja säästöjen hakemiseksi. Säästöpaineita kohdistuu ohjelman perusteella muun muassa sivistys- ja kulttuuripalveluihin sekä hyvinvointipalveluihin ja niissä työskenteleviin.

Esimerkiksi sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta on esitetty kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa säästöjä haetaan pelkästään henkilöstöä vähentämällä. Se tarkoittaisi noin 100 henkilötyövuoden vähentämistä nykytasosta. Osa vähennyksistä toteutuisi esimerkiksi eläköitymisen kautta. Suurin osa henkilöstövähennyksistä koskisi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöitä.

Toisessa vaihtoehdossa säästöjä lähdettäisiin haalimaan kasaan rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten esimerkiksi yhdistelemällä tai vähentämällä tiloja ja lisäämällä sähköisten palveluiden käyttöä. Vaihtoehto sisältää myös palvelujen osittaista ulkoistamista.

Suunniteilla on muun muassa erillinen selvitys esimerkiksi Oulussa käytössä olevista koulutiloista. Ohjelmassa mainitaan erikseen, että lukioverkkoa yhdistämällä olisi saavutettavissa säästöjä. Lukioiden yhdistämisiä on vatvottu Oulussa jo vuosia.

Molemmissa vaihtoehdoissa ratkaisut toteutettaisiin aikavälillä 2018-2020.

Lomautukset, osa-aikaistamiset ja eläköitymiset esillä

Muutosohjelman perusteella hyvinvointipalveluitakin pyritään mylläämään usealla osa-alueella. Muutokset koskisivat esimerkiksi vanhusten, lasten ja nuorten palveluita. Tarkoituksena on vähentää vanhusten laitoshoitoa ja korvata sitä osin tehostetulla kotihoidolla ja palveluasumisella. Lasten ja nuorten palveluissa raskaimpia palveluita puolestaan pyrittäisiin vähentämään ja siirtämään painopistettä kevyempiin avopalveluihin.

Lisäksi hyvinvointipalvelujen henkilöstömäärää ja -rakennetta tullaan tarkastelemaan ja hyödyntämään muun muassa eläköitymistä ja mahdollisia irtisanoutumisia. Muutoksille on asetettu aikataulu vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Henkilöstövaikutukset voivat kohdistua myös esimerkiksi kaupungin liikelaitokseen BusinessOuluun, jossa saatetaan vähentää määräaikaisten työntekijöiden käyttöä.

Yleisesti Oulun kaupungin henkilöstöjärjestelyjen osalta väläytetään irtisanomisten, määräaikaisten käytön vähentämisen ja eläköitymisten lisäksi myös muun muassa tehtävien osa-aikaistamista.

Oulun kaupungin muutosohjelmassa puhutaan myös esimerkiksi Teknisen Liikelaitoksen, Oulun Serviisin ja Oulun Tilakeskuksen yhdistämisestä. Sillä tavoiteltaisiin ensimmäisessä vaiheessa noin 5-7 miljoonan euron säästöjä.

Kaikkiaan tavoitteena on, että kaupungin vuosikate olisi 40 miljoonaa euroa nykyistä suurempi vuonna 2020.

Yt-neuvotteluita povattu jo pidempään

Yhteistoimintaneuvottelujen uhkapilvi on roikkunut Oulun kaupungin yllä jo ainakin vuoden verran.

Oulun nykyisen kaupunginjohtajan Päivi Laajalan edeltäjä Matti Pennanen ennakoi asiaa lähes päivälleen vuosi sitten, kun kaupungin talousarvio julkistettiin 10.10.2016.

Kaupunki kertoo maanantaina 16. lokakuuta lisää muun muassa yt-neuvottelujen henkilöstövaikutuksista.

Virallisen päätöksen yt-neuvottelujen aloittamisesta tekee kaupunginhallitus. Muutosohjelmaan liittyvät varsinaiset päätökset tehdään jatkossa erikseen eri päätöksentekoelimissä.

Lisäys 12.10. klo 19.49: Tekstiä täsmennetty muun muassa erilaisten säästösuunnitelmien osalta. Aiemmasta tekstistä saattoi saada kuvan, että säästöpaineet kohdistuisivat erityisen paljon juuri sivistys- ja kulttuuripalveluihin, mutta säästöehdotuksia on asetettu useisiin muihinkin palveluihin ja toimintoihin.