Entinen pääluottamusmies arvostelee kovin sanoin jättitehtaan työmaan oloja – Metsä Fibre kiistää väitteet

Ex-pääluottamusmiehen mukaan ulkomaalaisten työehtoja poljettiin ja palkanmaksussa oli ongelmia.

talous
Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan työmaa. Nostokurkien keskellä turbiinirakennus.
Biotuotetehtaan työmaa kesäkuussa 2016.Sanna Savela / Yle

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan rakennustyömaan entinen pääluottamusmies Ari Harlamow kertoo näkemyksistään teollisuustyöntekijöiden ammattijulkaisun Ahjo-lehden (siirryt toiseen palveluun) lokakuun numerossa.

Rakennusliiton pääluottamusmiehenä työmaalla toimineen Harlamowin mukaan tehtaan rakentajista selvä enemmistö oli ulkomaalaisia – toisin kuin tilaajana toiminut Metsä Fibre on julkisuuteen tiedottanut.

Juttu sisältää selviä virheitä.

Henkilöstöjohtaja Jari Fors

Sähköpostitse asiaa kommentoiva Metsä Fibren henkilöstöjohtaja Jari Forss sanoo yllättyneensä Ahjo-lehden artikkelista. Hänen mukaansa juttu "sisältää selviä virheitä, koska Metsä Fibren ilmoittamat luvut perustuivat tietojärjestelmään, johon rekisteröitiin kaikki biotuotetehtaan rakennustyömaalla työskennelleet ihmiset koko projektin ajan."

– Järjestelmästä saatiin tarkat ja ajantasaiset tiedot työmaalla toimineista urakoitsijoista sekä siitä, kuinka paljon ihmisiä oli paikalla tai mitä kansalaisuuksia he edustivat.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan rakennusaikainen pääluottamus Ari Harlamow.
Yle

Forssin mukaan koko projektin aikana työskennelleistä yli 13 500 ihmisestä 64 prosenttia oli suomalaisia. Yli 1 500 yrityksestä puolestaan 89 prosenttia oli suomalasia.

Harlamow kertoi haastattelussa saaneensa omat tietonsa samasta järjestelmästä: hänellä oli pääluottamusmiehenä käytettävissään kaikkien työntekijöiden henkilökohtaiset porttitiedot.

Henkilöstöjohtaja puolestaan korostaa, että järjestelmästä toimitettiin verottajalle lain vaatimat työntekijätiedot kuukausittain, ja että tietoja säilytetään muun muassa AVI:a eli aluehallintovirastoa varten.

Mikäli jokin yritys ei noudattanut lainsäädäntöä tai työehtosopimuksia, heidän työskentelynsä biotuotetehdastyömaalla päättyi.

Henkilöstöjohtaja Jari Fors

– Projektissa tehtiin tiivistä yhteistyötä ammattiliittojen edustajien sekä viranomaisten kanssa. Muun muassa aluehallintovirasto suoritti työmaalle säännöllisesti viranomaistarkastuksia. Tilaajavastuutarkastuksissa tai ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyvissä tarkastuksissa ei Metsä Fibren osalta havaittu huomautettavaa, Forss sanoo.

Forssin mukaan esimerkiksi tilaajavastuulain noudattamista valvottiin tarkasti. Kaikilla urakoitsijoilla tuli tilaajavastuuasiat kunnossa, ennen kuin heidän työntekijöilleen myönnettiin työskentelylupa.

Entisen pääluottamusmiehen mielestä "ei ole suomalaista viranomaista, joka oikeasti ja käytännössä valvoisi sitä, että työntekijälle maksetaan Suomen lakien ja kyseisen alan työehtosopimuksen mukainen palkka". Hän pitää Itä-Euroopan maista tulleiden työntekijöiden kohtelua "ihmiskauppana".

Metsä Groupin Äänekosken bioutuotetehtaan työmaa: vaalea rakennus on käyttökonttori, nostureiden luona turbiinirakennus.
Sanna Savela / Yle

Metsä Fibren Forssin mukaan taas aliurakoitsijoiden kanssa käytiin työsuhteen ehtojen noudattamista ja työvoiman käyttöön liittyviä säännöksiä läpi säännöllisesti.

– Lisäksi näitä asioita ja niihin liittyviä toimenpiteitä tarkasteltiin yhdessä työmaan pääluottamusmiehen kanssa viikoittain. Mikäli jokin yritys ei noudattanut lainsäädäntöä tai työehtosopimuksia, heidän työskentelynsä biotuotetehdastyömaalla päättyi.

Harlamow aloitti Äänekosken rakennustyömaan pääluottamusmiehenä huhtikuussa 2015. Pesti päättyi elokuussa, kun tehdas käynnistettiin.

Harlamow ei vastannut Yle Jyväskylän soittopyyntöön. Metsä Fibreltä todetaan, että mahdollinen oikaisu on Fibren ja Ahjon välinen asia.