Valtiovarainministeriön huippuvirkaan nimetty Leena Mörttinen aikoo pysyä Metsäliiton hallituksessa – "Tämä ei ole ongelma"

Leena Mörttinen nimettiin Metsäliiton hallitukseen, kun hän toimi Perheyritysten liiton toimitusjohtajana.

valtiovarainministeriö
Leena Mörttinen
Leena MörttinenMikko Koski / Yle

Valtiovarainministeriön uusi rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkö Leena Mörttinen aikoo jatkaa virkatoimiensa ohella Metsäliiton hallituksessa.

Metsäliitto osuuskunta on yksi Suomen suurimmista yrityksistä ja muun muassa Äänekosken uuden sellutehtaan rakentaneen Metsä Groupin emoyhtiö.

Mörttinen on ollut Metsäliiton hallituksen jäsen vuoden 2016 alusta lukien, jolloin hän vielä työskenteli Perheyritysten liiton toimitusjohtajana.

Mörttinen aloitti elokuussa valtiovarainministeriössä rahoitusmarkkinaosaston päällikkönä viiden vuoden määräaikaisessa virassa.

Mörttinen kertoi Ylelle, että hän on pohtinut paljon mahdollisuuksiaan jatkaa Metsäliiton hallituksessa. Asiasta keskusteltiin myös, kun hän harkitsi tehtävään hakemista.

– Silloin koettiin, ettei tämä (hallituspaikka) ole ongelma, Mörttinen kertoi.

Tultuaan valituksi osastopäälliköksi hän sai sivutoimiluvan (siirryt toiseen palveluun) hallituspaikkaa varten.

Mörttinen sanoo, että kysymys esteellisyydestä tarkistettiin myös oikeuskanslerilta. Oikeuskanslerikaan ei katsonut sivutoimilupaan liittyvän estettä.

– VM on varmistanut oikeuskanslerinvirastolta, että Mörttisen sivutoimilupaan ei ole esteellisyyteen perustuvaa oikeudellista estettä, kertoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri Martti Hetemäki.

Valtiovarainministeriö on yksi vaikutusvaltaisimmista virastoista ja se valmistelee käytännössä kaikki verolait, jotka koskevat yrityksiä.

VM: Hallituspaikka ei vaikuta

Hetemäki kertoo, että valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan hallituspaikka ei vaikuta Mörttisen edellytyksiin hoitaa osastopäällikön tehtäviä.

– VM arvioi sivutoimilupaa myöntäessään, että Leena Mörttisen hallitusjäsenyys Metsäliitto Osuuskunnassa voisi hyvin satunnaisesti aiheuttaa esteellisyyden rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikön yksittäisissä virkatehtävissä, Hetemäki kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Hetemäen mukaan tällaisia tapauksia voisivat olla pörssimarkkinoita koskevat asiat, jotka voisivat vaikuttaa Metsäliiton kehitykseen.

– Oikeuskanslerin valvontakäytännössä on vastaavissa tilanteissa esteellisyyttä arvioitaessa kiinnitetty huomiota siihen, miten läheisesti osastopäällikön johtaman osaston vastuualue liittyy sivutoimeen. Ministeriön muiden toimintayksiköiden vastuualueilla ei ole katsottu olevan merkitystä tässä yhteydessä.

VM antanut ohjeen sivutoimista

Valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto on päivittänyt viimeksi maaliskuussa ohjeen virkamiesten sivutoimista (siirryt toiseen palveluun). Siinä kirjoitetaan, että virkamies ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään eikä se saa myöskään vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa.

– Sivutoimen sallittavuutta on arvioitava kysymyksessä olevan virkamiehen virka-aseman ja -tehtävien kannalta huomioon ottaen se, miltä sivutoimen harjoittaminen näyttää ulkopuolisen silmin, ohjeessa kirjoitetaan.

Metsäliiton hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2016 kuukausikorvauksena 3 700 euroa ja lisäksi palkkiona 700 euroa kokoukselta.