1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. susi

Susi elävänä vai kuolleena? Riippuu siitä, kysytkö matkailuyrittäjältä, metsästäjältä vai luontokuvaajalta

Kuhmossa sudet aiheuttavat harmia metsästysmatkailulle, sillä metsästäjät pelkäävät koiriensa puolesta. Vaakakupin toisessa kupissa ovat luontokuvaajat, joita sudet kiinnostavat.

Susi herättää tunteita. Kuva: AOP

Susitilanne huolettaa Kuhmossa. Asia ei ole uusi itärajan kaupungissa, mutta tänä syksynä sudet tappoivat reilussa viikossa neljä metsästyskoiraa eri puolilla Kuhmoa.

Poikkeuksellisen asiasta tekee se, että aiemmin sudet ovat vaivanneet lähinnä Itä-Kuhmossa. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että huoli on koko Kuhmoa koskeva, sillä metsästyskoiria on mennyt Katermassa, Ylä-Vieksillä, Vuosangalla ja Niemiskylällä.

– Lisäksi nyt on paljon sellaisia susia, joista ei ole mitään tietoa. Pantasusien ja niiden laumojen seuraaminen ei siis auta, sanoo Kuhmon kaupungin yritysneuvoja Kari Malinen.

Tapahtumien vuoksi Kuhmon kaupunginhallitus päätti tehdä huolenilmaisun asiasta (siirryt toiseen palveluun), joka lähetettiin muun muassa maa- ja metsätalousministeriölle, Metsähallitukselle ja Luonnonvarakeskukselle. Huolenilmauksessa todetaan esimerkiksi, että metsästysmatkailu on vaarassa vahvistuvan petokannan vuoksi.

– Haluamme tuoda asian vahvasti esille, jotta se nousisi päätöksentekoon: lupakäytäntöjen miettimiseen ja vauhdittamiseen sekä häirikköyksilöiden poistamiseen liittyviin päätöksiin, Malinen kertoo.

Pantasusien ja niiden laumojen seuraaminen ei siis auta.

Kari Malinen

Susien lukumäärästä on mahdotonta saada tällä hetkellä tietoa. Vasta kun lumi tulee maahan, voidaan arvioida paljonko susia on. Luonnonvarakeskuksen tuoreimman arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa oli maaliskuun 2017 alussa 150–180 sutta. Kainuussa liikkui 10 laumaa, joista kahden reviirit ulottuivat myös Pohjois-Karjalan puolella.

Suomen riistakeskuksen Kainuun erikoissuunnittelija Marko Paasimaa kertoo, että Luken viime arviossa susien määrä Kainuussa oli hiukan laskenut. Kevään pentueet syntyivät kuitenkin vasta sen jälkeen.

"Joka paikka on täynnä susia"

Susikannan vaikutukset metsästysmatkailuun näkyvät taloudellisesti muun muassa metsästystä järjestävässä Lentiiran Lomakylässä.

– Koiramiehet välttelevät tänne metsälle tulemista, ja ihan retkeilijätkin kysyvät, että uskaltaako koiran ottaa mukaan. Kun metsästetään hirviä, kyllä se on jokapäiväinen pelko, että onko koira suden suussa vai vielä tuolla metsässä elävänä. Ihan tuoreita jälkiä nytkin on sorateillä nähty joka päivä kun ollaan ollu hirvimetsällä, Topi Heikkinen toteaa.

– Joka paikka on täynnä susia. Korkanankylällä syntyi keväällä kolme sudenpentua, ja yksinäisiä kolleja on joka puolella, Heikkinen jatkaa.

Metsästäjät pelkäävät koiriensa puolesta. Kuva: Anna Sirén / Yle

Kuhmossa on vuodesta 2010 tähän päivään mennessä tehty noin 120 virallista ilmoitusta susien tappamista koirista. Kuhmon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Olavi Pääkkönen toteaa, että vaikka koiria on kuollut, ei metsästysmatkailijoiden määrässä ole kuitenkaan tapahtunut kovinkaan paljon laskua.

– Mutta varuillaan metsämiehet ovat. Kyselevät, millainen susitilanne täällä on ja sen mukaan kulkevat täällä. Hirvimetsälle tänne tulee vuosittain 300–400 ulkopaikkakuntalaista, ja pienriistalupia Metsähallitus myöntää noin 3 000 vuosittain. Eli aika mittavasti täällä käy muualta tulleita metsällä.

Hirvi- ja pienriistametsästyksen lisäksi Kuhmossa käy karhunmetsästäjiä.

