Kittilän kunnanvaltuusto kokoontunee vielä lokakuussa

Kunnanhallituksen päätösesityksen mukaan Kittilän kunnanvaltuusto kokoontuu 31.10.

Kittilä
Kittilän kunnanvaltuuston kokous
Kittilän kunnanvaltuusto 24.4.2017Jyri Tynkkynen / Yle

Kittilän kunnanhallitus kokoontuu ensi viikolla. Kokouksessa päätetään mm. milloin kunnanvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran. Vs. hallintojohtajan Sanna Ylinamman päätösesitys on, että valtuusto kokoontuisi kiireellisesti eli jo 31. lokakuuta.

Kunnanhallituksessa käsitellään ensi viikon tiistaina myös muita periaatteellisesti merkittäviä asioita. Kunnanhallituksen on määrä käsitellä mm. talousepäselvyyksiä, jotka liittyvät Levin alueen maakauppoihin ja kehittämishankkeisiin vv. 2000–2014.

Epäselvyyksiä on jäänyt Levi Magic Oy:n Koutalaki-hankkeesta sekä työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa tehdystä esisopimuksesta. Esimerkiksi Koutalaki-hankkeesta on tehty kaksi oikaisuvaatimusta, jotka hallinto-oikeus on palauttanut kunnanhallitukselle oikaisuvaatimusasiana.

Lisäksi kunnanhallitus pohtii kokouksessaan sitä, kuka määrätään vs. kunnanjohtajan sijaiseksi. Kittiläläiseen tyyliin päätöksestä ei ole olemassa mitään pohjaesitystä, vaan asia käsitellään puheenjohtaja Pekka Rajalan vasta kokouksessa antaman esityksen pohjalta.

Kittilän hallintosäännön mukaan sijaiseksi voidaan määrätä hallintojohtaja tai joku kunnanvaltuuston määräämä muu viranhaltija. Kunnanhallituksella ei siis ole valtaa suoraan ohittaa hallintojohtaja Esa Mäkistä, jota on pyritty pitämään poissa kunnanhallituksen esittelijän paikalta useaankin otteeseen.