Suomessa aloittaa uusi tekniikan yhteisyliopisto – "Diplomi-insinööreistä huutava pula"  

Åbo Akademin rehtorin Mikko Hupan mukaan opiskelijat voivat suunnata opintojaan työmarkkinoiden kysynnän mukaan.

korkeakoulut
Laivaa rakennetaan.
Turun telakka on saanut laivatilauksia tiuhaan, osaajien tarve on kasvanut.Jyrki Lyytikkä / Yle

Talouskasvu näkyy yhä voimakkaammin myös yritysten työvoiman tarpeessa. Lounais-Suomen kasvava meri- ja autoteollisuus kaipaa jopa toista tuhatta uutta diplomi-insinöörikoulutuksen saanutta työntekijää lähivuosina.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan hallitus on vastaamassa teollisuuden tarpeisiin uudella tekniikan yhteisyliopistolla.

– On rakennettu uudenlainen yhteistyöyliopiston malli, jotain sellaista mitä Suomessa ei ole aikaisemmin tehty, Grahn-Laasonen sanoo.

Opinnot työmarkkinoiden kysynnän mukaan

Opiskelijat voivat jatkossa suunnata opintojaan joustavammin työmarkkinoiden kysynnän mukaan. Raja-aidat eri yliopistojen ja opintolinjojen välillä madaltuvat.

– Ensi vuodesta lähtien yliopistot tuovat omia räätälöityjä koulutusohjelmiaan tähän mukaan, Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa kertoo.

Hupan mukaan partneriyliopistoissa satsataan samalla opiskelijoiden diplomitöiden kanavoimiseen Lounais-Suomen yrityksiin.

Hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto Helsingistä, Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot, Oulun yliopisto , Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

– Kaikki näissä yliopistoissa opiskelevat voivat yhteisestä kurssitarjonnasta ottaa itselleen sopivia paloja, Hupa selventää.

Lounais-Suomessa tuhannen diplomi-insinöörin vajaus

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan hallitus varasi toukokuun lisätalousarviossaan Lounais-Suomen osaajatarpeen vahvistamiseen 20 miljoonaa euroa.

– Kaikki tekniikan alan yliopistot yhdistävät voimiansa eli yli kolme sataa professoria ja neljäkymmentä koulutusalaa.

– Uudistuksen myötä pystytään palvelemaan osaajatarpeita maantieteellisesti sellaisillakin alueilla, missä koulutusta ei ole aiemmin ollut, Grahn-Laasonen sanoo.

Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa uskoo, että tekniikan alan yhteisyliopisto tulee helpottamaan osaajapulaa Lounais-Suomessa.

Åbo Akademin rehtori: Mielenkiintoista nähdä, miten saadaan toimimaan

– Tämä on uusi järjestely, ja on mielenkiintoista nähdä, miten se kaikkineen sitten saadaan toimimaan. Varmasti se tulee tuomaan Lounais-Suomeen tätä kaivattua helpotusta lyhyellä tähtäimellä, Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa sanoo.

– Miten lisääntyvä teknisen yliopistotason osaamisen tarve Turun seudulla saadaan ratkaistua pidemmällä aikavälillä, vaatii kuitenkin vielä lisäpanostuksia, hän jatkaa.

Kilpaileva vaihtoehto yhteisyliopiston kanssa oli se, että Åbo Akademin ja Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutusta olisi laajennettu kemian ja tietotekniikan koulutusohjelmien lisäksi konetekniikan ja materiaalitekniikan opintosuunnilla. Uutta professuuria tai koulutuslinjaa ei Turkuun annettu.

– Tätä ei nyt saatu sellaisenaan läpi, Hupa sanoo.