Hyppää sisältöön

Valtakunnasyyttäjänvirastossa tiedettiin Nissisen esteellisyydestä – alaisten puheet eivät tehonneet

Keskusrikospoliisi on koonnut valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virkarikostutkinnasta lähes 1500 sivuisen esitutkintapöytäkirjan.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Kuva: Kalevi Rytkölä / Yle

Valtakunnansyyttäjänvirastossa tiedettiin laajasti, että virasto osti koulutuspalveluja yhtiöltä, jossa oli mukana valtakunnansyyttäjän veli. Tämä selviää valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virkarikosepäilyjen selvittämiseksi laaditusta esitutkintapöytäkirjasta.

Esitutkintapöytäkirjojen mukaan Nissiselle huomautti hänen esteellisyydestään muun muassa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske. Kalskeen mukaan Nissinen ymmärsi esteellisyytensä.

Nissisen virkarikosoikeudenkäynti  alkoi korkeimmassa oikeudessa keskiviikkona valmistelevalla istunnolla. Apulaisoikeuskansleri katsoo, että Nissinen on tahallaan rikkonut virkavelvollisuuksiaan osallistumalla esteellisenä syyttäjälaitoksen hankinta-asioiden käsittelyyn ja vaatii hänelle sakkorangaistusta.

Valtakunnasyyttäjä Matti Nissinen itse kertoi Keskusrikospoliisin esitutkinnassa, että kiire hankkia johtamiskoulutusta ja hyvät kokemukset Deep Lead -yhtiön koulutuksesta johtivat siihen, että hän ei ajatellut asiaa riittävän pitkälle.

Se halu ei ollut omiaan edistämään harkintaa, jossa myös esteellisyysnäkökohdat olisin muistanut ottaa huomioon.

Matti Nissinen

Esitutkintapöytäkirjoista selviää, että aloittaessaan Itä-Suomen syyttäjänviraston päällikkönä keväällä 2007 Nissinen halusi ottaa käyttöön Deep Leadin koulutuksen. Hän ei muista, että kilpailevia ehdotuksia olisi tehty.

Nissinen kertoi kuulusteluissa, että ei liioin enää muista yksityiskohtaisesti, minkä vaiheiden jälkeen Itä-Suomen syyttäjänviraston johtoryhmä lopulta päätyi Deep Leadin koulutukseen.

– Näin jälkikäteen ajatellen melko nopeaan toimintaan tässä asiassa vaikutti varmaan myös se, että halusin Itä-Suomen syyttäjänviraston pääsevän ns. jaloilleen ensimmäisten joukossa syyttäjälaitoksen 1.4.2007 organisaatiouudistuksen jälkeen.

– Se halu ei ollut omiaan edistämään harkintaa, jossa myös esteellisyysnäkökohdat olisin muistanut ottaa huomioon.

Kiire myös valtakunnasyyttäjänvirastossa

Nissinen halusi ottaa koulutuksen käyttöön myös Valtakunnansyyttäjänvirastossa sen jälkeen kun hän aloitti valtakunnansyyttäjänä keväällä 2010.

Nissisen mukaan Valtakunnansyyttäjänvirastossa oli ongelmia johtamisessa ja työilmapiirissä ja tilanne oli suorastaan akuutti.

Kilpailuttaminen olisi käsitykseni mukaan viivästyttänyt asiaa.

Matti Nissinen

– Vaikka johtaminen Valtakunnansyyttäjänvirastossa ei vielä kriisissä ollutkaan, henkilöstönkin oikeutetut odotukset asiassa etenemisen suhteen olivat kovat. Tämä oli syy edetä asiassa nopeasti ja kilpailuttaminen olisi käsitykseni mukaan viivästyttänyt asiaa.

Nissinen kertoi kuulusteluissa, että jälkikäteen ja jälkiviisaasti ajatellen olisi kannattanut malttaa laittaa pystyyn työryhmä pohtimaan asioita ja sen selvityksen perusteella pohtia, mitä asialle olisi voinut tai pitänyt tehdä.

– Mutta tietyllä tavalla asiaan "hurahtaneena" ja kun samalla akuutit tarpeet olivat selvästi nähtävissä, olin malttamaton tässä kehittämistyössä. Halusin, että asiassa edetään nopeammin kuin siinä edellä kerrotulla tavalla toimittaessa olisi tapahtunut.

Totesin hänelle, että näistä voi haloo nousta, jos asioita ei hoideta oikein.

Jorma Kalske

Johtamiskoulutus nousi esille viraston johtoryhmässä, jolle Nissinen kertoi aiemmista hyvistä kokemuksistaan Deep Lead -yhtiön koulutuksesta.

– Hän kertoi saaneensa koulutuksesta paljon. Hän piti tärkeänä johtamiskoulutusta, kertoi apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske.

Johtoryhmä ei kuitenkaan päättänyt asiasta. Kun apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske kuuli koulutuksen aloittamisesta, hän otti asian esille Nissisen kanssa.

Kalske sanoi Nissiselle, että asiasta pitäisi tehdä päätös. Kalske tiesi, että Nissisen veli toimi koulutusta tarjoavassa yhtiössä.

