Valtakunnansyyttäjä puolustautuu: Kyse huolimattomuudesta – aktiivisuus ja innostus hämärsivät harkintaa

Poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle vaaditaan sakkoja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Nissinen kiistää tahallisuuden.

Matti Nissinen
Matti Nissinen
Matti NissinenMartti Kainulainen / Lehtikuva

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen mukaan hänen toiminnassaan syyttäjälaitoksen hankinta-asioiden käsittelyssä on kyse huolimattomuudesta eikä tahallisesta säännösten rikkomisesta.

Apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen vaatii Matti Nissiselle vähintään 60 päiväsakkoa. Hän katsoo, että Nissinen on tahallaan rikkonut virkavelvollisuuttaan osallistumalla esteellisenä syyttäjälaitoksen hankinta-asioiden käsittelyyn.

Kimmo Hakonen
Apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen.Henrietta Hassinen / Yle

Nissinen myöntää syyllistyneensä tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen syksyn 2012 ja kevään 2015 välisenä aikana. Hän kuitenkin katsoo, että kyse ei ole tahallisuudesta.

Syytteeseen antamassaan kirjallisessa vastauksessa puolustus toteaa, että Nissisen harkintaa on hämärtänyt hänen oma aktiivisuutensa ja innostuksensa koulutusasioissa.

Vastauksen mukaan Nissisen ainoa todellinen motiivi on ollut "edistää omien alaistensa ja samalla itsensä kehittymistä henkilöstöjohtamisessa".

– Hänellä on ollut vakaa usko käytetyn koulutus- ja valmennusmentelmän tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen, vastauksessa todetaan.

Nissinen hyväksyy sen, että hän on ollut asemassaan esteellinen eikä tekoa voida pitää hänen virka-asemansa takia vähäisenä.

"Ei yrittänyt missään vaiheessa salata"

Kysessä ovat hankinnat, joissa ostettiin koulutusta Itä-Suomen syyttäjänvirastolle ja Valtakunnansyyttäjänvirastolle.

Puolustuksen mukaan Nissinen ei ole missään vaiheessa salannut tai yrittänyt salata sitä, että hänen veljensä kytkeytyy yritykseen, jolta koulutusta ostettiin.

Nissinen kiistää sen, että hänen toimintansa olisi aiheuttanut yritykselle erityistä hyötyä.

Poikkeuksellinen oikeudenkäynti valtakunnansyyttäjää vastaan alkoi tiistaina korkeimmassa oikeudessa.

Nissinen ei itse osallistunut valmistelevaan istuntoon tänään. Jutun pääkäsittely pidetään 15. marraskuuta. Tuolloin Nissisen on osallistuttava istuntoon.