VATT:n tutkimus: Suuret kunnat kahmivat kuntaliitoksissa sote-alojen työpaikat

Isot kunnat ottivat myös hallinnon työpaikoista leijonan osan. Kuntaliitokset eivät tuoneet myöskään toivottuja säästöjä.

kuntauudistus
Kuntien vaakunoilla koristeltu käytävä Suomen Kuntaliiton tiloissa Helsingissä.
Kuntien vaakunoilla koristeltu käytävä Suomen Kuntaliiton tiloissa Helsingissä.Yle

Vuonna 2009 tehtiin 32 kuntaliitosta, joihin osallistui 99 kuntaa. Nyt on tutkittu, kuinkas sitten kävikään.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n uudessa tutkimuksessa on katsottu, kuinka liitokset vaikuttivat kuntien talouteen, työpaikkojen ja poliittisen päätösvallan jakautumiseen liitoskuntien sisällä.

Säästöt eivät toteutuneet

Yksi tavoite kuntaliitoksissa oli säästäminen. Se ei tutkijoiden mukaan toteutunut. Tutkimus osoittaa, että liitoskuntien menot kehittyivät liitoksen jälkeen kuuden vuoden aikana lähestulkoon samalla tavalla kuin muuten vastaavien kuntien menot, jotka eivät tehneet liitosta.

Työpaikkojen osalta tutkimus näyttää, että suuret kunnat kahmivat niitä pieniltä. Näin tapahtui sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen työpaikkojen siirtyessä pienistä liitoskunnista suuriin.

Tutkijoiden havainnon mukaan eriytyminen oli yhteydessä alueelliseen poliittiseen edustukseen uusissa kunnanvaltuustoissa. Mitä heikomman edustuksen vanhan kuntajaon kunta sai uudessa liitoksen jälkeisessä valtuustossa, sitä enemmän sote-työpaikat vähenivät sen alueella.

Grafiikkaa
VATT

Esimerkiksi vanhan kuntajaon kunnassa, joka sai vain 10 % paikoista uudessa valtuustossa, sote-työpaikat vähenivät kolmanneksen. Vastaavasti kunnassa, joka sai 90 % paikoista, sote-työpaikat lisääntyivät viidenneksellä.

– Poliittisella edustuksella voi olla merkittävä vaikutus alueen palveluihin. Tutkimuksen tulokset alueellisen edustuksen merkityksestä on syytä ottaa huomioon myös maakuntauudistuksen ja maakuntavaalien valmistelussa, VATT:n tutkija Janne Tukiainen toteaa.

Sama tapahtui kunnan hallintoon liittyvissä työpaikoissa. Koulut ja opetusalan työpaikat sen sijaan säilyivät ennallaan.

Kokonaishyvinvointi säilyi

Se, että sote-alan työpaikat valuivat suurille kunnille, ei kuitenkaan vaikuttanut ihmisten kokonaishyvinvointiin, silloin, kun sitä mitattiin asuntojen hintakehityksellä tai muuttoliikkeenä.

– Tämä sinänsä yllättävä tulos voi selittyä sillä, että vaikka pienten kuntien sote-palvelut siirtyivät kauemmaksi, niitä on nyt tarjolla isommassa ja kenties laadukkaammassa yksikössä. Toisaalta päivittäin käytettävien palveluiden, kuten koulujen sijaintiin, liitoksilla ei ollut vaikutuksia, VATT:n tutkija Tuukka Saarimaa kertoo.

Lue lisää:

Yle selvitti kuuden suuren kuntaliitoksen vaikutuksia: työttömyyttä, lisävelkaa, veronkiristyksiä