Kaatoluvat myönnettiin 404 tupsukorvalle – ilveskanta on pienentynyt edellisvuodesta

Poikkeusluvissa otettiin huomioon erityisesti metsäpeurojen vasonta-alueet, MetsäpeuraLife -hankkeen siirtoalue sekä Kainuun peura-alue.

ilves
Ilves lumihangella.
Yle

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat joulukuun alusta alkavalle metsästyskaudelle. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 404 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä on sama kuin edellisvuonna.

Riistakeskuksen mukaan lupien kohdentamisessa on painotettu alueita, joilla ilveskanta on tihein ja kanta-arvio kasvanut. Tällä perusteella lupamäärä kasvoi Pohjois- ja Etelä-Savon alueilla yhteensä 13 ilveksellä. Viimevuotista vähemmän lupia on myönnetty muun muassa Keski- ja Varsinais-Suomeen sekä Pohjois-Hämeeseen.

Erityishuomion lupien kohdentamisessa saivat metsäpeurojen vasonta-alueet sekä MetsäpeuraLife -hankkeen siirtoalue Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa, kertoo Sauli Härkönen Suomen riistakeskuksesta.

– Metsästyksen suuntaamisen Kainuun peura-alueelle taas odotetaan myös vähentävän poronhoitoalueelle vaeltavien ilvesten määrää ja porovahinkoja.

Suomen riistakeskus myönsi ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueelle jo aiemmin syksyllä.

Ilvesten määrä laskenut

Kannanhoidollisen metsästyksen pidempiaikainen tavoite on ilveskannan kasvun taittaminen ja kannan tasaisempi jakautuminen, sanoo Härkönen.

– Sitä nyt seurataan, mitä tämä talvipyynti vaikuttaa. Siihen voidaan taas reagoida tulevana vuonna esimerkiksi vähentämällä pyyntiä, jos on tarvetta. Pyritään pitämään ilveskanta suurin piirtein vakiintuneella tasolla.

Kokonaisuudessaan ilveskannan kasvu on taittunut ja kanta pieneni edellisvuodesta. Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Sauli Härkösen mukaan ilveskanta voi Suomessa erittäin hyvin, mutta tilanteet vaihtelevat. Esimerkiksi pentuetuotto vaihtelee eri vuosina.

– Kanta on pitemmällä aikavälillä kasvanut ja runsastunut, myös levittäytynyt uusille alueille. Se mahdollistaa tällaisen säännellyn metsästyksen.

Luvat ohjaavat

Ilveksen pyynti ajoittuu joulukuun alun ja helmikuun lopun välille, kertoo Sauli Härkönen. Viime metsästysvuonna lähes kaikki myönnetyt ilveksen kaatoluvat käytettiin.

– Viime vuoden saalis oli periaatteessa sama määrä, mitä lupia myönnettiin silloin. Saaliiksi tuli 385 ilvestä. On yksittäisiä luvan saajia, joilla pyynti ei syystä tai toisesta toteudu esimerkiksi lumiolosuhteista johtuen

Ilves.
Ismo Pekkarinen / AOP

.