Metsästysmatkailun tulevaisuus

Kuhmon metsästysmatkailussa ei huolestuta pelkästään nykytilanne, vaan myös tulevaisuus. Kuhmon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan Olavi Pääkkösen mukaan paikkakunnalle mahtuisi paljon enemmänkin metsästysmatkailuyrityksiä.

– Meillä on valtavat metsästysalueet, joista noin puolet on valtion maita. Se helpottaa metsästystä. Mutta petotilanne jarruttaa uusien yritysten syntymistä. Ei täällä kukaan yrittäjä voi taata asiakkailleen, ettei koira joutuisi pedon raatelemaksi.

Lisäksi Pääkkönen nostaa esille alueen pienet hirvi- ja metsäpeurakannat. Etenkin metsäpeura olisi metsästysmatkailun kannalta erittäin hyvä artikkeli, mutta sen kanta pienenee koko ajan. Kantojen kokoon Pääkkösen mukaan vaikuttaa nimenomaan petokanta.

Metsästysmatkailua voisi olla enemmänkin Kuhmossa. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Kaupungin yritysneuvoja Kari Malinen kertoo, että Kuhmoon halutaan uudismökkirakentamista. Suuri osa mökkien rakentajista voisi olla nimenomaan metsästysmatkailijoita, jotka pääsisivät Kuhmossa metsästysseuroihin ja saisivat oikeuden metsästää paikkakunnalla.

– Susitilanne on tosi kova takaisku, Malinen toteaa.

Kuhmon kaupunkistrategiassa (siirryt toiseen palveluun) yhtenä painopistealueena on matkailun kehittäminen, ja siinä erityisesti metsästys- ja kalastusmatkailun kehittäminen.

Susikannan vähentäminen vaihtoehtona?

Keinoja siihen, etteivät kalliit ja koulutetut metsätyskoirat joutuisi susien suihin, ei oikeastaan käytännössä ole. Erilaisia suojaliivejä on kokeiltu maailmalla, mutta Suomessa ne ovat vielä vähäisellä käytöllä.

– Olemme hiukan testailleet, onko niistä mikään toimiva. Sitten lumen aikaan voi metsästysalueella katsoa, onko tuoreita suden jälkiä. Mutta sulan maan aikaan sitä ei pysty tekemään. Pannoitetuista yksilöistä saa tietoja netin kautta, mutta niiden määrä on pieni, joten sekin on aika rajallinen apu, kertoo Suomen riistakeskuksen Kainuun erikoissuunnittelija Marko Paasimaa.

Metsällä ollessa koira on yleensä aika kaukana ohjaajastaan, joten ihminen ei koiraa pysty suojelemaan.

Susien kanta-arvion voi tehdä vasta kun lumi on maassa. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Kuhmossa sekä yrittäjä että riistayhdistyksen toiminnanohjaaja näkevät vielä yhden keinon ongelman hoitamiseen: susikannan vähentäminen.

– Alueelle on saatava petokontrolli kuntoon. Se vaikuttaisi sekä hirvieläinkantojen nousuun että koirien suojelemiseen. Terveisiä ministeröön, että jatkakaa susien kannanhoidollisia lupien antamista ja nostakaa lupamääriä, Olavi Pääkkönen toteaa.

– Eihän siinä ole muuta keinoa, kuin susikannan vähentäminen. Vähempikin riittää, kyllä kanta säilyy vaikka niitä vähennettäisiinkin, Topi Heikkinen jatkaa.

Eläin on arvokkaampi elävänä kuin kuolleena

Susien koetaan siis haittaavan metsästysmatkailua, mutta luontokuvaamisen puolella niistä on hyötyä.

– Onhan meillä muutamia näitä luontokuvaus- ja katseluyrityksiä, ne vievät vaakakuppia toiseen suuntaan. Mutta siellä karhu ja ahma ovat päätuotteet. Mitä osaa näyttelee susi? yritysneuvoja Kari Malinen kysyy.

Metsästysmatkailu tuo Kuhmoon merkittävän summan rahaa, vähintään miljoona euroa (siirryt toiseen palveluun) (Ruralia-instituutti). Kainuuseen vuonna 2014 valtion maille luvan ostaneet metsästäjät ja kalastajat toivat noin 7 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun) (Metsähallitus).

Myös luontokuvaus tuo rahaa, sillä Kuhmo–Suomussalmi-akselilla wildlife-tuotteista syntyvä suora vaikutus (siirryt toiseen palveluun) (opinnäytetyö) aluetalouteen oli yli puoli miljoonaa euroa vuonna 2015.

Lisäksi muualla pääasiassa toimivat yritykset järjestävät Kuhmoon kuvausmatkoja, kuten esimerkiksi Finnature Oy.

