1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ilmasto

Valiokunta linjasi uusiutuvasta energiasta: Eroon ruokapohjaisista polttoaineista, mäntyöljy pois tankista

Biomassan käyttöä sääntelevää ratkaisua on kytätty Suomessa tarkasti. Runkopuuta ja kantoja saa Euroopan parlamentin mielestä jatkossakin käyttää energiaksi.

ilmasto
Vanha kuusikko.
Jari Flinck

BRYSSEL Eurooopan parlamentin ympäristövaliokunta haluaa nopeasti eroon ruuaksi kelpaavista raaka-aineista biopolttoaineiden valmistuksessa.

Valiokunta lausui maanantai-iltana, että palmuöljystä valmistettavia biopolttoaineita ei pitäisi enää laskea päästöttömiksi vuodesta 2021 alkaen. Muut elintarvikepohjaiset polttoaineet menettäisivät erityisasemansa vuonna 2030.

Tarkoitus on siirtyä suosimaan edistyneempiä, toisen sukupolven biopolttoaineita, joita Suomessa valmistavat esimerkiksi Neste, UPM ja St1. Valiokunta pudotti kuitenkin UPM:n käyttämän mäntyöljyn pois sellaisten raaka-aineiden listalta, joista päästöttömiksi laskettavia edistyneitä biopolttoaineita voi tehdä.

Kaidi keskeytti työt

Valiokunnan päätöksellä on merkitystä Suomelle, koska Suomen uusiutuvan energian tuotanto nojaa pitkälti metsästä saatavan biomassan hyödyntämiseen. Päätös määrittää, millaisesta biomassasta tehtävä energia voidaan laskea päästöttömäksi.

Direktiivin tarkoitus on nostaa uusiutuvien osuutta energiankulutuksesta ja vähentää sitä kautta kasvihuonekaasujen päästöjä, jotka lämmittävät ilmastoa.

Kemiin biojalostamoa suunnitteleva kiinalaisyritys Kaidi ilmoitti keväällä keskeyttävänsä tehtaan maansiirtotyöt juuri ympäristövaliokunnan raporttiluonnoksen takia. Alkuperäisen raportin kirjoittanut hollantilaismeppi Bas Eickhout ehdotti tiukennuksia biomassan kriteereihin, jotka osin vesittyivät valiokunnan äänestyksessä.

Monipolvisen äänestyksen tuloksena valiokunta torjui muutosehdotuksen, joka olisi estänyt runkopuun ja kantojen käytön energianlähteenä. Lisäksi se sallisi metsitettyjen soiden puuston hyödyntämisen.

Toisaalta valiokunta on sitä mieltä, että biomassan käytössä on noudatettava jätehierarkiaa, eli polttoon ei saa ohjata tavaraa josta olisi mahdollista tehdä korkeamman jalostusasteen tuotteita.

Jäätteenmäki pettyi

– EU:n ei pidä puuttua liian tarkasti siihen, miten puun eri osat käytetään. Harkinnan on oltava markkinaehtoista, sanoi valiokunnan jäsen Anneli Jäätteenmäki (kesk.) tiedotteen mukaan. Hän sanoi olevansa pettynyt hyväksyttyyn kantaan.

Komission ehdottama edistyneiden polttoaineiden jakeluvelvoite säilyi käsittelyssä ennallaan. Niiden osuus on tarkoitus nostaa 3,6 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Mäntyöljyn poistamista edistyneiden polttoaineiden raaka-ainelistalta olivat ehdottaneet mm. suomalaismepit Sirpa Pietikäinen (kok.) ja Merja Kyllönen (vas.). Heidän mukaansa siitä kannattaisi ennemmin tehdä korkeamman jalostusasteen tuotteita.

Valiokunnan kanta pitää vielä vahvistaa täysistunnossa. Myös jäsenmaat käsittelevät uusiutuvan energian direktiiviä omalla tahollaan. Kun parlamentin ja jäsenmaiden näkemykset ovat selvillä, asian lopullinen muoto haetaan näiden ja komission välisessä neuvottelussa.

Lue seuraavaksi