Syyttäjille suunnattu terrorismikoulutus käynnistyi – "Koulutus on jatkuvaa, eikä lopu koskaan"

Valtionsyyttäjä Tom Laitisen vetämä koulutus käynnistyi kuukausi sitten. Mukana on viisi syyttäjää.

terrorismi
Turun puukkoiskun uhreja muistettiin kukkasin Kirjastosillalla 17. syyskuuta 2017.
Turun puukkoiskun uhreja muistettiin kukkasin Turun Kirjastosillalla 17. syyskuuta 2017.Ari Welling / Yle

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen vetää Valtakunnansyyttäjänvirastossa terrorismikoulutusta syyttäjille. Kuukausi sitten alkaneessa koulutuksessa on mukana viisi syyttäjää.

Jokaisella valtionsyyttäjällä on oma vastuualueensa. Yhtenä Laitisen vastuualueista ovat terrorismi- ja sotarikokset. Näiden lisäksi samaan ryhmään kuuluvat niin sanotut kansainväliset rikokset.

Tom Laitinen esittelee ryhmään kuuluvat rikokset valtakunnansyyttäjälle. Laitinen on linkki kentän ja syyttäjälaitoksen johdon välillä.

Lähtökohtana on tietenkin muuttunut maailmantilanne. Näitä juttuja näyttää nyt Suomeenkin tulevan.

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen

Laitinen tuli taloon viime vuoden keväällä.

– Jo silloin tiedettiin, että näihin asioihin pitää panostaa enemmän voimavaroja. Tuloni taloon oli yksi sitä kokonaisuutta. Tiedettiin myös, että kentältä pitää kouluttaa syyttäjiä, jotka pystyvät näitä juttuja ajamaan, sanoo Laitinen.

Koulutuksessa käydään läpi vanhoja juttuja

Tom Laitisen mukaan koulutuksessa käydään läpi Suomessa aiemmin käsiteltyjä tapauksia.

– Koulutettavat tekevät ennakkotehtäviä ja ratkaisevat jutut ikään kuin tuomareina, niin kuin he olisivat ne itse ratkaisseet. Samalla heidän pitää opetella tunnusmerkistöjä ja niiden esitöitä, eli sitä säädöskokonaisuutta, joka on ilmiön taustalla.

Turku on tässä kokonaisuudessa yhtenä oppimisalustana ilman muuta, koska jokaisesta jutusta voi oppia jotain uutta.

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen

Laitisen mukaan Suomessa on ollut jo pitkän aikaa terrorismirikoksissa kehittynyt lainsäädäntö, mutta sitä ei ole päästy soveltamaan. Koulutuksessa oleville syyttäjille opetetaankin ensisijaisesti säännösten soveltamista käytäntöön.

– Soveltamisen oppiminen tapahtuu konkreettisten käytännön esimerkkien kautta.

Turun puukotukset eivät olleet lähtölaukaus

Turun puukotukset eivät olleet alkusysäys koulutukselle, vaan idea uusimuotoisesta opista oli noussut jo vuosia ennen sitä, sanoo Tom Laitinen.

– Lähtökohtana on tietenkin muuttunut maailmantilanne. Näitä juttuja näyttää nyt Suomeenkin tulevan.

– Meillä on ollut muutaman vuoden ajan käytössä toisenlainen koulutusjärjestelmä. jolla on pyritty varautumaan tähän ilmiöön. Nyt koulutusta on tiivistetty.

Jos huomataan, etteivät nykyiset viisi syyttäjää pysty kaikkia näitä juttuja hoitamaan, niin sitten piiriä pitää laajentaa.

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen

Turun puukotustapausta hyödynnetään koulutuksessa esimerkkinä.

– Turku on tässä kokonaisuudessa yhtenä oppimisalustana ilman muuta, koska jokaisesta jutusta voi oppia jotain uutta. Kaikista tapauksista voi saada uusia näkökulmia.

Koulutuksessa lähipäiviä ja ennakkotehtäviä

Terrorismikoulutuksen intensiivivaihe kestää pari vuotta. Laitinen kuitenkin haluaa muistuttaa, että koulutus jatkuu myös alkuvaiheen jälkeen.

– Tämä on pitkäjänteistä ja pitkän tähtäimen varautumista ja suunnittelua. Koulutus on jatkuvaa, eikä lopu koskaan.

Koulutuksessa on lähiopetuspäiviä säännöllisesti. Niiden ohessa on etäopiskelua. Lähiopetuspäivien tarkoituksena on kokoontua tuulettamaan ajatuksia ja käydä läpi ennakkotehtäviä, joita koulutettaville on annettu.

– Tämä on ihan normaalia koulutusta, eikä tähän liity mitään tavanomaisuudesta poikkeavaa. Aihe on tietenkin uusi ja vakava, mutta itse kouluttautuminen on ihan samanlaista kuin muissakin kokonaisuuksissa, sanoo Laitinen.

Koulutuksen laajentamisesta ei ole päätöksiä

Tom Laitinen ei osaa sanoa, laajeneeko koulutus vuosien saatossa. Asia on täysin sidoksissa juttumäärään ja sen kehitykseen.

– Jos huomataan, etteivät nykyiset viisi syyttäjää pysty kaikkia näitä juttuja hoitamaan, niin sitten piiriä pitää laajentaa. Jos taas huomataan, että tämä olikin vaan ohimenevä ilmiö, niin piiriä voidaan supistaa.

Oikeudellinen harkinta perustuu tiettyyn viitekehykseen ja sen viitekehyksen haltuun ottaminen on meillä tavoitteena.

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen

Laitisen mukaan tilanne elää koko ajan, samoin koulutuksen sisältö ja laajuus. Tärkeänä osana koulutusta on osallistuminen koulutukseen ulkomailla.

– Koulutettavat osallistuvat kansainvälisten järjestöjen järjestämään koulutukseen. Lisäksi hyviä kansainvälisiä opettajia käy täällä kertomassa omista asiantuntemusaloistaan.

Laitisen mukaan koulutuksessa pyritään ennen kaikkea käytännönläheiseen oppimiseen ja lähestymistapaan.

– Oikeudellinen harkinta perustuu tiettyyn viitekehykseen ja sen viitekehyksen haltuun ottaminen on meillä tavoitteena.