Valtakunnansyyttäjän oikeudenkäynti jatkuu marraskuussa – Syyttäjä ja puolustus kiistelevät: Tahallisuutta vai huolimattomuutta?

Korkeimmassa oikeudessa alkoi tänään poikkeuksellinen oikeudenkäynti valtakunnansyyttäjä Matti Nissistä vastaan. Nissinen myöntää olleensa huolimaton, mutta kiistää tahallisuuden.

Virkavelvollisuus
Jarkko Jaatela ja Kimmo Hakonen
Asianajaja Jarkko Jaatela (vas.) ja apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen valmisteluistunnossa.Henrietta Hassinen / Yle

Harvinaislaatuisessa oikeudenkäynnissä valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle vaaditaan sakkoja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syyttäjän ja puolustuksen näkemykset epäillyn virkarikoksen tahallisuudesta eroavat toisistaan.

Apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen katsoo, että Nissinen on tahallaan rikkonut virkavelvollisuuksiaan osallistumalla esteellisenä syyttäjälaitoksen hankinta-asioiden käsittelyyn.

Hakonen ei halua vielä tässä vaiheessa avata sitä, mihin perustuu arvio teon tahallisuudesta.

– On oikeudenmukaista, että sitten kun tuomarit ja puolustus ovat paikalla, lähden sitä perustelemaan, Hakola sanoi tänään pidetyn valmisteluistunnon jälkeen.

Kimmo Hakonen
Apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen.Henrietta Hassinen / Yle

Hakonen vaatii Nissiselle vähintään 60 päiväsakkoa.

– Haastehakemuksessa on lähdetty ankarahkosta sakkorangaistuksesta. Aikanaan käsittelyn jälkeen vielä loppupuheenvuorossa tarvittaessa voidaan vielä tarkentaa tai ottaa kantaa, mitä nyt käsittelyn aikana tulee esille, Hakola sanoo.

Viraltapanoa syytteessä ei kuitenkaan ole vaadittu.

Hakola ei halua ottaa vielä kantaa puolustuksen vetoamaan viiden vuoden vanhenemisaikaan virkarikoksissa.

– Se myös on peruskysymys, jota pääkäsittelyssä aikanaan käsitellään.

Nissinen kiistää tahallisuuden

Matti Nissinen myöntää syyllistyneensä tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen syksyn 2012 ja kevään 2015 välisenä aikana.

Hän kuitenkin kiistää, että kyse olisi tahallisuudesta.

– Syyttäjä syyttää tahallisesta rikoksesta ja vastaaja myöntää tuottamuksellisena. On siinä ihan riittävästi oikeudenkäynnin aihetta, Nissisen asianajaja Jarkko Jaatela sanoo.

Jarkko Jaatela
Asianajaja Jarkko Jaatela.Henrietta Hassinen / Yle

Puolustuksen mukaan kyse oli huolimattamuudesta ja harkitsemattomuudesta.

– Hänen olisi pitänyt miettiä tilannetta. Siinä, että yritys on kouluttanut, ei ole mitään virhettä. Mutta hankintamenettely olisi pitänyt olla toisenlainen. Nyt kun hän on ollut mukana hankintamenettelyssä ja yritykseen liittyy hänen veljensä, siinä on ollut virhe, Jaatela sanoo.

Syytteeseen antamassaan kirjallisessa vastauksessa puolustus on todennut, että Nissisen harkintaa on hämärtänyt hänen oma aktiivisuutensa ja innostuksensa koulutusasioissa.

Seuraamuksista on turha keskustella, kun ei ole päästy edes pääkäsittelyyn, Jaatela huomautti.

Syyttäjä: Hyvin poikkeuksellista

Tapauksen pääkäsittely pidetään marraskuun puolivälissä.

Apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen pitää oikeudenkäyntiä hyvin poikkeuksellisena siinä mielessä, että kyseessä on juttu, joka käsitellään ensimmäisenä oikeusasteena korkeimmassa oikeudessa.

Miten tämänkaltainen juttu vaikuttaa syyttäjänlaitoksen uskottavuuteen?

– En lähde siihen ottamaan kantaa. Se on syyttäjälaitoksessa ja oikeusministeriössä arvioitava, Hakonen tyytyi sanomaan.

Nissien asianajaja Jarkko Jaatela ei ottanut kantaa kysymyksiin siitä, kuinka raskaasti hänen päämiehensä on oikeusprosessin ottanut.

– Minä en hänen henkilökohtaisiin tuntemuksiinsa mene tässä. Sitten kun hän on pääkäsittelyssä, niin ehkä hän sitten itse ottaa kantaa.