Piispainkokous säilyttäisi vihkioikeuden – Piispat haluavat, että kompromissiesitys homohäistä otetaan huomioon

Piispainkokous toivoo, etteivät näkemyserot samaa sukupuolta olevien avioliitosta muodosta jakolinjaa kirkon sisällä.

piispainkokous
Mies pujottaa vihkisormuksen sormeen
Piispainkokous säilyttäisi evankelis-luterilaisen kirkon vihkioikeuden.Touko Yrttimaa / Yle

Piispainkokouksen mielestä evankelis-luterilaisen kirkon on syytä säilyttää vihkioikeutensa. Samalla piispainkokous pitää tärkeänä, että kirkolliskokous ottaa huomioon asiasta tehdyn kompromissiehdotuksen.

Professori Eila Helanderin esityksessä kirkko pitäisi avioliittokäsityksensä. Samalla evankelis-luterilainen kirkko sallisi toimintamallin, jossa pappi voisi halutessaan vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Vaikka piispainkokous pyytää ottamaan kompromissiesityksen huomioon, kompromissiesitys ei ole piispojen esitys kirkolliskokoukselle.

Piispat pitivät vahvasta kannatuksesta

Piispainkokouksen mielestä vihkioikeuden säilyttäminen tukee kirkon identiteettiä evankeliumia julistavana, jäseniään palvelevana ja kulttuuriperinnettä ylläpitävänä kirkkona. Piispainkokouksen mukaan selvitystä varten tehty kyselytutkimus osoittaa, että kirkollisella avioliittoon vihkimisellä on erittäin vahva kannatus kirkon jäsenten ja kaikkien suomalaisten keskuudessa.

Piispainkokous pitää tärkeänä, että kirkolliskokous ottaisi Helanderin selvityksen huomioon ja arvioisi selvityksen johtopäätöksiä esimerkiksi avioliittokäsityksen laajentamista koskevan edustaja-aloitteen käsittelyn yhteydessä.

Piispainkokous toivoo, että näkemyserot suhteessa samaa sukupuolta olevien avioliittoon eivät muodostu kirkkoa jakavaksi asiaksi.

Kirkolliskokous pyysi marraskuussa 2016 piispainkokousta selvittämään yhdessä kirkkohallituksen kanssa vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksia kirkolle. Piispainkokous päätti pyytää selvityksen ulkopuoliselta selvityshenkilöltä. Selvityksen tekijäksi valittiin Helander.

Kirkolliskokous kokoontuu marraskuussa.