1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tornionjoki

Tornionjoen vesiparlamentissa esimerkkitapaus USA:sta – voimalaitospatojen purkaminen palautti lohen Elhwa-joelle

Tornion vesiparlamenttiin kokoontuu yli 100 viranomaista, tutkijaa ja kalastajaa Suomesta ja Ruotsista. Seminaariväelle esitellään kansainvälisesti kiinnostava suurhanke Yhdysvalloista.

Tornionjoki
Tornionjoki Aavasaksan kohdalla
Heidi Hannukainen / Yle

Tornionjoen vesiparlamentti kokoaa viranomaiset, tutkijat, kalastajat ja eri yhdistysten edustajat keskiviikkona Tornioon. Tilaisuuteen on tulossa runsaat 100 osallistujaa Suomesta ja Ruotsista.

Vesiparlamentin pääpaino on yhteisen rajajoen vesienhoidossa ja tulvariskien hallinnassa, mutta seminaariväelle esitellään myös kansainvälisesti kiinnostava suurhanke Yhdysvalloista.

Voimalaitospatojen purkaminen herättänee kiinnostusta

Kyseessä on Washingtonin osavaltiossa sijaitseva Elwha-joki (siirryt toiseen palveluun), josta purettiin 20 vuoden kädenväännön jälkeen kaksi voimalaitospatoa. Yhdysvaltalainen tutkijaekologi Jeffrey Duda valottaa seminaariväelle Yhdysvaltojen suurimman padonpurkuoperaation (siirryt toiseen palveluun) taustoja, mutta kertoo myös joen nykytilanteesta ja jokiluonnon biologisesta seurannasta.

– Tämä on todella kiinnostava hanke jo pelkästään kokonsa puolesta, mutta myös vesiluonnon ymmärtämisen kannalta. Tätä jokea on seurattu paljon ennen patojen purkamista ja seurantaa on jatkettu purku-urakan jälkeen, luonnehtii Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission sihteeri Virve Sallisalmi.

National Geographin videon padon purkamisesta voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Puheenvuoron luulisi kiinnostavan ainakin paikallisia, sillä Pohjois-Suomessa on tehty vuosikausia töitä lohen palauttamiseksi voimalaitoksilla suljettuihin Kemi- ja Iijokiin. Sallisalmen mukaan kotimaiset lohen palauttamiseen tähtäävät hankkeet eivät ole suoranaisesti vaikuttaneet yhdysvaltalaisen vieraan valintaan.

– Meillä oli mahdollisuus saada Jeffrey Duda vieraaksi ja olemme ilman muuta kiinnostuneita jakamaan tietoa siitä, mitä muualla tehdään. Tämä hanke on hyvin tunnettu, se sai viime vuonna kansainvälisen kansanvälisen jokipalkinnon Intian Delhissä.

Jätevesiselvityksen tuloksia esitellään yleisölle

Seminaariväelle esitellään myös rajajokikomission tilaamaa selvitystä Tornionjoen vesistöalueen yhdyskuntajätevesien käsittelystä. Aikaisemmin Suomen ja Ruotsin viranomaisilla tai muilla toimijoilla ei ole ollut koottua ajantasaista tietoa, miten jätevesien käsittely rajavesistön kunnissa hoidetaan.

– Jätevesistä saadaan nyt alustava selvitys, sillä varsinainen raportti valmistuu ensi vuoden alussa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että raportti käännetään suomeksi, koska se on laadittu ruotsin kielellä, kertoo rajajokikomission sihteeri Virve Sallisalmi.

Yleisö pääsee tutustumaan myös Tornionjokilaakson tulvaoppaaseen, jonka Lapin Ely-keskus ja Norrbottenin lääninhallitus ja Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat laatineet yhteistyössä. Opas löytyy jatkossa komission kotisivulta.

Lue seuraavaksi