– Metsästysmatkailussa kun se yksi eläin on ammuttu, niin se on ammuttu. Valokuvauspuolella se sama eläin voidaan kuvata tuhansia ja taas tuhansia kertoja. Loppupeleissä se yksi yksilö voi tuoda paljon enemmän tuloja, toteaa Finnaturen toimitusjohtaja Kaisa Peltomäki.

– Ylipäätään luontomatkailussa kaikki eläimet ovat arvokkaampia elävinä kuin kuolleina.

Karhujen kuvauskoju Kuhmossa. Kuva: Hanne Kinnunen / Yle

Finnature Oy on yksi Suomen suurimmista luontokuvausyrityksistä. Sen liikevaihto on noin 800 000 euroa, ja vientitulot noin miljoonan euron luokkaa. Suurin osa asiakkaista tulee Suomen rajojen ulkopuolelta.

– Luontomatkailijoita tulee paljon Suomeen, se on iso buumi maailmalla. Luontomatkailussa valokuvauksen osuus siitä on kasvaa koko ajan. Digivalokuvauksen yleistymisen ja helppouden myötä kaikki voivat hommata kameran tänä päivänä.

Yksistään suden ympärille liittyviä matkoja ei järjestetä, sillä sudesta ei voi sanoa varmasti, että asiakas saisi siitä kuvaa. Mutta susi on hyvä lisätuote vaikkapa lintu-, karhu- tai maisemakuvauksen yhteyteen.

– Asiakkaat kyselevät suden perään. Se ja ilves ovat sellaisia, jotka kiinnostaisivat, mutta niitä ei pystytä tarjoamaan samalla varmuudella kuin ahman, karhun tai linnut, Peltomäki kertoo.

Kaikkien susien tappaminen ei ole vaihtoehto

Susien kannanhoidolliseen metsästykseen (siirryt toiseen palveluun) (maa- ja metsätalousministeriö) Finnaturen Kaisa Peltomäellä on selvä käsitys: sellaisena kuin sitä Suomessa toteutetaan, se on iso ongelma.

– Siellä on ammuttu paljon alfayksilöitä, jolloin laumat ovat hajonneet. Toimiva lauma metsästää riistaa, kun taas hajotettujen laumojen irtosudet aiheuttavat paljon enemmän ongelmia. Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta metsästyskoira ei kuulu sinne. On ihmeellistä, että susien metsästystä perustellaan sillä, etteivät koirat saa muuten juosta vapaana metsässä.

Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta metsästyskoira ei kuulu sinne.

Kaisa Peltomäki

Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin suurpetovastaava Siiri Auvinen toteaa, ettei susien tappaminen joltakin alueelta ole realistinen vaihtoehto.

– Kaikkien susien tappaminen joltain alueelta ei ole vaihtoehto, joten lähtökohtaisesti kannattaisi miettiä muita ratkaisuja asiaan. Susipelkoa voidaan hälventää esimerkiksi oikeanlaisen tiedon jakamisella.

Auvinen ymmärtää, että metsästys on tärkeä harrastus, ja koiralla metsästäminen on ihan omaa luokkaansa. Hän ei näe, että kokonaisuudessaan Kainuussa olisi liikaa susia tällä hetkellä.

– Tietenkin paine saattaa kohdistua tietyille alueille ja siellä saattaa oleminen tuntua tosi hankalalta. Varsinkin jos ei ole riittävästi oikeanlaista tietoa ja taitoa suojautua sekä käsitellä asiaa.

Koulukyydityksiin on varauduttu

Ei ole ensimmäinen kerta, kun petoasiat ovat tapetilla Kuhmossa. Nyt susitilanteen aiheuttaman huolen vuoksi ei ole tehty vielä muuta kuin kaupunginhallituksen huolenilmaisu. Koulukyydityksiin on kuitenkin varauduttu, mikäli tilanne menee hankalammaksi.

Kainuussa Kuhmo ei ole ainut paikka, missä sudet aiheuttavat ongelmia. Sotkamossa Kontinjoella koulun kaikki oppilaat on kuljetettu taksilla kouluun, sillä koulun läheisyydessä on liikkunut pantasusi (siirryt toiseen palveluun) (Kainuun Sanomat).

Kuhmon ja Sotkamon lisäksi sudet viihtyvät maakunnassa etenkin Ristijärvellä sekä Kajaanin Vuolijoella.

– Poronhoitoalueen ulkopuolisessa Kainuussa on laumoja siellä täällä. Yksittäisiä susia voi liikkua hyvinkin laajalla alueella. Tämä on se todellisuus, jossa joutuu elämään, toteaa Suomen riistakeskuksen Kainuun erikoissuunnittelija Marko Paasimaa.