1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. päästökauppa

Lentoliikenne jää vielä vuosiksi ilmastopakotteiden ulkopuolelle – EU lykkää vaatimuksia laajentaa pakotteita kansainvälisille lennoille

EU odottaa muita kansainvälisiä sopimuksia ja kiristää pakotteita varovasti siihen asti.

Kuva: Christian Merz / EPA

EU:n lentoliikenteen päästökauppaa jatketaan nykyisellään vuoden 2020 jälkeen. 

Jäsenmaat, komissio ja parlamentti ovat sopineet, että lentoyhtiöiden ilmastotoimia ei laajenneta nykyisestään ilman laajaa arviota nykyisen järjestelmän toimivuudesta. EU:ssa oli tarkoitus sopia päästökeinojen laajentamisesta ja keinojen tiukentamisesta, mutta sopimus pidetään entisellään mahdollisesti vuoteen 2023 asti.

EU:saa on voimassa lentoliikenteen päästökauppa, jossa lentoyhtiöt ostavat 15 prosenttia ilmailun alueella aiheuttamistä päästöistä huutokaupassa. Uuden sopimuksen mukaan huutokaupattava osuus ja samalla päästöleikkaus kasvaa vähitellen vuodesta 2021 alkaen.

Laaja sopimus vesittyi

EU:n piti vuoden loppuun mennessä uusia vajaa neljä vuotta sitten tehty alustava päätös EU:n päästökaupan laajentamisesta. Sopimukseen tehtiin toistaiseksi vain pieniä muutoksia.

Kovan kansainvälisen painostuksen ja kilpailuasemien menetysten takia EU lykkää edelleen päästökauppaa kansainvälisillä lennoilla EU:sta ja EU:n alueelle. Alun alkaen kansainvälisten yhtiöiden piti tulla mukaan jo ensi vuodesta alkaen.

Euroopan komission tavoitteena on ollut saada kaikki EU:ssa liikennöivät koneet päästökauppaan 2020 alkaen. Nyt tavoitevuotta siirretään kuusi vuotta eteenpäin, kesään 2023.

– Vähän haiskahtaa kyllä siltä, että moni isoista lentomaista vie prosessia kyllä niin pitkälle, että ollaan kyllä lähempänä vuotta 2027, arvioi europarlamentaarikko Merja Kyllönen päästökaupan jatkoa.

EU yrittää vetää muita mukaan

EU-parlamentin liikennevaliokunnan jäsen Kyllönen haluaa kuitenkin uskoa, että EU sisäisten paineiden takia isoja lentomaita ja yhtiöitä yritetään saada mukaan päästökauppaan jo vuonna 2023.

Siitä tuli se epätoivoinen tunne, että ei ole halua nostaa EU-päätä

Merja Kyllönen

Meppi Kyllösen viittaus vuodesta 2027 tarkoittaa sitä, että maailmanlaajuinen päästökauppa tulee mahdollisesti sinä vuonna voimaan. Kansainvälinen lentoliikenteen päästökauppa on kuitenkin toistaiseksi vapaaehtoinen ja Kyllönen on epäileväinen sen toteutumisen suhteen.

– Vuotta 2027 pidettiin myös neuvotteluissa ainoana reaalisena tavoitteena. Siitä tuli se epätoivoinen tunne, että ei ole halua nostaa EU-päätä.

Hän on ollut mukana monen vuoden väännöissä, joiden tavoitteena on saada lentoliikenne jollakin tavalla mukaan ilmastopäästöjen leikkauksiin. Lentoliikenne on ainoa päästölähde, joka ei ole vielä sitovasti mukana kansainvälisissä ilmastotalkoissa.

Lentoliikenteen osuus ilmastopäästöistä on muutama prosentti, mutta sen osuus kasvaa liikennevälineistä nopeimmin.

Suomi oli muiden mukana varovainen etenemään

– Neuvotteluissa ei ole kukaan tavoitellut sitä, että Pariisin sopimuksen ehdot täytetään mahdollisimman nopeasti. Tavoite pakenee kauemmaksi, Kyllönen ynnää vaikeita neuvotteluja. 

Sopimuksen mukaan EU:n sisäisten lentojen päästökaupan huutokauppaosuudesta tehdään laaja arvio. Siinä käydään läpi muun muassa sitä, saako lentoliikenne kalliimpaan junaliikenteeseen verrattuna kilpailuetua sen takia, että lennoilla ei ole tiukkoja ilmastopakotteita.

EU:n parlamentin tavoitteen mukaan puolet lentoliikenteen päästömäärästä olisi huutokaupattu. Käytännössä se olisi tarkoittanut, että lentoyhtiöiden olisi pitänyt vähentää reippaasti päästöjään ja ostaa sitten sovitun määrän ylittävä osuus huutokaupalla. Tavoite oli kuitenkin komissiolle ja jäsenvaltioille aivan liian kunnianhimoinen, ja tavoitetaso pidettiin 15 prosentissa.

Arvioiden mukaan sopimus kattaa noin viidenneksen EU-alueella lentävien kaikkien yhtiöiden ilmastopäästöistä.

Suomi ei neuvotteluissa erottuna muista jäsenvaltioista, joilla on omia lentoyhtiöitä. Pelko EU:n omasta päästökaupasta ja unionin ulkopuolisten yhtiöiden pussiin pelaamisesta on vaikeuttanut Kyllösen mukaan todella paljon neuvotteluja. 

– Kaukoidän painotus vaikuttaa ihan selvästi miten Suomi toimii näissä kysymyksissä.

EU:n päästökaupan päästöjen tavoitevuosi on 2012. Sen jälkeen lentoliikenteen kasvu on ollut merkittävää. Viime vuonna lentoliikenne kasvoi kuusi prosenttia.

21.10. klo 8.30 Juttua korjattu EU:n sisäisen lentoliikenteen päästökaupan osalta.

Lue myös:

Ilmaliikenteelle ilmastosopimus – päästöjä aletaan korvata metsänistutuksin

,