Hyppää sisältöön

Museovirasto haluaa ilmailun jatkuvan Malmilla – Ely-keskus päättää kuitenkin itsenäisesti

Museoviraston mukaan keskeisten kenttärakennusten lisäksi pitäisi suojella itse kenttäalue. Helsingin kaupungin jättimäinen asuinrakennushanke typistyisi.

Museoviraston mukaan Malmin lentoasemalla on ainutlaatuista se, että lentokentän mittakaava ja keskeiset rakennukset ovat säilyneet alkuperäistä vastaavassa asussa ja käytössä. Kuvassa entisöity Viima-harjoituskone. Kuva: Juha Vuohelainen / Yle

Museovirasto on jättänyt Uudenmaan ely-keskukselle Malmin lentokenttäalueen suojelutarpeesta lausunnon, jonka mukaan paras ratkaisu alueen "kansainvälisten ja valtakunnallisten arvojen" säilymiselle olisi ilmailun jatkaminen kentällä. Näin ollen keskeisten lentokenttärakennusten lisäksi suojeltaisiin myös itse kenttäalue.

Museoviraston kulttuuriympäristöpalvelujen osastopäällikkö Mikko Härö sanoo, että Malmin lentoasema ei ole enää lentoasema, jos sieltä häviää ilmailu:

– Kyse on rakennusten ja toiminnan välisistä suhteista.  Malmin kentän kokonaisuus on kulttuuriperintöä. Kyse ei ole vaan siitä, että siellä säilyisi terminaali ja hangaari missä tahansa muussa käytössä, vaan kyse on toimintaan sisältyvän historiallisen jatkuvuuden ja kulttuurin ylläpitämisestä.

Museovirasto katsoo, että ilmailukäyttö on Malmin lentoaseman kansainvälisten ja valtakunnallisten arvojen kannalta luontevin ratkaisu. Kuva: Riku Tonttila / Yle

Härön mukaan suojelun laajuuden ehdoton minimi olisi juuri se, että ilmailu olisi Malmin kentällä edelleen mahdollista.

– Jos löydetään jollakin tavalla vaihtoehtoja siten, että reunoja voidaan rakentaa tai käyttää toisin, niin ok, kunhan ilmailun edellytykset ja kentän nykyistä käyttöä vastaava toiminta säilyy.

Suurkaupunginosa ja toimiva lentokenttä eivät mahdu samalle maatilkulle

Valtio luopui viime vuoden lopussa Malmin lentokentästä. Finavian lopetettua toimintansa Malmilla sen ilmailutoimintaa on jatkanut Malmin lentokenttäyhdistys.

Helsingin kaupunki on suunnitellut alueelle 25 000 asukkaan uutta kaupunginosaa. Jos rakennussuunnitelmat toteutuisivat tässä laajuudessa, ilmailutoimintaa ei voitaisi jatkaa. Ilmailun jatkamiseksi syntynyt kansalaisliike on pyrkinyt rajoittamaan rakennussuunnitelmia muun muassa kansalaisaloitteen ja suojelualoitteen avulla.

Päätöksen rakennusten tai alueen suojelun laajuudesta tekee Uudenmaan ely-keskus.

Malmin lentoaseman vuonna 1938 valmistuneen terminaalirakennuksen suojelusta vallitsee pitkälti yhteisymmärrys. Kiistakapulana on ympäröivä kenttäalue. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Lakia rakennusperinnön suojelemiseen voidaan soveltaa asemakaava-alueella, jos kohteella on valtakunnallista merkitystä. Toinen syy voi olla se, että kohteen suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla. Kolmas peruste on se, että kohteen suojeluun on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Museoviraston mielestä Malmin lentokentän tapauksessa kaikki nämä edellytykset täyttyvät. Mikko Härö sanoo, että on itsestäänselvää, että kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä kohde.

– Kaavatilanne on varmasti sellainen, jota juristit keskenään pallottelevat.  Voidaanko sanoa, että kaupunki ei riittävästi ota huomioon kulttuurihistoriallisia arvoja kaavoituksessa? Kaava voidaan muuttaa siten, että kenttä voidaan säilyttää.

"Oli suojelupäätös mikä tahansa, siitä tullaan valittamaan"

Uudenmaan ely-keskuksen rakennetun ympäristön ohjauksen yksikön päällikkö Aimo Huhdanmäki kertoo, että viimeisiä lausuntoja asiasta odotellaan parhaillaan. Helsingin kaupungin lausuntoon on annettu lisäaikaa.

– Kyllä päätös tehdään varmaankin vielä tämän vuoden puolella.

Huhdanmäki sanoo, että Museoviraston lausunnolla on luonnollisesti painoarvoa, mutta ely-keskus on itsenäinen toimija, joka tekee oman päätöksensä.

– Meitä ohjaa tiukasti lainsäädäntö. Me teemme päätöksemme sen pohjalta. Laki määrittää, että emme voi suojella itse toimintoa (ilmailua) vaan fyysistä ympäristöä, rakenteita ja aluetta. Laki ei anna valtuutta siihen, että määrättäisiin, että alueella pitää olla jotain.

Malmin lentokenttä täytti viime vuonna 80 vuotta, minkä kunniaksi järjestettiin lentonäytös. Pian sen jälkeen valtio luopui kentästä. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Oli suojelupäätöksen laajuus mikä tahansa, Huhdanmäki uskoo, että päätöksestä tullaan valittamaan.

– Kyllä tässä vielä jokunen vuosi menee ennen kuin asia selviää.