1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sunny Car Center

Sunny Car Centerin Ritaluoma kiistää miljoonavaateet tiukasti, mutta on valmis palauttamaan 15 000 euroa

SCC:n pääomistajalla ja toimitusjohtajalla Markku Ritaluomalla on tyly vastaus konkurssipesän lähes 1,4 miljoonan vaateisiin: 45 000 euron kuukausipalkka oli kohdallaan ja muut kulut liiketaloudellisesti perusteltuja.

Sunny Car Center
Betonilaatta
Sunny Car Center yritti pystyttää Hämeenlinnan Kirstulaan Euroopan suurimman autokaupan keskuksen. Haaveista muistuttaa vielä mainostolpan betonilaatta.Hannu Harhama / Yle

Markku Ritaluoman vastine liittyy yhteen neljästä SCC:tä koskevista haastehakemuksista.

Tässä hakemuksessa konkurssipesän julkisselvittäjä Jorma Tuomaala vaatii Ritaluomaa palauttamaan pesälle lähes 1,4 miljoonaa euroa. Kyse on kantajan mukaan lähinnä liikaa maksetusta palkasta sekä Sunny Car Centerin ostoista, nostoista ja maksuista.

Nämä Ritaluoma tyrmää pientä osaa lukuun ottamatta asianajajansa välityksellä täysin.

Ongelma on tosin siinä, että vastaajalla puuttuu suuri osa tositteista, joita vastaaja ei ole pesältä väittämänsä mukaan saanut. Tämä jättää suuren osan koko riidasta pimentoon.

Onko takaisinmaksun velvoitetta?

Kun haastehakemus viedään oikeuteen, on oikeuden ensimmäisiä tehtäviä päättää siitä, ovatko kantajan vaateet rahojen peräytymisestä konkurssipesälle oikeutettuja.

Takaisinsaantilain mukaan konkurssifirman tulee olla maksukyvytön tai ylivelkainen silloin, kun rahaa tai tavaraa on siirretty yrityksestä jollekin toiselle taholle.

Kantajan mukaan autokauppaa havitellut yhtiö on ollut maksukyvytön ja ylivelkainen koko toimintansa ajan, joten konkurssipesä perii saatavia pitkältä ajalta.

Vastaajana Markku Ritaluoma katsoo, että SCC on tullut ylivelkaiseksi vuoden 2012 aikana ja maksukyvyttömäksi vasta loppuvuonna 2014. Jos oikeus hyväksyy nämä päivämäärät, tämä yksinään rajoittaa huomattavasti konkurssipesän mahdollisuuksia periä rahoja takaisinsaantilain perusteella.

Tosin kantaja hakee varoja toissijaisesti myös osakeyhtiölain perusteella.

Palkkaa 45 000 euroa kuukaudessa

Julkisselvittäjä vaatii pesälle palautettavaksi 433 000 euroa Ritaluomalle liikaa maksettua palkkaa.

Julkisselvittäjä Tuomaalan mukaan Ritaluoman nettopalkka kasvoi 2,2-kertaiseksi ja bruttopalkka kolminkertaistui toukokuussa 2013 tehdyllä sopimuksella.

Vuonna 2012 Ritaluoma sai SCC:ltä kuukausipalkkaa yli 16 000 euroa kuukaudessa. Vuonna 2013 se nousi lähes 33 000 ja vuonna 2014 palkka oli kahdeksan ensi kuukauden aikana yli 45 000 euroa kuukaudessa.

Julkisselvittäjä katsoo, että ylivelkaisen ja maksukyvyttömän yhtiön toimitusjohtajalleen maksama palkka on huomattavan suuri ja vastaajalle olisi näin sopimattomasti siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta.

Ritaluoma teki töitä enää yksin

Ritaluoman vastine on ongelmallinen, koska tarkat palkkasummat on vastauksessa salattu. Siitä huolimatta vastineesta saa selville sen, että Ritaluoma ei ole omasta mielestään nostanut kantajan vaatimia palkkasummia.

Palkan korotusta Ritaluoma ei kiistä, mutta kertoo, että korotukseen oli pätevä syy.

Aiemmin firman eteen työskenteli useampia henkilöitä. Kun näiden työpanos jäi pois, joutui Ritaluoma työskentelemään huomattavan paljon enemmän kuin aiemmin. Palkan korotus oli seuraus huomattavasti lisääntyneestä työpanoksesta.

