Hallinto-oikeus on hylännyt Tampereen raitiotiestä tehdyt valitukset

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Tampereen kaupunginvaltuuston ratikkapäätöksestä tehdyt valitukset.

raitioliikenne
Työmiehiä asentamassa Tampereen raitiotien ensimmäistä raidetta Hervannassa
Tampereen raitiotien ensimmäinen pätkä raidetta asennettiin Hervantaan toukokuussa 2017. Kai Pohjanen / Yle

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu koskee valituksia, jotka on tehty Tampereen kaupunginvaltuuston 7.11.2016 tekemästä raitiotien ensimmäisen osan toteutuspäätöksestä.

Valituksia oli kaikkiaan kolme. Yksityishenkilöiden lisäksi asiasta valittivat mm. Tampereen rakennussuojeluseura, Hervanta-seura, Messukylän osakaskunta, Pirkanmaan liito-oravayhdistys, Suomen Maankäytön Seura, Suomen Ympäristökamari ja Höytämöjärvi-yhdistys.

Valituksissa vaadittiin kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista mm. sillä perusteella, että osakeyhtiömallin valitseminen raitiotiejärjestelmän toteutustavaksi vaarantaa kuntalaisten mahdollisuuden valvoa julkisen kunnallishallinnon toimintaa. Lisäksi päätöksen katsottiin syntyneen virheellisessä järjestyksessä varavaltuutetun kutsumisen osalta. Valituksissa vedottiin myös Euroopan parlamentin asetukseen rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista.

Hallinto-oikeuden mukaan kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksensä harkintavaltansa rajoissa. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä päätös ole valituksissa mainituilla perusteilla muutoinkaan lainvastainen. Oikeus toteaa loppupäätelmässään, että kunnallisvalitusta ei saa tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.