Jyväskylä valmis mittaviin investointeihin – kaupunginjohtaja julkisti talousarvionsa

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koiviston budjettiesitys lupaa Jyväskylän kasvavan voimakkaasti ja talous tukevasti tasapainossa.

Jyväskylä
Kaupunginjohtaja Timo Koivisto työhuoneessaan.
Timo Koivisto julkisti tasapainoisen talousarvion Jyväskylälle ensi vuodelle.Petri Aaltonen / Yle

Tänään julkistettu kaupunginjohtaja Koiviston budjettiesitys on laadittu nykyisten veroprosenttien pohjalta. Positiivisinta on, että vuosikate kattaa poistot ja tulos on ylijäämäinen.

Jyväskylä varautuu ensi vuonna mittaviin investointeihin. Investointitarpeita lisäävät kaupungin väkiluvun kasvu ja palvelujen kysynnän kasvu. Jyväskylän investointimenot kasvavatkin roimasti eli noin 36 miljoonaa euroa vuoteen 2016 verrattuna.

– Me investoidaan kasvun takia ja sen takia, että haluamme kasvun jatkuvan. Peruspalveluinvestoinneissa rakennetaan 20 miljoonalla eurolla joko uusia kouluja tai päiväkotikouluja. Uskon että Hippoksen hanke lähtee liikkeelle ja siihen menee kymmenen miljoonaa euroa, listaa kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen käsittely jatkuu kaupunginvaltuuston lähetekeskustelulla 30. lokakuuta, jolloin valtuusto päättää myös ensi vuoden veroista. Kaupunginhallitus tekee oman esityksensä seminaarissa 9. marraskuuta ja kaupunginvaltuusto päättää lopullisesti talousarvion 27. marraskuuta.

Suurimmat investoinnit Kankaalle, Kuokkalaan ja Keltinmäkeen

Jyväskylän investointimenot ovat yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Kokonaissummasta noin 34 miljoonaa euroa kohdistuu talonrakennukseen. Se on 5,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017 ja 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016.

Maa- ja vesialueiden hankintaan on varattu kuusi miljoonaa euroa. Summalla hankitaan tontteja tulevaisuuden tarpeisiin. Raakamaan hankinnan lisäksi rahalla kustannetaan rakennettujen kiinteistöjen hankinta, tonttien esirakentaminen, rakennusten purkukulut sekä kaupungin kiinteistöjen liittymämaksut.

Irtaimistoon on budjetoitu yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Suurimmat menoerät ovat Kuokkalan yhtenäiskoulun ja Kangasvuoren päiväkotikoulun kalustaminen sekä pääkirjaston uudistus.

Yhdyskuntarakentamissa varaudutaan 18,3 miljoonaa euron investointeihin. Kankaan alueelle kohdistuu 1,2 miljoonaa euroa. Urheilu- ja retkeilyalueisiin osoitetaan 1,8 miljoonaa euroa.

Suurimmat talonrakennuskohteet ovat Kuokkalan yhtenäiskoulu, Kangasvuoren päiväkotikoulu ja Savulahden päiväkotikoulu. Keski-Suomen museon peruskorjaukseen varataan 5,3 miljoonaa euroa vuodelle 2018.

Jyväskylän kaupungintalo eli kunnallistalo.
Petri Aaltonen / Yle

Jyväskylän asukasmäärän kasvu jatkuu

Kaupungin väkiluku on kasvanut 2000-luvulla keskimäärin 1 412 asukkaan vuosivauhdilla. Vuonna 2016 kaupungin väestönlisäys oli 1 482 henkilöä. Kaupungin kasvu on 2000-luvulla ollut määrällisesti suurten kaupunkien kuudenneksi nopeinta ja näyttää myös jatkuvan samanlaisena.

Asukasmäärän kasvun rinnalla väestörakenteella on suuri merkitys niin palvelujen kysynnän kuin kaupungin taloudenkin kannalta. Lasten ja iäkkäiden määrän suhde työikäisiin on Jyväskylässä suurten kaupunkien keskitasoa.

Vuoden 2016 lopulla 65–74-vuotiaita oli 13 846 eli 4 542 enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Vuonna 2020 heitä arvioidaan olevan noin 1 700 enemmän kuin nyt. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä 10 229 henkilöstä lähes 1 300:lla vuoteen 2020 mennessä.

Työnvälitystilaston mukaan elokuun 2017 lopulla Jyväskylässä oli 9 173 työtöntä. Työttömien määrä laski vuoden takaisesta 20,5 prosenttia. Työttömyysaste oli elokuussa 13,5 prosenttia.

Uusimpien Tilastokeskuksen tietojen mukaan Jyväskylässä oli vuoden 2015 lopulla 60 223 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä lisääntyi vuosina 2014-2015 noin 600:lla.