Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluva sotilaallinen koulutus halutaan siirtää puolustusvoimien alaisuuteen

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenorganisoinnin tavoite on mm. lisätä paikallisjoukkojen suorituskykyä ja reserviläisten sitoutuneisuutta.

puolustusministeriö
Vapaaehtoinen maanpuolustus
Hanna-Kaisa Sadwinski / Lehtikuva

Puolustusministeriö valmistelee selvitystä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämisestä.

Työ on jatkoa syyskuiselle esiselvitykselle, jossa kartoitettiin vaihtoehtoja maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseksi.

Tavoitteena on puolustusministeriön yksikön päällikön Antti Lehtisalon mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen siirtäminen puolustusvoimien johdon alaisuuteen.

– Keskeistä on, että maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään puolustusvoimien strategisena kumppanina erityisesti paikallispuolustuksessa ja virka-avussa, kertoo työryhmän puheenjohtaja Lehtisalo.

Lisäksi työryhmä selvittää maanpuolustuskoulutusyhdistyksen roolin kehittämistä sotilaallisia valmiuksia sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta antavana organisaationa.

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenorganisoinnin tavoite on lisätä paikallisjoukkojen suorituskykyä, selkiyttää lainsäädäntöä, lisätä reserviläisten sitoutuneisuutta ja kehittää motivointia.

Selvitys jätetään vuoden loppuun mennessä. Selvitystyön aikana sidosryhmille järjestetään julkinen kuuleminen marras–joulukuun vaihteessa, jonka jälkeen on mahdollisuus jättää asiasta lausunto.