Kellokortti käyttöön turkulaisissa päivähoitopaikoissa – sähköinen seuranta kertoo lapsen todellisen hoidossa vietetyn ajan

Turun kaupunki ottaa järjestelmän käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset hoitoyksiköt ottavat järjestelmän käyttöön loppuvuoden aikana.

Kuva: Henrietta Lehtinen / Yle

Turun kaupungin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa otetaan käyttöön niin sanottu kellokortti. Sähköisen järjestelmän avulla lapsi kirjataan aamulla läsnäolevaksi ja iltapäivällä pois lähteneeksi.

– Huoltajat saavat käyttöönsä tägit, joilla lapsi kirjataan päivähoitopaikassa sisälle ja ulos, sanoo palvelupäällikkö Anne Siipola.

Sähköisen seurannan myötä lapsen todellinen varhaiskasvatuksessa vietetty aika selviää tarkasti.

Lapsen huoltaja ilmoittaa lapsensa tarvitsemat varhaiskasvatusajat etukäteen hoitopaikkaan sähköisesti. Myös loma-ajat ja vapaapäivät ilmoitetaan jatkossa sähköisesti.

Järjestelmän avulla perheet varaavat ja käyttävät varhaiskasvatuksen palveluja omien vaihtelevien tarpeiden mukaisesti. Perhe maksaa etukäteen varaamastaan ja käyttämästään varhaiskasvatusajasta.

Suunnittelu paranee

Sähköisen järjestelmän käyttöönotto antaa päivähoitoyksiköille ja perhepäivähoitoon tarkempaa tietoa siitä, milloin ja ketkä ovat tulossa hoitoon. Tietoa hyödynnetään esimerkiksi aterioiden tilaamisessa ja henkilökunnan työvuorosuunnittelussa sekä lapsille suunnatun toiminnan suunnittelussa.

Turun kaupunki ottaa järjestelmän käyttöön vaiheittain, niin että ensi keväänä kaikissa kaupungin hoitopaikoissa on kellokortti käytössä. Ensimmäiset yksiköt ottavat sähköisen järjestelmän käyttöön vielä tämän vuoden aikana.

Perhepäivähoidon alueista ensimmäisinä järjestelmän ottavat käyttöön Runosmäen, Länsikeskuksen ja Härkämäki-Vienolan sekä Perno-Pansion ja Keskustan alueiden perhepäivähoitajat. Päiväkodeista mukana ovat Taoskujan, Braheskolanin, Hintsankujan, Itäharjun, Parolanpolun, Rahjekadun, Kaskenmäen sekä Kerttulin päivähoitoyksiköt.

Uudistus vastaa varhaiskasvatuksen lainsäädännön vaatimuksiin, joiden mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulee pohjautua aiempaa enemmän palvelujen todelliseen käyttöön. Lakisääteiset perheen kokoon ja tuloihin perustuvat vähennykset maksuissa huomioidaan jatkossakin entiseen tapaan.