Kokemäen seurakunnassa riidellään taas kiinteistöistä – kirkon muutostyöt uudelleen esille

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikola ja kirkkoherra Hannu Tomperi eivät ole kyenneet löytämään yhteistä säveltä seurakunnan omaisuuden hoidossa.

seurakunnat
Kokemäen kirkko sisältä
Jari Pelkonen / Yle

Kokemäellä riidellään jälleen rajusti seurakunnan kiinteistöjen hoidosta.

Riidan keskiössä on huonokuntoisen seurakuntakeskuksen tulevaisuus. Kesäkuussa kirkkovaltuusto päätti keskeyttää peruskorjaushankkeen. Seurakunnan talous ei olisi valtuutettujen mukaan kestänyt miljoonien eurojen korjaustyötä.

Nyt kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikola haluaisi aloittaa seurakuntakeskuksen remontin suunnittelun uudelleen.

– Jos se jätetään hoitamatta ja korjaamatta, niin se pahenee. Talvi on tulossa ja jos se jää oman onnensa nojaan, tilanne pahenee hurjasti, Heikola perustelee.

Heikola kutsui omatoimisesti viime keskiviikon kirkkovaltuustoon asiantuntijoita puhumaan seurakuntakeskuksen korjaamisesta. Valtuusto ja kirkkoherra eivät tätä sulattaneet. Puheenjohtaja pitää kuitenkin asiantuntijoiden kutsumista kokoukseen omana oikeutenaan.

– Valtuustojärjestyksessä todetaan, että puheenjohtajalla on oikeus tuoda asiantuntijoita kokoukseen, Heikola perustelee.

Kirkkoherran ja usean valtuutetun mielestä asiantuntijoiden kuuleminen olisi tullut valmistella kirkkoneuvostossa. Pattitilanne johti kokouksessa lopulta kymmenen valtuutetun ulosmarssiin. Heikola pitää ulosmarssia laittomana tekona.

Neuvosto käsittelee jatkotoimia

Kokemäen kirkkoneuvosto kokoontuu tänä iltana käsittelemään kaaokseen johtanutta valtuuston kokousta. Kirkkoherra esittää neuvostolle, että Heikolalta tulisi vaatia selvitystä kokouksen kulusta.

– Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen luottamustoimessaan virkarikokseen tai muutoin menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, häneltä on vaadittava asiasta selvitys, kirkkoherra linjaa lakitekstiin vedoten.

Heikola kiistää kirkkoherran syytökset. Hän viittaa kintaalla mahdollisiin selvitysvaateisiin.

– Minä en tule siihen vastaamaan tämän kummemmin. Minä toimin valtuustojärjestyksen ohjeiden mukaan seurakunnan parhaaksi, Heikola sanoo.

Kirkkoherra: Talous tasapainossa

Kokemäen seurakunnan suuri ongelma on se, että kiinteistömassa on vuosien saatossa paisunut seurakunnan kokoon nähden huomattavan suureksi. Tähän otti kantaa myös piispa Kaarlo Kalliala ylimääräisessä piispantarkastuksessa (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna.

Kiinteistöjen korjausvelkaa on kertynyt seurakunnalle runsaasti. Ongelma on taloudellisesti kestämätön koko ajan jäsenmäärältään pienenevässä seurakunnassa.

Kirkkoherra Hannu Tomperi muistuttaa, että hän on yhdessä talouspäällikkö Pirkko Hakunin kanssa kyennyt tasapainottamaan seurakunnan talouden usean tappiollisen vuoden jälkeen.

– Seurakunta ei ole vuoden 2012 jälkeen tehnyt miinustulosta, Tomperi toteaa.

Kirkon Muutostyöt jälleen esille

Talouden tasapainottaminen on kuitenkin vaatinut useita kipeältäkin tuntuvia toimia. Kauvatsan pappilan ja Aittakarin leirikeskuksen myyntiaikeet herättivät seurakuntalaisissa negatiivisia tunteita.

Suurimman kohun sai kuitenkin aikaan kirkkoherran kaavailema Kokemäen 200 vuotta vanhan kirkon muuttaminen monitoimitiloiksi (siirryt toiseen palveluun). Seurakunnassa kerättiin yli kahden tuhannen nimen adressi (siirryt toiseen palveluun), jossa vastustettiin kirkon muuttamista. Hanke hylättiin (siirryt toiseen palveluun), kun museovirastokin asettui vastustamaan sitä.

– Siitähän se epäluulo ja erimielisyys seurakuntalaisten keskuudessa johtuu, Heikola sanoo.

Kirkon muutostyöt ovat jälleen nousseet esiin yhtenä vaihtoehtona, kun seurakuntakeskuksen tilojen korvaamista on mietitty. Nyt suunnitelmissa on poistaa kirkkosalista muutama penkkirivi, jolla saataisiin tilaa muun muassa seurakunnan kuoro- , pyhäkoulu ja muulle pienryhmätoiminnalle.

Hannu Heikolan mielestä kirkkoa ei tule muuttaa millään tavalla, sillä se on Kokemäen keskustan ainoa kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Heikola painottaa, että kirkko on usein täynnä väkeä erilaisissa kirkollisissa juhlissa.

– Olen aivan varma, että tämä tulee tuottamaan kansalaisliikkeen, jos tähän lähdetään, Heikola sanoo.