Ritaluoma on valmis palauttamaan 15 000 euroa

Julkisselvittäjä vaatii Ritaluomaa palauttamaan pesälle kaikkiaan yli 900 000 euroa erilaisia yhtiön maksamia ostoja ja maksuja.

Tässä julkisselvittäjän mukaan suuri osa näistä yhtiön maksamista kuluista on ollut Ritaluoman yksityistalouden menoja. Tosin selvittäjäkin myöntää, että vaatimukset ovat enimmäismääräisiä ja summaa tarkistetaan tulevien selvitysten perusteella.

Ritaluoman mukaan vaaditut maksut ovat perusteltuja liiketoiminnan kuluja, eikä hän ole velvoitettu palauttamaan näitä rahoja konkurssipesälle. Hän myöntää, että noin 15 000 euroa on ollut hänen yksityiskulujaan, jotka hän on valmis palauttamaan, jos palautusvelvoitteet täyttyvät.

Markku Ritaluoma
Sunny Car Centerin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Markku Ritaluoma.Ville Välimäki / Yle

Tositteiden puute ongelma

Ritaluoman asianajan välityksellä jättämän vastineen suuri ongelma on tositteiden puute.

Vastaaja harmittelee, että SCC:n kirjanpito tositteineen on kantajan hallussa, eikä Ritaluomalla ole ollut vapaata pääsyä tutustumaan aineistoon. Vastaaja syyttää kantajaa siitä, että se ei ole saanut suurta osaa tositteista.

Tämä on vastauksen merkittävä ongelma.

Kun esimerkiksi julkisselvittäjä vaatii matkalippumenoista takaisin noin 265 000 euroa, pystyy vastaaja selvittämään menoista tositteiden perusteella vain vajaat puolet. Tositteiden puuttuessa selvittämättä jää matkalippumenoista noin 143 000 euroa.

Tämä on vain yksi osa vaatimuksista. Tositteiden puutteen vuoksi vastaaja voi selvittää yli 107 000 euron hotellikuluista vain noin 17 000 euroa eli noin 15 prosenttia.

Noin 164 000 euron edustuskuluista jää selvittämättä lähes kaikki eli noin 154 000 euroa. Tosin vastaaja arvioi, että pääosa näistä kuluista on vuokrakuluja Helsinki areenan aitiosta.

Nämä julkisselvittäjä on katsonut jättävänsä ainakin osittain toiseen haastehakemukseen.

Mitä tämän jälkeen

Julkisselvittäjä on jättänyt neljä haastehakemusta suurautokauppaa Hämeenlinnaan havitelleen Sunny Car Centerin kuvioista.

Yhdestä Kanta-Hämeen käräjäoikeus on antanut pesän vaateen mukaisen yksipuolisen tuomion. Tästä on tosin jätetty takaisinsaantihakemus.

Kolmessa muussa tapauksessa lausunnot alkavat olla loppusuoralla. Yllä kuvattuun tapaukseen odotetaan julkisselvittäjän lausuntoa ja siitä mahdollisesti vielä vastaajien vastausta.

SCC:n autokeskustonttia kaavoitetaan uudelleen Hämeenlinnassa
SCC:n piti olla Hämeenlinnan maamerkki kolmosmoottoritien varrella.Sunny Car Center havainnekuva/ Yle

Kahdessa muussa tapauksessa vastaajilla on vielä mahdollisuus antaa lausuntonsa julkisselvittäjän vastauksiin. Lisäksi yhdessä tapauksessa odotetaan lausuntoja oikeudelliseen käsittelytapaan.

Seuraavaksi käydään oikeutta. Kolmesta tapauksesta yhdessä tulee ensin päättää se, onko Kanta-Hämeen käräjäoikeus oikea paikka päättää asiasta. Vastaajista osa katsoo, että oikea käsittelypaikka on välimiehet.

Jos käräjäoikeus päättää, että tämäkin tapaus on sen päätettävissä, niin kaikki kolme tapausta käsitellään suurella todennäköisyydellä erikseen.

Tämä ainakin siksi, että ainoastaan liikemies Markku Ritaluoma on jokaisessa kolmessa tapauksessa vastaajana. Toisessa tapauksessa vastaajana on myös entinen poliitikko Iisakki Kiemunki.

Kolmannessa näiden kahden lisäksi Hämeenlinnan kaupungin omistama yhtiö ja kolmas SCC:n hallituksen jäsen.

Todennäköistä on, että SCC-oikeudenkäyntejä käydään ensi vuonna. Sitä, kuinka kauan oikeudenkäynneissä eri asteineen menee, on vaikea arvioida.

Lue seuraavaksi