Laivojen purkutoiminnasta etsitään uutta bisnestä meriteollisuuteen – koepurku kertoo, kuinka kannattavaa liiketoiminta olisi

Suomen suurinta sisävesilaivaa puretaan parhaillaan Naantalissa Turun korjaustelakalla.

Laivojan purkaminen ja hävittäminen
Laivaa puretaan
Blue White Eagle -alusta puretaan Turun korjaustelakalla Naantalissa. Petra Ristola / Yle

NaantaliLappeenrannan Rauhan rannassa vuosia hylättynä maannut m/s Blue White Eagle on kohta pieninä palasina. Nokkaleikkuri leikkaa Suomen suurinta sisävesialusta osiksi, ja purettu materiaali pilkotaan lavakokoon ja toimitetaan kierrätykseen.

Naantalissa Turun korjaustelakalla on käynnissä 60-metrisen laivan purku. Saimaalla vuosia lojunut alus kierrätetään teollisuuden raaka-aineeksi.

Blue White Eagle -laivan purku on pilottihanke ja alkusysäys laivojen purkutoiminnalle Suomessa.

Tekesin rahoittamassa Ship Recycling -tutkimushankkeessa ovat mukana Delete, Hans Langh, Meriaura ja Turun korjaustelakka. Hankkeen tavoitteena on synnyttää Suomeen laivojen purkuteollisuus.

– Laivassa on paljon metallia, joka on rahanarvoista tavaraa. Jos me rakennamme uusia laivoja kustannustehokkaasti, yhtä hyvin puramme vanhat pois kustannustehokkaasti, sanoo Tekesin palvelujohtaja Esa Lindqvist.

Lindqvistin mukaan jo tehdyt selvitykset osoittavat, että Suomessa on hyvät mahdollisuudet toimia kustannustehokkaasti ja saada laivojen purkuteollisuudesta kannattavaa liiketoimintaa.

– Nyt selvitetään, mitä tämä jättää viivan alle. Seuraava vaihe on isompi ja vähän haasteellisempi laiva, sanoo Lindqvist.

Laivaa puretaan
Suurin osa laivasta pystytään kierrättämään. Petra Ristola / Yle

90 prosenttia aluksesta kierrättyy

Meriaura hankki laivan ja hinasi sen Lappeenrannasta Naantaliin Turun korjaustelakalle. Turun korjaustelakka tarjoaa telakkaolosuhteet ja hankki laivan purulle väliaikaisen koetoimintaluvan.

Pesupalvelu Hans Langh puhdisti laivan tankit ja konehuoneen pilssin ennen purkutyön aloitusta. Delete purki ensin laivan sisäosat ja purkaa laivan kokonaisuudessaan pieniksi osiksi.

Muutaman vuoden päästä olemme toivottavasti tilanteessa, jossa jokainen laiva kustantaa itse omat hautajaisensa.

Janne Salonen

Kaikki mahdollinen kierrätettävä materiaali päätyy kierrätykseen. Arvion mukaan Blue White Eagle -aluksen materiaalista noin 90 prosenttia on hyödynnettävissä uudelleen.

– Muutaman vuoden päästä, kun vastuullinen kierrätys on vakiintunut eurooppalainen käytäntö, olemme toivottavasti tilanteessa, jossa jokainen laiva kustantaa itse omat hautajaisensa, sanoo Deleten toimialapäällikkö Janne Salonen.

Tämä voisi Salosen mukaan tarkoittaa, että laivanomistajalta kerätään esimerkiksi satamamaksujen yhteydessä kierrätysmaksuja. Kun aluksen elinkaari on lopussa, omistajalle on kerääntynyt rahastoon kierrätysmaksu, jolla hän kustantaa aluksen purkamisen ja kierrätyksen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Laivaa puretaan
EU:n listalla on 18 hyväksyttyä aluspurkamoa. Turun korjaustelakka ei vielä ole niiden joukossa, vaan se toimii koeluvalla.Petra Ristola / Yle

Turun korjaustelakka haluaa aluspurkamoksi

Maailmassa puretaan noin tuhat laivaa vuodessa, ja niistä kymmenen prosenttia on eurooppalaisia aluksia. Suurin osa laivoista puretaan Aasiassa epämääräisissä olosuhteissa.

EU:n alueella on vuonna 2013 annettu aluskierrätysasetus, joka astuu voimaan lähivuosina. Asetuksen tavoitteena on, että EU:n lippujen alla olevat alukset puretaan ja kierrätetään jatkossa turvallisesti ja vastuullisesti. Se tehdään telakoilla, joista jätteitä tai haitallisia aineita ei päädy mereen.

EU:lla on listallaan 18 hyväksyttyä aluspurkamoa. Turun korjaustelakan tavoitteena on päästä mukaan EU:n listalle sertifioiduksi aluspurkamoksi. Tämä vaatii valvontaviranomaiselta ympäristöluvan.

– Hakeudumme tälle EU:n listalle jo ensi vuoden alussa, sanoo Turun korjaustelakan tuotantojohtaja Oskari Kosonen.

Parhaillaan Turun korjaustelakalla purettavaa Blue White Eagle -sisävesilaivaa puretaan koetoimintaluvalla. Valvontaviranomainen seuraa koepurkua ja tarkkailee, että purku tapahtuu luvan mukaisesti. Purkutyön aikana viranomainen tekee melu-, hulevesi- ja pölymittauksia.

Jos Turun korjaustelakka hyväksytään EU:n listalle, se saattaa tarkoittaa alueen laajentamista.

– Jos purkutoiminta lähtee lentoon, on syytä investoida toiseen altaaseen, sanoo Kosonen.