Terrorismin ja köyhyyden torjuminen on suomalaisten mielestä EU:n tärkein tehtävä 

Sananvapauden tärkeys on korostunut suomalaisilla viime vuoteen verrattuna. EU-maissa ollaan hiukan viime vuotta tyytyväisempiä oman maan EU-jäsenyyteen, selviää tänään julkaistusta eurobarometristä.

Euroopan unioni
Infografiikka

Itsenäisyysliikkeet ja Britannian EU-ero brexit heiluttavat Eurooppaa, mutta EU:n jäsenmaissa ollaan hitusen entistä tyytyväisempiä unionin jäsenyyteen.

Kaikissa 28 jäsenmaassa tehdyn kyselyn (siirryt toiseen palveluun) perusteella selvästi yli puolet eli 57 prosenttia EU-maiden ihmisistä pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Viime vuonna tehdyssä, samoja asioita kartoittavassa kyselyssä maansa EU-jäsenyyttä piti hyvänä asiana 53 prosenttia.

Vastaavasti maansa EU-jäsenyyttä huonona asiana pitävien määrä on laskenut viime vuoteen verrattuna EU-maissa 16 prosentista 12:een.

Suomessa EU-jäsenyyteen tyytyväisten määrä laski rahtusen, 60 prosentista 58:aan, ja jäsenyyttä huonona asian pitävien määrä nousi kymmenestä prosentista 11:een.

Infografiikka

Britanniassa neljännes pitää EU-jäsenyyttä huonona asiana

Kyselyssä on mukana myös EU:sta eroava Britannia. Britanniassa maan EU-jäsenyyttä pitää hyvänä asiana 46 prosenttia eli määrä on noin kaksinkertainen jäsenyyttä huonona pitäviin verrattuna, heitä on 24 prosenttia. Loput eivät kertoneet kantaansa.

Varsin tyytyväisiä EU-jäsenyyteensä ovat irlantilaiset, heistä 80 prosenttia piti Irlannin EU-jäsenyyttä hyvänsä asiana.

Mielikuva etäisenä pidetystä Euroopan parlamentista on muuttunut myönteisemmäksi. Positiivinen mielikuva on 26 prosentilla suomalaisista. Negatiivinen mielikuva EU-parlamentista on 15 prosentilla suomalaisista, vuosi sitten luku oli 19.

Eu-maiden keskiarvo on jonkin verran myönteisempi.

Terrorismin torjunnan pitäisi olla EU:n tärkein tehtävä

Terrorismin torjunta on noussut vuoden aikana suomalaisten mielissä EU:n tärkeimmäksi tavoitteeksi. Lähes yhtä tärkeänä EU:n tavoitteena suomalaiset pitävät köyhyyden ja eriarvoistumisen torjumista.

Terrorismin torjunta on noussut viime vuodesta selvästi, tuolloin sen nosti tärkeimpiin tehtäviin runsas neljännes suomalaisista.

Kolmanneksi tärkeimmät tavoitteet ovat suomalaisten mielestä ilmastonmuutoksen torjunta ja ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen.

Sen sijaan maahanmuuttoon puuttumista piti yhtenä EU:n tärkeimpänä tehtävänä vain 14 prosenttia suomalaisista ja 22 prosenttia kaikista EU-maiden ihmisistä.

Infografiikka

Sananvapaus suomalaisille tärkeä arvo

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää ihmisoikeuksia ja niiden suojelua yhtenä EU:n tärkeimmistä arvoista. Vuosi sitten luku oli 70 prosenttia.

Suomalaisten mielissä sananvapaus on tärkeämpi EU:n arvo kuin muissa maissa keskimäärin. Suomalaisista 55 prosenttia pitää sananvapautta yhtenä EU:n tärkeimmistä arvoista, kun EU:ssa luku on 34 prosenttia.

Sananvapauden merkitys korostui viime vuoteen verrattuna, jolloin 47 prosenttia piti sitä yhtenä tärkeimmistä EU:n arvoista.

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on kolmanneksi tärkeimpänä arvona sekä Suomessa että EU:ssa. Luvut ovat pysyneet likipitäen samana.

Suomalaisten ääni kuuluu aikaisempaa paremmin

Kaiken kaikkiaan EU-kansalaiset ovat aikaisempaan tyytyväisempiä siihen, miten hyvin oma ääni kuuluu unionissa.

Suomalaisista 64 prosenttia arvioi, että omalla äänellä on merkitystä EU:ssa, määrä on noussut seitsemän prosenttiyksikköä. Vertailun vuoksi, 83 suomalaisista kokee, että Suomessa omalla äänellä on merkitystä.

Kaikista EU-maiden ihmisistä yhä alle puolet kokee saavansa äänensä kuuluviin unionissa. Kuulluksi tulemisen kokemus on noussut koko EU:ssa kymmenen prosenttiyksikköä, 37 prosentista 47 prosenttiin.

Infografiikka