Hyppää sisältöön

Suomi EMU:n kehittämistarpeista: Varauksellinen kyllä talletussuojalle, ei velkojen yhteisvastuulle, pankkiunioni saatettava loppuun

EU-ministerivaliokunta käsitteli Suomen kantaa Euroopan talous- ja rahaliiton eli EMU:n kehittämiseen.

Kuva: Oliver Berg / EPA

Suomi ei tue sellaisia talous- ja rahaliittoa tukevia uudistuksia, jotka lisäävät jäsenmaiden velkojen yhteisvastuuta. Suomen mukaan ensisijaisesti EMU:n sääntöjä tulee noudattaa ja toteuttaa jo käsittelyssä olevia kehittämishankkeita.

Näin linjataan muistiossa (siirryt toiseen palveluun), jonka EU-ministerivaliokunta hyväksyi yksimielisesti kokouksessan perjantaina.

Suomi tukee EMU:n ja EU-budjetin kehittämistä siten, että euroalueen mahdolliset kehittämistarpeet huomioidaan aiempaa paremmin. Rahoituksen tulee olla aiempaa paremmin kohdistettua ja maltillisempaa. Suomen nettomaksuosuuden täytyy kuitenkin pysyä kohtuullisena ja oikeudenmukaisena, muistiossa todetaan.

Suomen näkemyksen mukaan euroalueelle ei ole tarvetta perustaa uusia makrotaloudellisia vakautusjärjestelyitä suhdanteiden tasaamiseksi, kuten yhteiseurooppalaista työttömyysvakuutusta tai "pahan päivän rahastoa".

Suomi ei näe myöskään tarvetta eikä perusteita luoda uutta toimielintä euroalueen valtiovarainministerin tai valtiovarainministeriön muodossa, vaan katsoo nykyisten instituutioiden olevan riittäviä.

Talletussuojalle tietyt reunaehdot

Talletussuojalle Suomi sanoo kyllä, mutta tietyin reunaehdoin.

– Konkreettisen ja selvästi todennetun pankkisektorin merkittävän riskien vähentämisen ja tasaamisen jälkeen on mahdollista edetä kohti yhteistä talletussuojaa ja kriisinratkaisurahaston pysyvää varautumisjärjestelyä, muistiossa sanotaan.

Suunnitelmalle euromaiden yhteiselle pankkien valvontaelimelle eli pankkiunionille Suomi sanoo kyllä. Pankkiunioni on Suomen mukaan EMU:n uudistamisen päätavoite.

Julkisuudessa on puhuttu eurooppalaisen vakausmekanismin EVM:n muuttamisesta eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi. Suomi tukee tätäkin suunnitelmaa, mutta ei ehdottomasti.

Suomen mukaan Euroopan vakausmekanismin tukirahoitus tulee olla käytettävissä vain, jos lainanottajan velkakestävyys on ensin varmistettu, tarvittaessa sijoittajavastuuta hyödyntäen.

– Euroopan vakausmekanismissa tehtävät merkittävät päätökset, kuten hallintoneuvoston päätökset, tulee tehdä yksimielisesti, Suomi linjaa.

EU-ministerivaliokunnan halusi linjata Suomen kantoja, koska joulukuussa komissio esittää oman näkemyksensä euroalueen kehittämisestä.

.
.