Hyppää sisältöön

Oikeus hylkäsi valituksen Posion sote-palvelujen ulkoistuksesta

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi osan valituksesta ja jätti sen osittain käsittelemättä.

Posion kunnanvirasto

Viisi edellisen vaalikauden valtuutettua ja varavaltuutettua valitti Posion kunnan päätöksestä, jonka mukaan kunnan sote-palvelut ulkoistetaan ja ostetaan terveysalan yritykseltä Coronarialta. Päätös tehtiin Posion valtuustossa joulukuussa vuonna 2015.

Valittajien mukaan päätöksenteossa tapahtui muotovirheitä. Päätöksenteon yhteydessä mm. ilmoittautui esteellisiksi sellaisia valtuutettuja, jotka eivät valittajien mielestä olleet jäävejä käsittelemään asiaa. Lisäksi asian jättämisestä pöydälle äänestettiin valittajien mukaan liian myöhään.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti jättää valituksen käsittelemättä siltä osin kuin se koskee Coronarian valintaa. Oikeuden mukaan asiaa ei voi käsitellä hallinto-oikeudessa, vaan se kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Muutoin hallinto-oikeus totesi, että valtuuston päätös syntyi laillisesti. Esteelliset valtuutetut poistuivat kokouksesta omasta aloitteestaan, eikä kukaan esittänyt kokouksessa toisenlaista äänestysmenettelyä, joten päätöksessä ei ole mitään lainvastaista.