Merkittävä kultalöytö Ylitorniolla – kultaa jopa 850 grammaa tonnia kohden

Kultaa etsivä malminetsintäyhtiö Mawson kertoo tehneensä merkittävän löydön metsätalousalueelta Ylitorniolta.

kulta
Kairausnäytteitä.
Mawsonin geologit Niilo Taipale ja Erkki Vanhanen tutkimassa kairausnäytteitä.Mawson

Malminetsintäyhtiö Mawson kertoo löytäneensä isoja kultapitoisuuksia Ylitorniolta Rompaksen itäpuolelta.

Tutkimuksista on ilmennyt, että alueella on kultaa keskimäärin yli 20 grammaa tonnia kohden. Enimmillään yksittäisissä tutkimusnäytteissä kultaa on ollut jopa 850 grammaa tonnia kohden.

– Merkittävää on, että löydös on tehty suojelualueiden ulkopuolelta metsätalouden alueilta. Kultapitoisuudet ovat todella korkeita, mutta eivät vielä kerro löydöksen laajuudesta, luonnehtii Mawsonin ympäristöjohtaja Noora Ahola.

Hänen mukaansa maanpinnalta otettujen kivinäytteiden pitoisuudet kertovat alueen hyvästä malmipotentiaalista ja mahdollisuuksista löytää kultaa huomattavasti enemmänkin.

Pitkä työ on tuottamassa tulosta

Mawson on tehnyt kesän ja alkusyksyn aikana maa- ja kallioperä sekä lohkarenäytteenottoa alueella, joka on lähellä sen aikaisemmin paikallistamaa kuuden kilometrin mittaista kultapitoista jaksoa.

Yhtiön toimitusjohtaja Michael Hudson toteaa tiedotteessa, että Mawsonin viime vuosina Pohjois-Suomessa tekemä työ on nyt kantamassa hedelmää.

Yhtiö jatkaa vielä geofysiikkaa, kullanhuuhdontaa, kivivasaranäytteenottoa ja tutkimuskairauksia Rompaksen itäpuolella, mutta suunnittelee samalla tulevia töitä.

– Suunnitelmissa on aloittaa laaja-alaisempi kairausohjelma talvella Rajapalojen alueella, jos saamme luvan malminetsintään, kertoo Hudson.

Jatkoluvasta odotetaan päätöstä

Mawson on jättänyt viime kesäkuussa malminetsintää koskevan jatkolupahakemuksen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Jos jatkolupa heltiää, se tarkoittaa, että yhtiö saisi syväkairata Ylitornion Rajapalojen alueella seuraavat kolme vuotta.

Yhtiön saamasta edellisestä tutkimusluvasta valitettiin ja tämä kierre kesti niin kauan, että Mawson pääsi syväkairaamaan kolme vuotta voimassa olevasta luvasta viime talvena 2,5 kuukautta.