– Nissinen ei tuossa tilanteessa sen kummemmin reagoinut, vaan totesi jotenkin, että niin varmaan on meneteltävä. Totesin hänelle, että näistä voi haloo nousta, jos asioita ei hoideta oikein.

– Totesin Nissiselle, että asiasta pitäisi tehdä päätös ja että hän ei voi tehdä päätöstä asiasta, koska hän on esteellinen. Hän ei asiaa kiistänyt. Hän ymmärsi kyllä esteellisyytensä.

Kyllä minulla on sellainen käsitys, että tietoisuus tästä oli, eikä Matti asiaa mitenkään salannut tai peitellyt.

Jorma Kalske

Viraston hallintopäällikkö laati toteavan päätöksen ja Jorma Kalske allekirjoitti sen kesällä 2010. Kalskeen mukaan hallintopäällikön näkemys oli, että koulutusta ei tarvinnut kilpailuttaa vaan se voitaisiin tehdä suorahankintana.

Kalskeen mukaan valtakunnansyyttäjänlaitoksessa oli laajasti tiedossa, että valtakunnansyyttäjän veli oli mukana yhtiössä, jolta koulutusta ostettiin.

– Kyllä minulla on sellainen käsitys, että tietoisuus tästä oli, eikä Matti asiaa mitenkään salannut tai peitellyt.

Varoittajia oli muitakin

Kalskeen lisäksi myös muut valtakunnasyyttäjänvirastossa työskennelleet muistuttivat Nissistä esteellisyydestä.

– Nostin esille kysymyksen siitä, oliko koulutuksen hankkiminen hänen sukulaisensa yhtiöltä asianmukaista ja liittyikö tähän kysymyksiä, joita olisi ollut hyvä ottaa huomioon, kertoi valtionsyyttäjä Jukka Rappe poliisikuulusteluissa.

– Nissinen totesi, ettei hän tee asiassa hankintapäätöstä, vaan sen tekisi joko apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske tai valtionsyyttäjä Christer Lundström, joka oli tuolloin hallintoyksikön päällikkö.

Nostin esille kysymyksen siitä, oliko koulutuksen hankkiminen hänen sukulaisensa yhtiöltä asianmukaista.

Jorma Rappe

Hallintopäällikkö Christer Lundström kertoi esitutkinnassa, että esteellisyys otettiin nimenomaisesti esille muun johdon taholta.

– Menimme yhdessä, minä ja Kalske, valtakunnansyyttäjä Nissisen luo ja muistutimme Nissistä hankintamenettelystä ja siitä, että oliko soveliasta ylipäätänsä tehdä hankintoja hänen veljensä yritykseltä.

– Toteamastamme huolimatta, valtakunnansyyttäjä Nissinen pitäytyi siinä, että hänen hyväksi katsomansa koulutushankinta tehdään.

Nissinen: Tietoa veljen yhtiöstä vähän

Kuulusteluissa Nissinen kertoi, että hänellä ei juuri ollut tietoa Deep Lead -yhtiön omistuksesta.

Nissinen kertoi tienneensä, että koulutuksen "oppirakennelma" on hänen veljensä luoma, ja hän oletti tämän vuoksi, että veli oli tavalla tai toisella määräävässä asemassa tässä yhtiössä.

Olen ajatellut, että tämä on asia, mikä ei minulle kuulu.

Matti Nissinen

Hänellä ei kertomansa mukaan kuitenkaan ollut tietoa veljensä osakeomistuksessa yhtiössä.

– Olen ajatellut, että tämä on asia, mikä ei minulle kuulu.

Nissisen veli omisti alun perin 90 prosenttia osakkeista mutta vähensi osakeomistustaan niin, että omisti helmikuusta 2010 lähtien runsaat 63 prosenttia yhtiöstä. Nissinen kertoi, että ei ollut keskustellut, neuvotellut tai sopinut veljensä kanssa missään vaiheessa Itä-Suomen syyttäjänviraston tai Valtakunnansyyttäjänviraston nimissä tehdyistä koulutushankinnoista.

En muista edes keskustelleeni hänen kanssaan siitä, että virastomme on ollut heidän yhtiönsä asiakkaana.

Matti Nissinen

– En muista edes keskustelleeni hänen kanssaan siitä, että virastomme on ollut heidän yhtiönsä asiakkaana. 

Nissinen kertoi tapaavansa veljeään ainoastaan erilaisissa perhejuhlissa eikä heillä ei ole erityisen tiivistä yhteyttä toisiimme.

– Välimme ovat lämpimät mutta etäiset. Veljeni kuulumisista saan tietää lähinnä Facebookin kautta.

Lue myös:

Valtakunnansyyttäjälle vaaditaan sakkoja virkavelvollisuuden rikkomisesta

Valtakunnansyyttäjä puolustautuu: Kyse huolimattomuudesta – aktiivisuus ja innostus hämärsivät harkintaa

Valtakunnansyyttäjän oikeudenkäynti jatkuu marraskuussa – Syyttäjä ja puolustus kiistelevät: Tahallisuutta vai huolimattomuutta?